I N S T Y T U T    P R A W A
R     E     P     U     B     L     I     K     I          B     A     R     I     D     A     S


 

Stanowisko Republiki Baridas nr S-003
z dnia 28 września 2002 roku

Sytuacja wewnętrzna Królestwa Dreamlandu

 

Rada Polskich Państw Wirtualnych zebrana na posiedzeniu dnia 28 września 2002 r. wyraża swoje zaniepokojenie sytuacją zaistniałą w Królestwie Dreamlandu. Państwa Rady pragną wyrazić szczere życzenia możliwie najszybszego ustabilizowania sytuacji na rynkach finansowych Królestwa, życząc rządowi dreamlandzkiemu przezwyciężenia trudności, z jakimi boryka się giełda. Rada ma również nadzieję, iż pomimo kryzysu zachowane zostaną niezbywalne prawa i wolności, w tym do ochrony własności, oraz normy praworządnego państwa, którym jest Dreamland.

Prezydent Królestwa Chanlandii : Lau Chan
Prezydent Republiki Baridas : Krzysztof Parkoła
Książe Księstwa Sarmacji : Piotr Kozanecki

 

powrót                                                                                                                                                                    do góry


Republika Baridas
 
 wszelkie uwagi prosimy kierować na adres rep.baridas@wp.pl lub GG :
3443458