Powołanie sekretarza stanu

Posted in Gabinet on 7 czerwca 2011 by raghnallkd

Z dniem 22 maja 2011 roku Premier Pavel Svoboda powołał na stanowiska

– Sekretarza Stanu w randzie Wiceministra ds. Informacji Pana. Mathiasa von Raghnalla [link]

– Dyrektora Biblioteki św. Rózy Sz.P. Cezarego von Dotta. [link]

– Wicepremiera Rządu Królewskiego Sz. arcyksięcia Ghardina [link]

 

 

Exposé

Posted in Gabinet on 7 czerwca 2011 by raghnallkd

Wasza Królewska Mość,
Wasze Królewskie Wysokości,
Panowie Senatorowie,
Panowie Posłowie,
Wasze Ekscelencje,
Szlachetni Goście,

Stanowisko Premiera Rządu Królewskiego, pierwszego powołanego po przyjęciu Konstytucji 1 lipca 2002 roku, było również jednym z pierwszych stanowisk w mojej politycznej karierze w Dreamlandzie. W sposób zupełnie dla mnie nieoczekiwany złożyło się tak, że będzie to również jeden z ostatnich pełnionych przeze mnie w Królestwie urzędów. Podobnie jak dziewięć lat temu, obejmuję tekę Ministra Finansów we własnym gabinecie. Na tym podobieństwa się jednak kończą, bo choć Premier Rządu jest ten sam, to Królestwo jest zupełnie inne. Inne są też wyzwania, jakie stają przed Rządem oraz inaczej patrzymy na to, jakiego rodzaju przyszłość czeka nasze Królestwo.

Ciężar kierowania Rządem podzieli ze mną arcyksiążę Ghardin, który jako Wicepremier przejmie kompetencje szefa Rządu podczas mojej nieobecności od drugiej połowy maja do początku lipca. Jego Arcyksiążęca Wysokość pokieruje również Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, którego szefem był już w kilku poprzednich rządach. Priorytetem jego resortu będzie przebudowa Szkoły Głównej Królestwa, dostosowanie formuły jej działania do obecnego stanu prawnego oraz treści publikowanych przez nią wykładów do bieżącej rzeczywistości.

Ministerstwem Spraw Zagranicznych pokieruje ponownie Jacques markiz de Brolle, który zajmie się bieżącym zarządzaniem dreamlandzkich kontaktów zewnętrznych. Mój gabinet nie ma ambicji podejmowania się żadnych spektakularnych nowych projektów na arenie międzynarodowej. Rząd prowadzić będzie spokojną politykę utrzymywania poprawnych relacji z wszystkimi sąsiadami i utrzymania aktywnej roli na forum Organizacji Polskich Mikronacji. W miarę możliwości spróbujemy przywrócić do działania dreamlandzki korpus dyplomatyczny.

Jak już wspomniałem, sam obejmuję tekę Ministra Finansów. Do priorytetów tego ministerstwa należeć będzie: rozpoczęcie wypłacania pensji urzędnikom administracji Królestwa, wprowadzenie w życie systemu kredytów dla nowych obywateli oraz, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, promocja korzystania z tzw. bankomatu przez prywatne przedsiębiorstwa.

Najważniejszym zadaniem Rządu będzie jednak dokończenie reformy prowincji i doprowadzenie do referendum w tej sprawie oraz wprowadzenie zmian w Konstytucji. Będzie to zwieńczenie polityki dwóch poprzednich gabinetów, toteż planowane zmiany są już znane opinii publicznej i nie wymagają bliższego przedstawiania.

(-) Pavel Svoboda, r.s. 7 maja 2011

 

Z dniem 26 maja 2011 roku Izba Poselska Królestwa Dreamlandu udzieliła wotum zaufania dla rządu króla seniora Pavla Svobody.

