Monitor Gnomi

Dziennik Urzędowy Wysokogórskiej Republiki Elfidy
„Monitor Gnomi” to oficjalny publikator aktów normatywnych oraz wszelkich decyzji organów Władzy Ludowej. Jest to jedyne oficjalne źródło poznania powszechnie obowiązującego prawa w Wysokogórskiej Republice Elidy. W „Monitorze Gnomim” promulgowane są ustawy i uchwały przyjmowane przez Radę Niewysoką, umowy międzynarodowe, dekrety Rządu Ludowego, rozkazy i obwieszczenia prezydenta Rządu Ludowego WRE oraz orzeczenia Sądu Ludowego dotyczące aktów normatywnych.
Strona główna
Ustawy Rady Niewysokiej
Umowy międzynarodowe
Dekrety Rządu Ludowego
Uchwały Rady Niewysokiej
Rozkazy Prezydenta RL WRE
Obwieszczenia
Orzeczenia Sądu Ludowego