Pierwsze wybory parlamentarne 8 i 9 sierpnia

Jego Cesarska Mość Arctos I w dniu wczorajszym wydając dekret postanowił, że pierwsze w Cesarstwie Arctiq wybory parlamentarne do Cesarskiego Zgromadzenia Legislacyjnego odbędą się w 8 i 9 sierpnia br. tj. w sobotę oraz niedzielę. Zgodnie decyzją JCM o zarządzeniu wyborów w dniu dzisiejszym Cesarska Komisja Wyborcza (CKW) rozpoczęła rejestrację komitetów wyborczych oraz list kandydatów, która potrwa do 31 lipca br.

Arctiqanie dzięki nowej Konstytucji obowiązującej od 7 lipca sami będą mogli zdecydować o składzie parlamentu wybierając do niego 3 swoich przedstawicieli. Wcześniej gdy o składzie Cesarskiego Zgromadzenia Legislacyjnego decydował sam Jego Cesarska Mość Arctos I nigdy nie został on powołany z braku decyzji o przez niego wyznaczeniu deputowanych.

Zastępca Redaktora Naczelnego:
Redaktor Cachiagijna