Monarchistyczny Kongres Arctiq pierwszą partią polityczną w Cesarstwie

W środę Premier Rządu Tymczasowego Jego Cesarskiej Mości Pan Aariak Navut ogłosił publicznie na forum Cesarstwa Arctiq chęć stworzenia pierwszej partii politycznej w państwie. Monarchistyczny Kongres Arctiq bo tak nazywa się właśnie powstająca partia do której chęć przystąpienia zgłosili oprócz mnie, Minister Departamentu Dziedzictwa Narodowego Matti Meekitjuk oraz Pan Suomi.

Zgodnie z ogólnym zarysem partii przedstawionym przez Pana Premiera Navut będzie to partia centrowa odwołującą się do wartości narodowych, monarchistycznych i konserwatywno-liberalnych. W chwili obecnej założyciel partii Premier Navut kończy pisanie programu i statutu Monarchistycznego Kongresu Arctiq (MKA) a następnie wystąpi do Cesarskiego Sądu Najwyższego o jej rejestrację.

Pozdrawiam Czytelników „Arctiq News”:

Wasz Redaktor, JCW Arctos I (-)

Konkurs na Hymn państwowy Cesarstwa Arctiq

arctiq_flag

Szanowni Obywatele oraz mieszkańcy Cesarstwa Arctiq w dniu dzisiejszym postanowiłem ogłosić ogólnokrajowy konkurs na Hymn państwowy Cesarstwa Arctiq.

Konkurs na Hymn państwowy Cesarstwa Arctiq w którym mogą być zgłaszane różne utwory muzyczne w postaci tekstu, zapisu melodycznego w formacie mp3 należy wysyłać w terminie 14 dni od dnia dzisiejszego na mój adres mailowy arctos.arctic@gmail.com. W konkursie może wziąć udział każda osoba zainteresowana a zgłoszone utwory nie mogą być już istniejącymi utworami (tekstami) muzycznymi, hymnami państw realnych jak i wirtualnych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po jedno dniowej selekcji której dokonam w dniu 2 maja a dzień później wybrany i nagrodzony utwór muzyczny stanie się oficjalnym Hymnem państwowym Cesarstwa Arctiq.

Pozdrawiam:

Arctos I (-)

Wychodzenie ku światu

Szanowni Obywatele oraz mieszkańcy Cesarstwa Arctiq w dniu wczorajszym postanowiłem zareklamować nasze państwo szerokiej opinii publicznej całego świata mikronacyjnego. Istniejemy jako państwo już miesiąc a na dniach będziemy obchodzili wspólnie pierwszy miesiąc od ogłoszenia niepodległości przez Cesarstwo Arctiq.

W dniu wczorajszym zarejestrowałem się na mikronacyjnym forum (mikronacje.info) na którym w odpowiednim dziale przedstawiłem nasz Kraj. Tego samego też dnia zgłosiłem gazetę „Arctiq News” do Planety skupiającą prasę ze wszystkich państ świata a także dodałem Cesarstwo do Mikronacyjnego Portu Morskiego.

Od wczoraj prowadzę również pierwsze oficjalne rozmowy odnośnie zawarcia wspólnych traktatów min. Królestwem Moronii.

Pozdrawiam:

Arctos I (-)

Powitanie

Szanowni Mieszkańcy Cesarstwa Arctiq!

undefined

Przekazuję Wam dzisiaj pierwszy numer oficjalnej gazety Cesarstwa Arctiq „Arctiq News”. Wierzymy jednocześnie, że przypadnie Wam ona do gustu i chętnie będziecie sięgać po kolejne numery.

W moim zamierzeni „Arctiq News” ma być gazetą informacyjną, zamieszczająca informacje z kraju i ze świata a czasem wzbogacana o wydarzenia sportowe. Mam nadzieję, że gazeta Państwu się spodoba.

Proszę o liczne komentarze na temat tej gazety.

Pozdrawiam:

Arctos I (-)