Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /usr/home/sarmacja/domains/vonthorn.sarmacja.org/public_html/Orjon/wiesci_wp/wp-settings.php on line 18 Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl(&$output) in /usr/home/sarmacja/domains/vonthorn.sarmacja.org/public_html/Orjon/wiesci_wp/wp-includes/comment-template.php on line 0 Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl(&$output) in /usr/home/sarmacja/domains/vonthorn.sarmacja.org/public_html/Orjon/wiesci_wp/wp-includes/comment-template.php on line 0 Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /usr/home/sarmacja/domains/vonthorn.sarmacja.org/public_html/Orjon/wiesci_wp/wp-includes/comment-template.php on line 0 Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::end_el() should be compatible with Walker::end_el(&$output) in /usr/home/sarmacja/domains/vonthorn.sarmacja.org/public_html/Orjon/wiesci_wp/wp-includes/comment-template.php on line 0 Archive July | Wieści
Jul 19 2007

Obywatelstwo lotne i ulotne

Obywatelstwa bez potwierdzenia, ogromny bałagan w dokumentach oraz złamanie prawa przez p.o. Namiestnika MT – to rezultaty śledztwa przeprowadzonego przez redaktorów „Wieści Teutońskich”, Red. Brońka oraz Red. Pumpernikla.

Od Redakcji:
Obywatelstwo Teutońskie to jeden z najsłynniejszych przywilejów w Marchii Teutońskiej – niejednokrotnie było przedmiotem sporu, doprowadziło do wydarzeń Teutońskiego Maja, ustawa o nim kilkakrotnie była zmieniana – dziś w Senacie MT upadła nowelizacja, która zakładała przyznanie Obywatelstwa również osobom, które sprawują funkcje publiczne w państwach obcych, a obywatelami teutońskimi byli kiedyś. Zaraz po zablokowaniu tej wersji nowelizacji rozpoczęło się głosowanie nad nową wersją, która wyklucza przyznawanie obywatelstw osobom sprawującym funkcje publiczne w innych państwach. To właśnie pierwsza wersja nowelizacji, oraz bogata historia tego przywileju sprawiła, że zainteresowaliśmy się jak obecnie wygląda przyznawanie Obywatelstwa Teutońskiego. To, co ustaliliśmy przeraziło nas – nie tylko ze względu na bałagan wśród dokumentów, ale i jawne łamanie prawa, na które nikt nigdy nie zwracał uwagi. Naganne jest również dostosowywanie prawa pod daną osobę, z czym najprawdopodobniej mieliśmy do czynienia.

Obywatele bez obywatelstwa.
W rejestrach PASI, do których dotarliśmy, miano Obywatela Teutońskiego noszą osoby, które obecnie mieszkają w MT i kiedykolwiek złożyły wniosek o obywatelstwo, które zostało im przyznane. Jednakże wśród listy dwudziestu Obywateli, znaleźliśmy sześć osób, których obywatelstwo nie jest potwierdzone w Dzienniku Praw. Te sześć osób, to:
> Konrad Hergemon, do niedawna Namiestnik i jednocześnie Senator Marchii, który zrezygnował z życia wirtualnego, były Elektor.
> Jarek Sadowski, obecny p.o. Namiestnika, jednocześnie Senator.
> Michał Dahlke, wielokrotny Senator, kilkakrotnie zasiadający w Radzie Marchii, były Elektor.
> Krzysztof Konias, były Namiestnik, Radny Srebrnego Rogu, Kanclerz i Regent Księstwa Sarmacji.
> Adrian Gaj, jeden z autorów tego artykułu, wielokrotny Senator, dwukrotny Kanclerz RM, były Elektor.
> Karol Nosewicz, jeden z najstarszych Teutończyków, były Senator, obecnie mieszkaniec Margon, Regent byłego Cesarstwa Teutonii.
Wszystkie z tych osób dostały Obywatelstwo Teutońskie jeszcze przed Teutońskim Majem, kiedy to wszystkie dokumenty Marchii były publikowane w Monitorze Teutońskim. Po tych wydarzeniach, Monitor przestał pełnić swoją funkcje, a wszystkie dokumenty muszą być publikowane w Dzienniku Praw KS. Większość ustaw z Monitora została do DzP przeniesiona, jednakże o decyzjach przyznania Obywatelstwa zapomniano. I tak oto, powyższa szóstka Teutończyków swojego obywatelstwa oficjalnie udokumentowanego nie ma, co oznacza, że część z nich nie mogła sprawować funkcji Elektora w żadnym z trzech Zgromadzeń Elektorów po Teutońskim Maju.
Dotarliśmy również do archiwum Monitora Teutońskiego, gdzie owe nadania znaleźliśmy, jednakże dotyczyły one tylko czwórki Obywateli. W archiwum nie ma Obywatelstwa Krzysztofa Koniasa oraz Karola Nosewicza. Krzysztof Konias dopisał je sobie za zgodą ówczesnego Namiestnika Marchii, Jakoba, na początku roku 2006. Nie udało się nam ustalić, skąd Obywatelstwo ma Karol Nosewicz.
Od czasów Teutońskiego Maja żaden funkcjonariusz publiczny Marchii Teutońskiej nie pokusił się o przesłanie do DzP postanowień o nadaniu obywatelstwa szóstce w/w obywateli.

