Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /usr/home/sarmacja/domains/vonthorn.sarmacja.org/public_html/Orjon/wiesci_wp/wp-settings.php on line 18 Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl(&$output) in /usr/home/sarmacja/domains/vonthorn.sarmacja.org/public_html/Orjon/wiesci_wp/wp-includes/comment-template.php on line 0 Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl(&$output) in /usr/home/sarmacja/domains/vonthorn.sarmacja.org/public_html/Orjon/wiesci_wp/wp-includes/comment-template.php on line 0 Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /usr/home/sarmacja/domains/vonthorn.sarmacja.org/public_html/Orjon/wiesci_wp/wp-includes/comment-template.php on line 0 Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::end_el() should be compatible with Walker::end_el(&$output) in /usr/home/sarmacja/domains/vonthorn.sarmacja.org/public_html/Orjon/wiesci_wp/wp-includes/comment-template.php on line 0 Archive March | Wieści
Mar 29 2006

8 kwietnia będzie Referendum

Wicemarszałek Izby Poselskiej, Mateusz Marian Kudła, pełniący również obowiązki Ministra-Kanclerza oraz Ministra Obsługi Informatycznej, zarządził referendum w sprawie udzielania jego osobie wotum nieufności. Głosowanie rozpocznie się ósmego kwietnia a zakończy czternastego.

Przypominamy, że referendum odbędzie się na wniosek kilkudziesięciu obywateli Księstwa, którzy złożyli swoje elektroniczne podpisy pod adresem http://www.nzm.sarmacja.net/wniosek.


Mar 24 2006

PLD debatuje…

Dziś o godzinie 20.00 rozpoczął się I Nadzwyczajny Kongres Platformy Liberalno - Demokratycznej. Celem debaty, jak piszą liderzy partii, jest zadecydowanie o przyszłości Platformy na scenie politycznej KS. Jak dowiedziały się “WT”, rozważane są dwie możliwości - koalicja rządowa z SPD, albo zaciśnienie stosunków z NZM. Liberałowie zamierzają również wprowadzić do Statutu i Programu kilka zmian, oraz przedyskutować sprawy organizacyjne.
Jak czytamy na stronie Platformy, Kongres oraz decyzje na nim zapadające będą na bieżąco relacjonowane w dziale Newsy na stronie partii .


Mar 24 2006

Zamach Stanu w Teutonii?

Wczoraj wieczorem, gdy Książece Siły Zbrojne dopływały do brzegów Teutonii, Minister Porządku Publicznego Marchii Teutońskiej - Marszałek Gwardii Teutońskiej, Szymon Nowicki zarządził mobilizację naszych sił porządkowych. Nie miało to jednak żadnego powiązania z wprowadzonym w Sarmacji Stanem Nadzwyczajnym, a włamaniem na serwer stron Teutonii. Z oświadczenia czytamy:
“Hasło do serwera Marchii Teutońskiej zostało podmienione bez wiedzy władz MT. Wszelkie wiadomości wysyłane z domen teutonia@boo.pl są fałszywe i podrabiane. Na serwerze znajdowały się wszelkie hasła i ID wszystkich współpracowników THP. Gwardia Teutońska zajmie się tą sprawą.”
Pojawiły się wątpliwości, czy haseł nie podmienił Regent Księstwa - Generał Łukasz hrabia Nowicki, który informował na LDKS o zmianie haseł do wszystkich serwerów Sarmacji i baz danych. Jednakże jak zapewnia Regent, hasła do serwera boo.pl (na którym znajdują się strony MT) nie były ruszane. Mamy więc do czynienia z ewidentym zamachem stanu (kolejnym!!!). Czy Namiestnik zarządzi Stan Nadzwyczajny w naszej prowincji? Jak mówi Marszałek GT, jest to możliwe, jeśli tylko zostaną wykryte jakieś zmiany na stronie głównej.
Tymczasem w Srebrnym Rogu transportery opancerzone oraz żołnierze zarówno KSZ jak i GT patrolują ulicę. Na skrzyżowaniu obok Pałacu Namiestnika, ruch uliczny jest wstrzymany do odwołania. Przed wszystkimi urzędami władz Teutonii stoją pojazdy wojska. Ruch na ulicy prawie zamarł.
Sprzed budynku redakcji,
w ogarniętym Stanem Nadzwyczajnym Srebrnym Rogu
dla “WT” - Red. Pumpernikiel


Mar 24 2006

Dzieje się! Stan wyjątkowy w Sarmacji!

Dzieje się. Od wyborów w Księstwie Sarmacji minęły ledwo niecałe dwa tygodnie, a już szykują się kolejne.

Zaczęło się od ostrej krytyki ze strony PLD i NZM, które to partie zarzuciły wygranej w wyborach SPD, że wygrała w sposób nieuczciwy, nieprzyzwoity i z naruszeniem praw i norm w Księstwie Sarmacji obowiązujących. Minister - Kanclerz Kudła i Marszałek Szpunar zarzuty te odrzucili twierdząc, że przytaczane przez przeciwników cytaty z forum SPD (autorami byli wyżej wymienieni) są nieprawdziwe… i że zostały wykradzione. Czyżby jednak nieprawdziwe nie były?

Narodowy Związek Monarchistyczny bardzo szybko otrząsnął się po wyborczej porażce i ustępując pola wygranym dał do zrozumienia, że nie akceptuje i nie zamierza wspierać Rządu tworzonego przez SPD. Jedynym wyjątkiem była warunkowa zgoda na objęcie teki wiceministra w MFiG przez jednego z członków tej partii. W ocenie NZM tylko MFiG jest jedynym ministerstwem, które jako tako sprawuje się poprawnie. Działania pozostałych ministerstw, w tym i Ministra-Kanclerza są przez działaczy NZM oceniane jednoznacznie negatywnie.