 

 

Podsumowanie Premiera Rządu Królewskiego

Posted in Gabinet on 20 kwietnia 2011 by ghardinkd

PAŁAC RADY, EKORRE

Moje pełnienie urzędu Premiera Rządu Królewskiego dobiega końca – sprzątam już szuflady i szafki gabinetu, zdjęcia z biurka, zdejmuję storczyki z parapetów. Wkrótce w tym fotelu zasiądzie mój szacowny następca. Czas więc na krótkie podsumowanie.

Rozpoczynając urzędowanie, pisałem: „Będzie to więc miesiąc pragmatyczny, miesiąc zakasania rękawów, miesiąc bez sążnistych przemówień – a z projektami nowelizacji, naręczami kodu, megabajtami grafiki piętrzącymi się na biurkach.” Powiodło nam się połowicznie – kilka projektów zakończyliśmy sukcesem, nie wszystko jednak udało się zrealizować.

Do podstawowych sukcesów zaliczam dwie rzeczy. Pierwsza to wprowadzenie RSSów z prasy i forum na stronie głównej Królestwa – dzięki temu nasz serwis jest żywszy, atrakcyjniejszy, bardziej nowoczesny; nie tylko oddaje tempo życia Dreamlandu, ale też pozwala wygodnie śledzić bieżące wydarzenia.

Druga – to wejście w życie pakietu ustaw o obywatelstwie. Udało nam się sprawnie zweryfikować wszystkie trudności, rozważyć zgłoszone problemy i wątpliwości, wreszcie przygotować niezbędne nowelizacje, które JKM wprowadził dekretem. Następnie – zmodernizować systemy i strony Królestwa w zgodzie z nowymi przepisami, eliminując przy tej okazji wiele błędów i nieścisłości. Zniknął podział na mieszkańców i obywateli, istotnie – prawie do zera – skrócił się czas pomiędzy rejestracją nowego obywatela a jego „wejściem” w życie Dreamlandu, działa już automatyczna weryfikacja martwych dusz, jednoznacznie wprowadzono swobodę zmiany miejsca zamieszkania czy statusu obywatelskiego. Procedury zostały dostosowane do warunków kryzysowych, zapewniając możliwość działania przy minimalnym udziale ręcznej administracji, neutralizując skutki ewentualnej (i nierzadkiej, niestety) nieaktywności urzędników – czy zwyczajnego, powszechnego braku czasu.

Małym sukcesem było też przygotowanie długo oczekiwanych nowych stron Rządu Królewskiego – ładnych, czytelnych, zawierających niezbędne informacje, a przy tym minimalizujących czas niezbędnej administracji.

W nieprzewidziany sposób skomplikowała się kwestia nowelizacji Konstytucji Królestwa – Minister ds. reformy ustrojowej JKW Edward Krieg przygotował projekt ustawy konstytucyjnej łączącej obecne pięć prowincji w dwie docelowe, jednak w obliczu kryzysu braku kandydatów w ostatnich wyborach podjęte zostały prace nad całkowicie nową Konstytucją, w istotny sposób zmieniającą założenia ustrojowe i przystosowującą Królestwo do trwającego kryzysu demograficznego. Z tego powodu czasowo zawiesiłem procedowanie rządowego projektu – nie oznacza to jednak rezygnacji z naszego pomysłu. Klub Republikański nadal dążył będzie do połączenia prowincji, które stopniowo nabiera realnych kształtów: zachodniej Prowincji Furlandii i Luindoru oraz wschodniej Prowincji Morlandu, Surmali i Weblandu. Kształt ten przyjąłem w oparciu o opinie Namiestników (przynajmniej tych, którzy odpowiedzieli na próby kontaktu) – stanowi on konsekwencję nawiązanych już porozumień i współpracy między prowincjami, jak również zapewnia względną równowagę poziomu rozwoju i zasobów aktywności połączonych prowincji.

Kilka spraw zostało rozpoczętych, ale nie doczekało się jeszcze zakończenia – mam nadzieję, że kolejny Premier uzna je za warte kontynuacji. Myślę tu przede wszystkim o nowym, atrakcyjnym i przystępnym tutorialu dla nowych mieszkańców (w miejsce obecnej Szkoły Głównej Królestwa), o założeniach i materiałach do kampanii promocyjnej, o wdrożeniu bankomatu CBD, o uporządkowaniu spraw finansowych oraz CRIPu.

