I N S T Y T U T    P R A W A
R     E     P     U     B     L     I     K     I          B     A     R     I     D     A     S


 

Nota dyplomatyczna Republiki Baridas nr N-002
 z dnia 12 grudnia 2002 roku

List uwierzytelniaj±cy nr 1 dla Królestwa Scholandii

 

Jako Prezydent niepodległego i suwerennego państwa Republiki Baridas zwracam się z uprzejm± pro¶b± do Króla Królestwa Scholandii Armina Frederika von Rohrscheidt-Schwabena o przyjęcie na czas nieokre¶lony zgodny z przepisami umowy międzynarodowej z dnia 22 listopada 2002 roku ambasadora Republiki Baridas w Królestwie Scholandii. Osob± wydelegowan± do objęcia tego stanowiska zgodnie z wol± Prezydenta Republiki Baridas jest Pan Jan Hidem Mausch. 

Krzysztof Parkoła
Prezydent Republiki Baridas

powrót                                                                                                                                                                    do góry


Republika Baridas
 
 wszelkie uwagi prosimy kierować na adres rep.baridas@wp.pl lub GG :
3443458