Zawarty pierwszy taraktat z Królestwem Morinii

Po dość długiej i bardzo interesującej rozmowie z Jego Królewską Mością Królem Morinii Danielem I Maksymilianem jaką odbyłem dzisiejszego popołudnia zakończył się ona sukcesem dla Cesarstwa Arctiq.

Tuż po godzinie 16:00 po omówieniu szczegółów dotyczących wzajemnego uznania obu państw i nawiązaniu wspólnych stosunków dyplomatycznych Cesarstwo Arctiq oraz Królestwo Moriini podpisały i ratyfikowały wspólny traktat. Jest to pierwszy traktat który udało mi się podpisać co traktuję za wstęp do naszej oficjalnej polityki zagranicznej. W sprawie nawiązania oficjalnych stosunków dyplomatycznych zwróciłem się również do takich państw jak Okoczia, Królestwo Nowalu oraz Królestwo Skarlandu i będę starał się nawiązać z nimi bliską współpracę oraz zawrzeć traktaty podobnie jak z innymi państwami.

Pozdrawiam Czytelników “Arctiq News”:

Wasz Redaktor, JCW Arctos I (-)