Złamiemy ustawę, potem ją dostosujemy
Lektura DzP pod względem nadawanych Obywatelstw przynosi jeszcze jedną niespodziankę. 9 lipca br. p.o. Namiestnika MT Jarek bnt Sadowski przyznał Obywatelstwo Teutońskie Łukaszowi Augustowi, obecnemu władcy Królestwa Nowej Teutonii, w którym to p.o. Namiestnika zamieszkiwał jeszcze kilkanaście dni temu. Przyznanie Obywatelstwa głowie państwa obcego związane jest z wytypowaniem przez Senat Łukasza Augusta na Elektora. Jest ono również niezgodne z obowiązującą Ustawą o Obywatelstwie Teutońskim, która co najmniej w dwóch punktach, jest decyzją p.o. Namiestnika, złamana. Nadanie Obywatelstwa Łukaszowi Augustowi, gdyby, jak planowała część Senatorów, projekt ustawy nowelizującej ( o którym mowa w akapicie Od Redakcji, oraz artykule „WT” z 16 lipca) został przyjęty pozwoliłby na to, by Łukasz August owe Obywatelstwo legalnie posiadał (mimo, że w chwili jego nadania prawo zostało złamane). O komentarz dotyczący złamania prawa, poprosiliśmy samego zainteresowanego, p.o. Namiestnika Jarka bnt Sadowskiego:
Nadanie Obywatelstwa królowi Łukaszowi Augustowi wynikało tylko i wyłacznie z mojego niedoinformowania. Wcześniej Obywatelstwo MT miałem m.in. ja i Patryk Kroll, z czego ja jako obywatel KNT, a on jako król Natanii. Nikt nie miał co do tego zastrzeżeń. Ta praktyka pozwoliła mi nie sprawdzić tego, czy król Łukasz może być Obywatelem w zgodzie z Ustawą, gdyż byłem przekonany, że wszystko jest zgodne z prawem. Pod uwagę należy również brać fakt, że wcześniej nikt nie miał jakichkolwiek pretensji co do posiadania Obywatelstwa przeze mnie oraz Patryka i nie tylko. Stąd też mój głos poparcia dla Ustawy nowelizującej i gwarantującej królowi Łukaszowi legalnie Obywatelstwo. Nie rozumiem też, skąd wziął się sprzeciw Senatorów, którzy wcześniej zatwierdzili kandydaturę króla Łukasza Augusta jednogłośnie i bez dyskusji nt. jego osoby. Nie chcę dawać władzy “kryminalistom”, chcę dać symboliczną nagrodę twórcom Teutonii. /wypowiedź autoryzowana/

Faktem jest, że Patryk Kroll posiadał Obywatelstwo Teutońskie, nadane mu niezgodnie z prawem przez Krzysztofa Koniasa ówczesnego Namiestnika MT. Obecnie nie figuruje on w spisie PASI jako Obywatel Teutoński.

