Co nowego w Cesarstwie Arctiq?

Od ostatniego artykułu w „Arctiq News” upłynęły dwa tygodnie a w tym czasie w życiu państwa wiele się zdarzyło.

W polityce zagranicznej państwa udało mi się odbyć ważne rozmowy z ważnymi przedstawicielami innych państw v-świata: Ekscelencją Żelaznym Żukiem Wodzem Okoczii, Ekscelencją A. M. Trydenckim odpowiedzialnym za politykę zagraniczną Monarchii Neverland czy Ekscelencją Pedro Cruz’em Ministrem Spraw Zagranicznych Królestwa Skarlandu. Jestem przekonany iż za jakiś czas rozmowy te zostaną sfinalizowane traktatami z tymi państwami i rozpoczęciem współpracy z nimi.

W rozmowie jaką odbyłem równo tydzień temu z Ekscelencją Wodzem Okoczii Żelaznym Żukiem zaoferował on pomoc Cesarstwu Arctiq.

Od dnia dzisiejszego oficjalnie decyzją Cesarskiego Sądu Najwyższego funkcjonuje na terenie Cesarstwa Arctiq partia polityczna „Monarchistyczny Kongres Arctiq” (MKA) do którego obok mnie należy m.in. Premier Aariak Navut – przewodniczący partii. W dniu dzisiejszym ustanowiłem również stan szlachecki w naszym państwie.

Pozdrawiam Czytelników “Arctiq News”:

Wasz Redaktor, JCW Arctos I (-)

Zawarty pierwszy taraktat z Królestwem Morinii

Po dość długiej i bardzo interesującej rozmowie z Jego Królewską Mością Królem Morinii Danielem I Maksymilianem jaką odbyłem dzisiejszego popołudnia zakończył się ona sukcesem dla Cesarstwa Arctiq.

Tuż po godzinie 16:00 po omówieniu szczegółów dotyczących wzajemnego uznania obu państw i nawiązaniu wspólnych stosunków dyplomatycznych Cesarstwo Arctiq oraz Królestwo Moriini podpisały i ratyfikowały wspólny traktat. Jest to pierwszy traktat który udało mi się podpisać co traktuję za wstęp do naszej oficjalnej polityki zagranicznej. W sprawie nawiązania oficjalnych stosunków dyplomatycznych zwróciłem się również do takich państw jak Okoczia, Królestwo Nowalu oraz Królestwo Skarlandu i będę starał się nawiązać z nimi bliską współpracę oraz zawrzeć traktaty podobnie jak z innymi państwami.

Pozdrawiam Czytelników “Arctiq News”:

Wasz Redaktor, JCW Arctos I (-)