Monarchistyczny Kongres Arctiq pierwszą partią polityczną w Cesarstwie

W środę Premier Rządu Tymczasowego Jego Cesarskiej Mości Pan Aariak Navut ogłosił publicznie na forum Cesarstwa Arctiq chęć stworzenia pierwszej partii politycznej w państwie. Monarchistyczny Kongres Arctiq bo tak nazywa się właśnie powstająca partia do której chęć przystąpienia zgłosili oprócz mnie, Minister Departamentu Dziedzictwa Narodowego Matti Meekitjuk oraz Pan Suomi.

Zgodnie z ogólnym zarysem partii przedstawionym przez Pana Premiera Navut będzie to partia centrowa odwołującą się do wartości narodowych, monarchistycznych i konserwatywno-liberalnych. W chwili obecnej założyciel partii Premier Navut kończy pisanie programu i statutu Monarchistycznego Kongresu Arctiq (MKA) a następnie wystąpi do Cesarskiego Sądu Najwyższego o jej rejestrację.

Pozdrawiam Czytelników „Arctiq News”:

Wasz Redaktor, JCW Arctos I (-)