I N S T Y T U T    P R A W A
R     E     P     U     B     L     I     K     I          B     A     R     I     D     A     S


Instytut Prawa Republiki Baridas został powołany w dniu 18 marca 2003 roku. Jego głównym zadaniem jest publikacja wszystkich aktów prawnych jakie zostały i są wydawane przez przedstawicieli Republiki Baridas.

  
Wykaz aktów prawnych Republiki Baridas : 


Ustawy podjęte przez Senat Republiki Baridas

U-004 Ustawa o pełnieniu funkcji publicznych z dnia 02.12.2002

 
U-003 Ustawa o kodeksie karnym z dnia 30.10.2002

 
U-002 Ustawa o Kancelarii Prezydenta Republiki Baridas z dnia 30.10.2002

czytaj

 
U-001 Ustawa o kontach bankowych i systemie bankowym z dnia 23.07.2002

czytaj

 

Uchwały podjęte do dnia 23 marca 2003 roku przez Sejm uważane są za przyjęte przez Senat

do góry

 

Akty urzędowe wydane przez Prezydenta Republiki Baridas

A-002 Zmiany w Konstytucji Republiki Baridas z dnia 31.03.2003

czytaj

 
A-001 Nominacja na stanowisko Premiera Republiki Baridas z dnia 31.03.2003

czytaj

 

do góry

 

Rozporządzenia wydane przez Radę Ministrów

brak wystawionych dokumentów
 

do góry

 

Umowy międzynarodowe zawarte w imieniu Republiki Baridas

M-009 Umowa o współpracy międzynarodowej  z Królestwem Asterlandu z dnia 26.12.2002

czytaj

 
M-008 Umowa o współpracy międzynarodowej z Królestwem Scholandii z dnia 22.11.2002

czytaj

 
M-007 Umowa o współpracy międzynarodowej ze Zjed. Król. Aklandii z dnia 15.09.2002 czytaj
 
M-006 Umowa o współpracy międzynarodowej z Republiką Brunlandu z dnia 21.08.2002

info

 
M-005 Umowa o współpracy międzynarodowej z Królestwem Chanlandii z dnia 18.08.2002 czytaj
 
M-004 Umowa o współpracy międzynarodowej z Cesarstwem Aztec z dnia 01.08.2002 czytaj
 
M-003 Umowa o współpracy międzynarodowej z Księstwem Sarmacji z dnia 05.07.2002 czytaj
 
M-002 Umowa o współpracy międzynarodowej z Królestwem Dreamlandu z dnia 04.07.2002 czytaj
 
M-001 Umowa o współpracy międzynarodowej z Wolnym Klubem RP z dnia 27.06.2002 czytaj

do góry

 

Stanowiska Republiki Baridas w poszczególnych sprawach

S-003 Stanowisko RPPW w sprawie sytuacji w Królestwie Dreamlandu z dnia 28.09.2002

czytaj

 
S-002 Stanowisko dot. określenia norm produkcji w ramach RPPW z dnia 10.08.2002

czytaj

 
S-001 Stanowisko dot. udzielania bezzwrotnej pomocy w ramach RPPW z dnia 04.08.2002

czytaj

 

do góry

 

Noty dyplomatyczne Republiki Baridas

N-003 Nota dyplomatyczna nr 2 do Republiki Brunlandu z dnia 13.02.2003

czytaj

 
N-002 List uwierzytelniający nr 1 dla Królestwa Scholandii z dnia 12.12.2002

czytaj

 
N-001 Nota dyplomatyczna nr 1 do Księstwa Sarmacji z dnia 05.10.2002

czytaj

 

do góry

 

Traktaty międzynarodowe Republiki Baridas

T-003 Traktat Almerski o wspólnej w zakresie prawa  z dnia 22.03.2003

czytaj

 
T-002 Traktat o Porozumieniu Scholopolskim z dnia 20.02.2003

czytaj

 
T-001 Traktat o Radzie Polskich Państw Wirtualnych z dnia 18.01.2003

czytaj

 

do góry

 

Wyroki sądowe podjęte przez Sąd Powszechny (od dnia 1 marca 2003)

brak wystawionych dokumentów
 

do góry


Republika Baridas
 
 wszelkie uwagi prosimy kierować na adres rep.baridas@wp.pl lub GG :
3443458