Podczas gdy Rząd Kudły zmagał się problemami natury kadrowej, oraz z nielogicznym podziałem kompetencji, NZM stworzył urząd Rzecznika Praw Mieszkańca, który ma pomagać nowym mieszkańcom w przetrwaniu niekompetencji nowego rządu. Utworzone zostały także regionalne oddziały NZM, które mają zadanie zbliżenia się NZM do samorządów, oraz zaktywizowanie mieszkańców do tej pory pozostających poza głównym nurtem życia Sarmacji.

Kiedy Minister-Kanclerz Kudła podejmował kolejne decyzje odnośnie dobijania sarmackich przedsiębiorców, jednocześnie ignorując ich postulaty i prośby, Narodowy Związek Monarchistyczny rozpoczął zbieranie podpisów pod obywatelskim wnioskiem o referendum w sprawie wyrażenia wotum nieudolności dla Ministra-Kanclerza Mateusza M. Kudły. Zbieranie podpisów było przeprowadzone w sposób tajny, i co najważniejsze - skuteczny. W momencie składania wniosku liczba podpisów wynosiła 28 osób, dziś jest to już 34 obywateli. Wynosi to 32,07% wszystkich obywateli Księstwa, ale praktycznie 85% wszystkich aktywnych obywateli Księstwa. Pod wnioskiem podpis złożyli członkowie NZM, PLD, SPD(!) oraz osoby zajmujące się prowadzeniem firm w SYRIUSZU. Tak dużego odsetka niezadowolonych mieszkańców nie miał żaden dotychczasowy Rząd w historii Księstwa Sarmacji.

Wniosek o referendum został złożony przed wczoraj. SPD go generalnie zignorowała, uznając, że wniosek jest na pokaz, oraz, że powody przytaczane przez przedstawicieli NZM są niezasadne. Jak się okazało jest nieco inaczej. W dniu wczorajszym, w dzień po złożeniu przez NZM wniosku, SRS - Służba Racji Stanu - wprowadziła na terenie Księstwa Sarmacji stan wyjątkowy, powołała Regenta, zawiesiła działanie Parlamentu, oraz przejęła obowiązki Prokuratora Generalnego. Tego nie spodziewał się nikt. Powodem tych działań jest, jak podaje sam Regent, wykrycie oszustwa wyborczego i zafałszowanie przez to wyniku wyborów. SPD nadal twierdzi, że nic nie zrobiła. To pewnie NZM sfałszowało wyniki.

Tak drastyczne działania były prowadzone w Księstwie Sarmacji do tej pory dwa razy - pierwszy raz, gdy serwery Księstwa zostały zablokowane przez diuka Czekańskiego, drugi raz, gdy Parlament i Rząd zostały sparaliżowane dziecinnym i nieodpowiedzialnym działaniem ze strony sarmackich komunistów (KPS) - tych samych, którzy później założyli własne państwo - Mandragorat Wandystanu. Precedensem jest jednak stwierdzenie, że doszło do sfałszowania wyborów. Wydawać się mogło, że takie działanie nie ma prawa mieć miejsca w kraju wirtualnym.

Z niecierpliwością czekamy na rozwój wydarzeń. Będziemy Państwa informować na bieżąco.


Mar 22 2006

Odwołamy Rząd ?

Z niewielkim opóźnieniem, po godzinie 20 rozpoczęła się konferencja prasowa zwołana przez przewodniczącego Narodowego Związku Monarchistycznego, Roberta markiza Czekańskiego. Po krókim wstępie poświęconym ocenie pierwszego tygodnia nowej kadencji parlamentarnej i rządowej, markiz przekazał opinii publicznej informację o tym, że jego partia składa na ręce Marszałka Izby Poselskiej hrabiego Szpunara ( SPD ) wniosek o zarządzenie referendum w sprawie odwołania rządu Mateusza Kudły (SPD).

Zgodnie z Art. 3 Ustawy nr 21 o referendum:

Książę zarządza referendum z własnej inicjatywy. Marszałek Izby Poselskiej zarządza referendum na żądanie Izby Poselskiej lub co najmniej dwudziestu procent obywateli Księstwa Sarmacji.

Pomimo że do dzisiaj wniosek nie był publicznie dostępny, podpisało się pod nim już ponad 25 % obywateli. Tak wielki odzew, przy równocześnej dyskrecji zbierania podpisów, świadczy o tym jak złe wrażenie wywarły dotychczasowe działania nowego Rządu. Łatwość z jaką Narodowy Związek Monarchistyczny doprowadził do referendum dziwi w kontekście 53% poparcia SPD w minionych wyborach. Świadczy to o niespotykanym dotychczas podziale społeczeństwa - podziale którego granica
przebiega niemal w połowie. Wśród sygnatariuszy wniosku jest nawet jeden wiceminister…

Referendum odbędzie się najpóźniej za 14 dni. Rząd czeka ciężka batalia o ponowne zmotywowanie “niewidzialnego elektoratu”. Nie ulega jednak wątpliwości, że tym razem stoi przed SPD zadanie o wiele trudniejsze - występuje nie w roli opozycji ale strony atakowanej. W ciągu kilku dni Rząd wielokrotnie udowodnił jak bardzo brakuje mu doświadczenia i umiejętności. Najważniejsze zarzuty pod adresem Rządu Mateusza Kudły zostały umieszczone pod adresem:

http://www.nzm.sarmacja.net/wniosek/powody.php

Natomiast sam wniosek, pod którym w każdej chwili można się podpisać, znajduje się pod adresem:

http://www.nzm.sarmacja.net/wniosek/