Gnomia Armia Republikańska

Siły Zbrojne Wysokogórskiej Republiki Elfidy

Strona główna Galeria Struktura Serwis informacyjny Żołnierze GAR Emblematy
i pagony
Apteczka polowa Stacja nasłuchu

Wysokogórska Republika Elfidy jest państwem Ludu Walczącego Gnomich Miast i Wsi, zjednoczonego pod Sztandarem Czerwonej Gwiazdy Gór i bohaterskim dowództwem Gnomiej Armii Republikańskiej. Zgodnie z Konstytucją WRE z 3 grudnia 2006 r. Lud sprawuje władzę dwojako: za pośrednictwem swoich przedstawicieli lub bezpośrednio, w drodze walki zbrojnej. Fakt ten tłumaczy doniosłą rolę, jaką w społeczeństwie gnomim pełni GAR.

Gnomia Armia Republikańska została powołana do życia 16 listopada 2006 roku, na mocy Manifestu Powstańców Elfidy. Walnym triumfem narodowowyzwoleńczego zrywu przeciw scholandzkiemu ciemięzcy Gnomia Armia Republikańska dała dowód niezłomnego hartu ducha Narodu Gnomiego, który nie szczędząc własnej krwi, potu i łez, niesie siostrzaną i bratnią pomoc wszystkim v-narodom cierpiącym ucisk ze strony reżimów monarchofaszystowskich.

Naczelnym dowódcą Gnomiej Armii Republikańskiej jest demokratycznie obierany Prezydent Rządu Ludowego, a jej żołnierzami – wszyscy obywatele Wysokogórskiej Republiki Elfidy. Tak więc GAR stanowi nie tylko zbrojne ramienię państwa, ale i siłę przewodnią Narodu, nie mając odpowiednika w żadnym innym państwie v-świata.