Ulryk

Logowanie

- typ
- ID
- hasło
> Rejestracja użytkownika
> Rejestracja przedsiębiorstwa
> Parcele
> Zakup surowców
> Bank