Wieś Littendorff

Historia

Prawdopodobnie już w X wieku osiedlili się tu Littendorffowie , jeden z rodów arnackich możnowładców. W XII wieku cała już Litawa była ich posiadłością i status ten utrzymał się aż do 1911 roku, kiedy to podpisano Akt Inkorporacji Hrabstwa Litawy. Początkowo Littendorff było jedynie wioską, w której mieścił się pałac Littendorffów, jednak wraz z rozrostem biurokracji w Hrabstwie powstawały tu kolejne siedziby instytucji.

W latach 1799-2005 Littendorff posiadało prawa miejskie, jednak zostały one mu odebrane decyzją Stadhoudera. Wieś zachowała jednak swój prowincjonalny charakter, a przybywających tu turystów wciąż zachwycają liczne kanały , którymi jest ono poprzecinane, i młyny (czynne!).