Najbardziej żałuję, że nie udało nam się ruszyć żadnego z projektów na polu kultury i nauki. Są to dziedziny bardzo ważne i wartościowe – a jednak musiały ustąpić przed pilniejszymi zadaniami. Pozostaje mi mieć nadzieję, że kolejny Gabinet będzie miał tutaj więcej szczęścia.

Przy tej okazji serdecznie dziękuję wszystkim, z którymi przyszło mi współpracować czy dyskutować w ramach pełnienia urzędu Premiera – za Wasz czas, energię, chęci czy okazaną pomoc. Pomimo nierzadkich różnic zdań były to bardzo wartościowe doświadczenia :) Gorąco Was zachęcam do kontynuowania współpracy z nowym Premierem, pozostałych zaś – do jej nawiązania i czynnego włączenia się w nieustającą budowę Królestwa :)

Dziękuję za zaufanie!

(-) ax. Ghardin, OCO,
Premier Rządu Królewskiego

Nowe strony Rządu

Posted in Gabinet on 11 kwietnia 2011 by ghardinkd

W dniu wczorajszym zakończyło się głosowanie w wyborach do Izby Poselskiej XVII kadencji (wyniki tutaj), więc bez budzenia podejrzeń o próbę wpływania na rezultat wyborów mogę z radością ogłosić:

Otwarte zostały nowe strony Rządu Królewskiego!

Byłem przekonany, że uda mi się uruchomić je wcześniej, w dużej części czekają gotowe od pewnego czasu – niestety, modernizacja strony głównej i systemów w związku z nową ustawą o obywatelstwie i stałym pobycie bez reszty pochłonęła mnie na ponad miesiąc. Niemniej – lepiej późno, niż wcale, więc w końcu są :)

Zawartość nowych stron jest w miarę tradycyjna – można się zapoznać ze składem aktualnego Rządu, expose Premiera, a także zakresem administracyjnym przypadającym poszczególnym resortom. Zrezygnowaliśmy też z utrzymywania osobnych serwisów dla poszczególnych Ministerstw – obecnie każde z nich posiada swoją podstronę w serwisie głównym, którą każdy z Ministrów może uzupełniać o swoje treści. Taki układ będzie łatwiejszy do utrzymania w ryzach. Oczywiście – nie wyklucza to tworzenia własnych serwisów przez poszczególne resorty, z czego skorzystał już Minister Spraw Zagranicznych.

Zaznaczam przy tym, że trwa jeszcze porządkowanie archiwów zgromadzonych z przepastnych szaf i piwnic poprzednich siedzib Rządu, porządkowanie danych ze źródeł historycznych i baz prawnych – dział ‚archwium’ oferuje więc na razie jedynie indeks, zapowiedź docelowej zawartości. Zakładam, że w niedalekiej przyszłości sukcesywnie uzupełnię te braki – jakkolwiek zabiorę się za to zapewne już po zakończeniu kadencji mojego Rządu.

Korzystając z okazji, postanowiłem odkurzyć trochę zapomniany Biuletyn Rządowy – od niedawna strona główna Królestwa radzi sobie z gromadzeniem RSSów, więc może tym razem Biuletyn będzie miał więcej szczęścia do autorów i czytelników.

Zapraszam do odwiedzin w rządowych progach – czekamy na opinie, komentarze, uwagi i propozycje :-) Ku chwale Królestwa!