Ł
ukasz August, jak dowiedziały się „Wieści Teutońskie”, zrezygnował z godności Elektora. Kończy się również termin sprawowania urzędu przez p.o. Namiestnika, a nie znamy ani nazwiska piątego Elektora, ani terminu, w jakim Zgromadzenie Elektorów wybierze nowego Namiestnika.

Red. Broniek & Red. Pumpernikiel
“Wieści Teutońskie” - Tradycyjnie najlepsi!


Jul 17 2007

WT Sonda: Chcieliśmy Sclavini

Większość z nas popiera Unię z Rzeczpospolitą Sclavini, która to dziś dołączyła do Księstwa Sarmacji.

W WT Sondzie pytaliśmy Sarmatów: Czy popierasz unie Księstwa z Rzeczpospolitą Sclavińską? Głosowało aż 91 Sarmatów, wyniki przedstawiają się następująco:

Tak.: 46% (42)
Nie.: 40% (36)
Obojętne mi to.: 14% (13)

W nowej WT Sondzie pytamy: Czy Wandejski Czerwiec przyniósł Sarmacji:

Więcej strat niz zysków.
Więcej zysków niż strat.
Bilans strat i zysków się równoważy
.

Zachęcamy do oddawania głosów.


Jul 17 2007

Sclavinia w KS!

Wczoraj Izba Poselska wyraziła zgodę na ratyfikację traktatu Unii KS z Rzeczpospolitą Sclavińską. Sarmacja zyskała tym samym już siódmą prowincję.

Decyzję o unii ze Sclavinią poparło wszystkich pięciu głosujących posłów. Rzeczpospolita weszła do Korony Księstwa na następujących warunkach:

> Rzeczpospolita Sclavińska dostaje w posiadanie obszar regionu Sangii w Terytorium Koronnym
> Polityką zagraniczną Sclavinii kierują władze Księstwa Sarmacji, jednakże Rzeczpospolita ma prawo do zrzeszania się w organizacjach międzynarodowych
> Do rejestrów miejscowości KS dołącza Królewskie Miasto Eldorat
> Sclavinia w pełni integruje się z systemami informatycznymi i gospodarczymi Księstwa Sarmacji
> Na czele Sclavinii stoi Prezydent, który wraz z Sejmem sprawuje funkcję ustawodawczą a z Rządem wykonawczą.
> Waluta Sclavinii jest libert.

O przyłączeniu Sclavini głośno zrobiło się pod koniec maja. Negocjacje traktatu Unii trwały aż do lipca, przedłużając się głównie przez wydarzenia Wandejskiego Czerwca. Rzeczpospolita to już piąte w historii państwo, które przeszło pod opiekę JKM Piotra Mikołaja. Wszystko wskazuje na to, że już niedługo będziemy świadkami kolejnego zjednoczenia, gdyż jak już wcześniej informowały „Wieści Teutońskie” trwają rozmowy z Lolardią.


Jul 16 2007

O obywatelstwie w KS i MT debaty

W Izbie Poselskiej KS trwa debata dotycząca nowelizacji ustawy o obywatelstwie Księstwa.

Pierwsza z poprawek zakłada możliwość posiadania podwójnego obywatelstwa, czyli prawo do złożenia o nie wniosku w KS jeśli posiada się już obywatelstwo innego kraju, z którym KS podpisało umowę o możliwości posiadania podwójnego obywatelstwa.

Kolejną zmianą, nad którą debatują posłowie jest zlikwidowanie granicy wieku,w jakim można zostać obywatelem, dziś warunkiem dostania obywatelstwa jest ukończenie piętnastu lat. Wnioskodawca tej poprawki, baronet Chojnacki (SPD) uzasadniał swój pomysł:
Dużą część wniosków składają osoby, które tego warunku nie spełniają, pomimo tego obywatelstwo otrzymują. Obecny limit może tylko zniechęcić do aktywnego życia w Sarmacji potencjalnych aktywistów. Proszę również zwrócić uwagę na fakt, że i tak nie możemy być pewni autentyczności podanych przez kandydata danych. Jeżeli dana osoba bardzo będzie chciała uzyskać obywatelstwo, po prostu skłamie.

