Cesarstwo Arctiq oficjalnym członkiem OPM

10 sierpnia br., Jej Wysokość Meisande V Gvandoya pełniąca obowiązki Zastępcy Sekretarza Generalnego Organizacji Polskich Mikronacji poinformowała o przyjęciu Cesarstwa Arctiq w struktury OPM. Dzięki tej decyzji Arctiq oficjalnie dołączyło do grona 15 v-państw członkowskich.

Starania Cesarstwa Arctiq o przystąpienie do OPM rozpoczęły się 20 lipca, kiedy to na mocy Dekretu Carskiego ratyfikowałem Kartę Organizacji Polskich Mikronacji a dzień później złożyłem oficjalny wniosek o przyjęcie naszego w poczet oficjalnych członków. Wniosek jaki złożyłem, w dniu 25 lipca został zaakceptowany przez p.o ZSG OPM Jej Wysokość Meisande V Gvandoya i już 3 sierpnia ukazał się pozytywny raport organizacji dotyczący Arctiq.

Na dniach oficjalnie zostanie otwarte przedstawicielstwo naszego państwa w OPM.

Pozdrawiam Czytelników “Arctiq News”:

Wasz Redaktor, JCW Arctos I (-)