Przegląd Arctiq nr 1

Od ostatniego wydania „Arctiq News” upłynęło dość sporo czasu za co przepraszam wszystkich naszych Czytelników i już spieszę do Was z informacjami co wydarzyło się na przestrzeni tego czasu w Cesarstwie Arctiq.

23.10.2009 – Cesarski Sąd Najwyższy (CSN) pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony przez Przewodniczącego „Demokratycznej Unii Postępu Arctiq” (DUPA) Pana Tig Tong dokonując rejestracji nowej partii politycznej.
9.11.2009 – Jego Cesarska Mość Arctos I na mocy dekretu carskiego powołał do życia Urzędu Stanu Cywilnego (USC).
12-13.12.2009 – Wybory parlamentarne do Cesarskiego Zgromadzenia Legislacyjnego (CZL) II kadencji wygrał z wynikiem 57,14% „Monarchistyczny Kongres Arctiq” (MKA) uzyskując 2 mandaty deputowanych. Do parlamentu dostała się również „Demokratyczna Unia Postępu Arctiq” (DUPA), która z wynikiem 42,86% głosów uzyskała 1 mandat.
26.12.2009 – Deputowana do parlamentu Arctiq Szanowna Pani Ragnhilda Maud została wybrana na Marszałka Cesarskiego Zgromadzenia Legislacyjnego (CZL).
28.12.2009 – Cesarskie Zgromadzenie Legislacyjne (CZL) II kadencji, udzieliło wotum zaufania dla Rządu Jego Cesarskiej Mości Premiera Aariak Navuta z „Monarchistycznego Kongresu Arctiq” (MKA). Za wotum zaufania głosowali wszyscy trzej deputowani.
30.12.2009 – Jego Cesarska Mość Arctos I w imieniu Cesarstwa Arctiq zawarł umowę o wzajemnej współpracy naukowej z Uniwersytetem Zachodnim (Mikrosławia).

Korzystając z okazji życzę wszystkim Czytelnikom „Arctic News” wszystkiego najlepszego w nowym 2010 roku.

Zastępca Redaktora Naczelnego:
Redaktor Cachiagijna