Partyjny kolega posła Chojnackiego, baron Browarczyk zasugerował również, aby zmienić długość czasu, po którym mieszkaniec może złożyć wniosek o obywatelstwo z dotychczasowych dwóch do trzech tygodni. Demokraci o tej zmianie piszą: Poza tym, że dana osoba lepiej pozna Sarmację, unikniemy części słupów to jeszcze częściowo rozwiążemy problem martwych dusz.

Z dotychczasowej ustawy o obywatelstwie znikną również zapisy odnoszące się do Mandragoratu Wandystanu, który po Wandejskim Czerwcu nie jest już prowincją Sarmacji.

W tym samym czasie w Senacie Marchii Teutońskiej trwa głosowanie nad projektem zmian w ustawie o obywatelstwie teutońskim. Projekt zmian zakłada, że obywatelstwo Marchii będzie miał prawo dostać każdy, kto kiedykolwiek je posiadał, co oznacza, że obywatelstwo będą mogły posiadać m.in. osoby z zarzutami przestępczymi, które obecnie mieszkają w Królestwie Nowej Teutonii. Losy poprawki są raczej przesądzone, choć w Senacie leży już kontrprojekt, który wykluczy możliwość dostania obywatelstwa przez osoby, które piastują urzędy w państwach obcych.

KOMENTARZ. Red. Pumpernikiel, „Wieści Teutońskie”:
Słuszne są pomysły posłów SPD, zakładające zniesienie bariery wieku oraz przedłużenie czasu minimalnego pobytu w Księstwie, przed złożeniem wniosku o obywatelstwo, do trzech tygodni. Faktycznie, pomoże to nowym mieszkańcom, którzy – niezależnie od tego czy mają 35 czy 13 lat, będą mogli ubiegać się o obywatelstwo, nabierając jednocześnie doświadczenia przez trzy tygodnie. Niezrozumiałą wydaje się za to poprawka o podwójnym obywatelstwie w KS, gdyż Sarmacja, jako największe wirtualne państwo w Polsce na brak nowych ludzi narzekać nie może. Dziś, o wiele lepszym pomysłem będzie polityka „uaktywniania” mieszkańców, by stawali się w pełni uczestniczącymi w życiu państwa obywatelami, niż uchwalanie poprawek, które niosą za sobą możliwość migracji i zajmowania ważnych stanowisk przez osoby o wątpliwych kwalfikacjach moralnych. Identycznie wygląda sprawa z poprawką w Teutonii, gdzie o ile większość Senatorów się nie opamięta, znów legalnym obywatelstwem będą mogły cieszyć się uznane przez prawo KS za przestępców, osoby dziś mieszkające głównie w KNT. Oczywiście bez poniesienia odpowiedzialności za swe winy. I z możliwością kolejnego „podburzania” przeciwko KS.


Jul 7 2007

Krasnoludy dalej na szczycie!

Najlepsza teutońska drużyna FKK kontynuuje drogę po tytuł mistrza. Dzisiaj nasi ulubieńcy pokonali Wandeę 6:0, a prawdziwym bohaterem spotkania był Aaron Compton czterokrotnie pakując piłkę w siatce rywali.

Sobotni wieczór jak zwykle minął pod znakiem piłki nożnej. Punktualnie o 19:30 jak co tydzień w sarmackich pubach wszystkie miejsca były zajęte, a kibice emocjonowali się 12. kolejką Sarmackiej Ligi Piłkarskiej.

FK Rantiochskie Kr. 6 [3:0] 0 KS Wandea
YK Słoniki Sodomia 0 [0:0] 0 Słoneczko Playa
FC Czarnolas 4 [1:0] 0 SKS Srebrny Róg
MKS Sailor Fer 4 [1:0] 0 SKS Podleszcz

W tabeli nic się nie zmieniło, nadal na szczycie znajdują się MKS Sailor Fer (dzięki lepszemu bilansowi znajduje się na pierwszym miejscu) oraz FKK Rantiochskie Kr. mając po 25 punktów. Tuż za nimi ze stratą zaledwie dwóch punktów FC Czarnolas, który wciąż walczy o tytuł mistrza.