C zas R osario Numer 6
3.12.2003


Archiwum | Redakcja Strona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
   Ankieta o ministrach Patryk Bit  


Ankieta: Którego Ministra chciał(a)byś zastąpić ?

MINISTER ILOŚĆ GŁOSÓW (procenty) LICZBA GŁOSÓW
Minister Spraw Zagranicznych - Siergiej P. Kanikov 23,08 6
Minister Kultury - Wiktor Koliński 3,85 1
Minister Obrony - Andrzej von Nurenbeg 0,00 0
Minister Finansów - Nadin de Belli 15,38 4
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Karina Stachowiak 15,38 4
Minister Gospodarki i Pracy - Jakub Lamperski 0,00 0
Minister d/s Promocji Scholandii - Paweł Wilczyński 7,69 2
żadnego 34,62 9

LamStat

Z wyników jasno widać, że najwięcej sępów lata nad MSZ w osobie Siergieja Kanikova. MSZ można uznać za najbardziej prestiżowe ministerstwo, stąd zapewne tak duża chęć objęcia tej funkcji.
Na przeciwnym biegunie są MGiP Jakub Lamperski, od dawna uważany za fachowca w swojej dziedzinie, z niezmiennie wysokim autorytetem w dziedzinach gospodarczych. Również MO Andrzej von Nurenberg jest niekwestionowanym autorytetem w sprawach wojskowych i on również cieszy się wysokim poparciem, co widać w powyższej ankiecie.
Na uwagę zwraca fakt dosyć dużej liczby osób nie chcącej zastąpić żadnego z ministrów. Jest to albo niechęć do władania losami kraju albo zaufanie do rządzących. Według mnie to drugie, gdyż chęć rządzenia leży w naturze człowieka.

Patryk Bit     

© Czas Rosario 2003

Sponsorem gazety jest firma Boodoolec.
Sponsorem gazety jest Ministerstwo Kultury.