(-) ax. Ghardin,
Premier Rządu Królewskiego

Premier Rządu z wizytą w Elderlandzie

Posted in Sprawy zagraniczne on 10 Maj 2010 by Jacques de Brolle

W trakcie dwudniowej wizyty w Królestwie Elderlandu Premier Rządu Królewskiego Jacques de Brolle spotkał się z Jego Królewską Mością Hadrianem Augustem. Głównym tematem prowadzonych rozmów były kwestie związane z polityką międzynarodową. W ramach wizyty Premier odwiedził również forum Królestwa Elderlandu, gdzie w specjalnym oświadczeniu skierowanym do elderlandzkich obywateli poinformował o działaniach zmierzających do powołania nowej organizacji międzynarodowej. „W odróżnieniu od doraźnych sojuszy i tworów opartych na kluczu geopolitycznym, projektowana organizacja skupiłaby państwa o zbliżonym profilu kulturowym, zainteresowanych ochroną pewnych standardów życia publicznego. Być może w jakimś stopniu byłaby kontynuatorką tradycji Wspólnoty Korony Ebruzów – oczywiście z zmodyfikowanym kształcie, składzie i modelu działania” – zakomunikował szef rządu.

JKM Hadrian August odniósł się do tych propozycji z dużym zainteresowaniem. Według agencji Elderlandis – zbliżonej do elderlandzkiego Dworu –  monarcha zapewnił, że „bardzo zależy mu na budowaniu sojuszniczych relacji z Królestwem Dreamlandu oraz ocenił weekendowe rozmowy jako niezwykle udane”.

Królestwo Elderlandu –  mikronacja powstała w 2004 r. – to  konstytucyjna monarchia stanowa z silną pozycją ustrojową króla i Izby Senatorskiej. Jedno z największych państw Mikrooceanii. W skutek tzw. Rewolucji Zimowej (2009) od władzy odsunięty został Patryk II, zaś do Pałacu Królewskiego przeprowadził się Adrian hrabia Scott, który przyjął imiona Hadriana Augusta. Szerszej publiczności mikronacyjnej hrabia Scott dał się wcześniej poznać jako Rzecznik Trybunału Arbitrażowego OPM. Władze Królestwa konsekwentnie podtrzymują swoje zainteresowanie ideałem chrześcijańskiej monarchii stanowo-korporacyjnej wzorowanej na filozofii społecznej św. Tomasza z Akwinu. Tym samym Elderland na naszych oczach staje się mikronacją o wyrazistym i mocno sprofilowanym charakterze, obliczoną na przyciągnięcie internautów o nietuzinkowych zainteresowaniach. Ostatnim ambasadorem Królestwa Dreamlandu w Elderze był Józef Kalicki.

Wybory do Izby Poselskiej

Posted in Gabinet, Sprawy wewnętrzne on 7 Maj 2010 by Jacques de Brolle

Trwają wybory do Izby Poselskiej XV kadencji. W dniach 7-13 maja obywatele Królestwa wskażą nowy skład izby niższej dreamlandzkiego Parlamentu. Do wyborów stanęli niemal wszyscy członkowie Rządu tworzonego dziś przez Klub Republikański – Jacques baron de Brolle, król senior Pavel Svoboda oraz arcyksiążę Ghardin. W wyborcze szranki stanęli również republikanin Mateusz wicehrabia Shakur oraz – jako kandydat niezależny – Marin markiz van Buuren.

Traktat z Królestwem Skarlandu

Posted in Sprawy zagraniczne on 12 kwietnia 2010 by Jacques de Brolle

Minister Spraw Zagranicznych król senior Pavel Svoboda poinformował, iż Królestwo Dreamlandu podpisało z Królestwem Skarlandu traktat, w którym obie strony wzajemnie uznały się za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego i – w efekcie – nawiązały oficjalne stosunki dyplomatyczne. Dokument w imieniu Królestwa podpisał JKM Robert I. Skarland reprezentował JKM Norbert I.

Królestwo Skarlandu to mikronacja wzorująca się na kulturze Półwyspu Iberyskiego. Powstała w marcu 2008 r. Na mapach polskiego mikroświata odnajdziemy ją na tzw. Nowym Kontynencie, gdzie graniczy z Rzeczpospolitą Obojga Narodów i Republiką Francuską. Skarland jest członkiem Organizacji Polskich Mikronacji. W Gmachu Narodów reprezentowana jest przez Tomasza du Vallona i Alejandro de Catalana.