I N S T Y T U T    P R A W A
R     E     P     U     B     L     I     K     I          B     A     R     I     D     A     S


 

Nota dyplomatyczna Republiki Baridas nr N-001
 z dnia 5 października 2002 roku

Nota dyplomatyczna nr 1 do Księstwa Sarmacji

 

Republika Baridas w pełni popiera działania i decyzje podejmowane przez rząd oraz przywódcę Księstwa Sarmacji celem nienaruszenia jej niepodległości jak i suwerenności. Republika traktuje Księstwo Sarmacji jako państwo w pełni samoistne oraz niezależne, działające na podstawie własnej konstytucji oraz przepisów prawnych jak i odpowiednich umów międzynarodowych.

Krzysztof Parkoła
Prezydent Republiki Baridas

powrót                                                                                                                                                                    do góry


Republika Baridas
 
 wszelkie uwagi prosimy kierować na adres rep.baridas@wp.pl lub GG :
3443458