Cesarstwo Arctiq oficjalnym członkiem OPM

10 sierpnia br., Jej Wysokość Meisande V Gvandoya pełniąca obowiązki Zastępcy Sekretarza Generalnego Organizacji Polskich Mikronacji poinformowała o przyjęciu Cesarstwa Arctiq w struktury OPM. Dzięki tej decyzji Arctiq oficjalnie dołączyło do grona 15 v-państw członkowskich.

Starania Cesarstwa Arctiq o przystąpienie do OPM rozpoczęły się 20 lipca, kiedy to na mocy Dekretu Carskiego ratyfikowałem Kartę Organizacji Polskich Mikronacji a dzień później złożyłem oficjalny wniosek o przyjęcie naszego w poczet oficjalnych członków. Wniosek jaki złożyłem, w dniu 25 lipca został zaakceptowany przez p.o ZSG OPM Jej Wysokość Meisande V Gvandoya i już 3 sierpnia ukazał się pozytywny raport organizacji dotyczący Arctiq.

Na dniach oficjalnie zostanie otwarte przedstawicielstwo naszego państwa w OPM.

Pozdrawiam Czytelników “Arctiq News”:

Wasz Redaktor, JCW Arctos I (-)

Najnowsze informacje z Arctiq

Stopniowo małymi krokami Cesarstwo Arctiq rozwija się w różnych dziedzinach życia społecznego. W środę 3 czerwca udało nam się osiągnąć magiczną liczbę 7 obywateli z kolei dzień wcześniej zamieściłem część mapy v-świata z lokacją Cesarstwa Arctiq, które za sąsiadów ma Monarchię Austro-Węgier (Ziemia Franciszka Józefa), Królestwo Dreamlandu oraz Księstwo Sarmacji (Teutonia). Jednym słowem mamy za sąsiadów ważne i znane państwa. Muszę wspomnieć również, że od 26 maja nasze państwo jest oficjalnym członkiem Mikronacyjnej Unii Piłkarskiej (MUP).

Cesarstwo Arctiq na mapie v-Świata:
undefined

Pozdrawiam Czytelników “Arctiq News”:
Wasz Redaktor, JCW Arctos I (-)

Co nowego w Cesarstwie Arctiq?

Od ostatniego artykułu w „Arctiq News” upłynęły dwa tygodnie a w tym czasie w życiu państwa wiele się zdarzyło.

W polityce zagranicznej państwa udało mi się odbyć ważne rozmowy z ważnymi przedstawicielami innych państw v-świata: Ekscelencją Żelaznym Żukiem Wodzem Okoczii, Ekscelencją A. M. Trydenckim odpowiedzialnym za politykę zagraniczną Monarchii Neverland czy Ekscelencją Pedro Cruz’em Ministrem Spraw Zagranicznych Królestwa Skarlandu. Jestem przekonany iż za jakiś czas rozmowy te zostaną sfinalizowane traktatami z tymi państwami i rozpoczęciem współpracy z nimi.

W rozmowie jaką odbyłem równo tydzień temu z Ekscelencją Wodzem Okoczii Żelaznym Żukiem zaoferował on pomoc Cesarstwu Arctiq.

Od dnia dzisiejszego oficjalnie decyzją Cesarskiego Sądu Najwyższego funkcjonuje na terenie Cesarstwa Arctiq partia polityczna „Monarchistyczny Kongres Arctiq” (MKA) do którego obok mnie należy m.in. Premier Aariak Navut – przewodniczący partii. W dniu dzisiejszym ustanowiłem również stan szlachecki w naszym państwie.

Pozdrawiam Czytelników “Arctiq News”:

Wasz Redaktor, JCW Arctos I (-)

Zawarty pierwszy taraktat z Królestwem Morinii

Po dość długiej i bardzo interesującej rozmowie z Jego Królewską Mością Królem Morinii Danielem I Maksymilianem jaką odbyłem dzisiejszego popołudnia zakończył się ona sukcesem dla Cesarstwa Arctiq.

Tuż po godzinie 16:00 po omówieniu szczegółów dotyczących wzajemnego uznania obu państw i nawiązaniu wspólnych stosunków dyplomatycznych Cesarstwo Arctiq oraz Królestwo Moriini podpisały i ratyfikowały wspólny traktat. Jest to pierwszy traktat który udało mi się podpisać co traktuję za wstęp do naszej oficjalnej polityki zagranicznej. W sprawie nawiązania oficjalnych stosunków dyplomatycznych zwróciłem się również do takich państw jak Okoczia, Królestwo Nowalu oraz Królestwo Skarlandu i będę starał się nawiązać z nimi bliską współpracę oraz zawrzeć traktaty podobnie jak z innymi państwami.

Pozdrawiam Czytelników “Arctiq News”:

Wasz Redaktor, JCW Arctos I (-)

Wychodzenie ku światu

Szanowni Obywatele oraz mieszkańcy Cesarstwa Arctiq w dniu wczorajszym postanowiłem zareklamować nasze państwo szerokiej opinii publicznej całego świata mikronacyjnego. Istniejemy jako państwo już miesiąc a na dniach będziemy obchodzili wspólnie pierwszy miesiąc od ogłoszenia niepodległości przez Cesarstwo Arctiq.

W dniu wczorajszym zarejestrowałem się na mikronacyjnym forum (mikronacje.info) na którym w odpowiednim dziale przedstawiłem nasz Kraj. Tego samego też dnia zgłosiłem gazetę „Arctiq News” do Planety skupiającą prasę ze wszystkich państ świata a także dodałem Cesarstwo do Mikronacyjnego Portu Morskiego.

Od wczoraj prowadzę również pierwsze oficjalne rozmowy odnośnie zawarcia wspólnych traktatów min. Królestwem Moronii.

Pozdrawiam:

Arctos I (-)