22.06.03 - 06.12.05

Gazeta "OKNO" decyzją Wydawcy zakończyła swoją działalność. Przede wszystkim ze względu na ograniczenia czasowe Twórców, nie pozwalające dłużej wydawać gazety z satysfakcjonującą częstotliwością. Być może zresztą misja "Okna", będącego w historii mediów dreamlandzkich pewną nową jakością, dobiegła końca. Ostatnim numerem - noszącym liczbę porządkową 32. - był numer poświęcony abdykacji JKW Artura I Piotra i intronizacji JKM Pawła I. To też jakiś symbol. Skończyły się czasy Trzeciego Króla, Dreamland wszedł w erę Czwartego. "OKNO" rozpoczynało co prawda jeszcze za JKW eMBe, ale jego rozkwit przypadł właśnie na czasy JKW Artura I Piotra. Teraz inne media zajmą miejsce Naszej gazety. Na tym polega rozwój. "OKNO" oddaje swoje miejsce w peletonie.

Jako wydawca - a niegdyś i redaktor naczelny - pragnę podziękować wielu osobom, bez których "OKNO" albo w ogóle by nie powstało albo byłoby znacznie uboższe. Nie jestem jednak już teraz w stanie - po ponad dwóch latach istnienia gazety - podziękować wszystkim. Nie pozwala na to nie tylko pamięć, ale i ograniczenia czysto objętościowe. Dziękuję jednak przede wszystkim:

- Medgarowi de Ramie - najbardziej oddanemu "Oknu" pracownikowi redakcji, redaktorowi naczelnemu, do którego pióra i fachowości zawsze miałem pełne zaufanie;

- Sykstusowi Borucie - zastępcy redaktora naczelnego, redaktorowi cyklu "Wywiady Sykstyńskie" i autorowi wielu tekstów o charakterze naukowym;

- Jacquesowi de Brolle - człowiekowi, którego wkład w dreamlandzką publicystykę trudno przecenić, a którego warsztat i erudycję zawsze w najwyższym stopniu podziwiałem;

- Ghardinowi - dobremu duchowi "Okna" i autorowi logo wykorzystywanemu przez 25 kolejnych numerów, aż do dziś;

- Stedowi Asketilowi - który użyczył "Oknu" na wiele numerów swój prywatny serwer, z życzeniami szybkiego do Dreamlandu powrotu z Pochmurnych Krain;

- Bagerowi - który wspierał "OKNO" technicznie i bez którego część numerów pozostałaby tylko plikami na redakcyjnych dyskach twardych;

- Kobemu A. A. Shakurowi - człowiekowi o wielu talentach, poecie, którego wiersze "OKNO" publikowało;

- Pavlowi Svobodzie, dziś znanemu jako JKM Paweł I - współpracownikowi redakcji, autorowi ważnych w moim mniemaniu tekstów, karykaturzyście;

- Marcinowi Kamoli - nie tylko autorowi "Okiennych" tekstów, ale i osobie, która wprowadzała mnie w arkana dreamlandzkiego dziennikarstwa;

- Agnieszce Smorędzie - która przybliżała dreamlandzkim Czytelnikom Scholandię;

- Marcinowi Antczakowi - sarmackiemu korespondentowi "Okna";

- Pawłowi M. Milewskiemu - wandejskiemu współpracownikowi redakcji;

- Maarthenowi Ossowskiemu - prześmiewcy, którego "Dziennik" zaskarbił sobie dużą popularność w Królestwie i w jego ojczystej Brugii;

- Sirqua-Lissie Frigg Perhonen - która z dobrym skutkiem podejmowała na łamach "Okna" tematy kultury Królestwa;

- Adamowi Pio - Dreamlandczykowi, który publikował w "Oknie" mało, ale w którego wypadku ilość zawsze przechodziła w jakość;

- Greiffiemu Grishnackowi - on sam wie najlepiej, za co :-) ;

- prezydentowi Aleksandrowi Kellerowi - za żelazną konsekwencję w dostarczaniu tematów na artykuły;

- wszystkim Czytelnikom, dla których "OKNO" istniało

i wielu innym.

Edward Krieg
likwidator, wydawca


Obiecaliśmy sprostowania do poprzedniego numeru, oto one:

- w stopce pole "Wspierają duchowo i nie tylko" winno brzmieć "Paweł I, Jacques de Brolle, Ghardin, Kobe Aake Amaru Shakur" - Jego Królewską Mość przepraszamy za połączenie Jego nazwiska z imionami Kobego Shakura;

- Łukasza Wakowskiego Redakcja przeprasza za błędną informację, jakoby był senatorem ze strony Weblandu.

Publikujemy także sprostowanie JE Prezydenta Aleksandra Kellera wraz z odpowiedzią Wydawcy.

==============================================
KOMISARIAT LUDOWY DO SPRAW ZAGRANICZNYCH
MANDRAGORATU WANDYSTANU
==============================================

Genosse Wanda Stadt, 12 listopada 2005 r.

Sz. P.
Redaktor
"OKNA"

Szanowny Panie Redaktorze.

Komisariat Ludowy do Spraw Zagranicznych Mandragoratu Wandystanu uprzejmie informuje, ze Sir Janne van den Fisher nie jest Ambasadorem Królestwa Dreamlandu w Mandragoracie Wandystanu, a przynajmniej Wladzy Ludowej nic na ten temat nie wiadomo. Sir van den Fisher otrzymal agreement na misje w Mandragoracie, lecz jeszcze nie zlozyl stownych listów uwierzytelniajacych.

z wyrazami szacunku

(-) podlord Aleksander Bartlomiej Keller
Komisarz Ludowy do Spraw Zagranicznych

-----

Gedania, dn. 12 listopada 2005 roku

REDAKCJA "Okna"
WYDAWNICTWO "OKNO"
pl. Unii 3
Gedania, Surmala, DREAMLAND

Szanowny Pan
ALEKSANDER KELLER
Komisarz Ludowy ds. Zagranicznych
Mandragoratu Wandystanu

Szanowny Panie Komisarzu!

W imieniu Redakcji przepraszam za omyłkę; w nowym numerze pojawi się stosowne sprostowanie. Nie jest to jednak na szczęście poważne minięcie się z prawdą, skoro - jak można wywnioskować z listu Szanownego Pana - objęcie przez Szlachetnego Pana Janne van den Fishera placówki w Wandystanie jest spodziewane. Niemniej oczywiście błąd wyprostuję.

Wyrażam zadowolenie, że władze Mandragoratu Wandystanu dokonują tak niezwłocznej i pilnej lektury tworzonej przez nas gazety.

Z poważaniem

( - ) książę Edward Krieg, OCO
Wydawca "Okna"


ARCHIWUM

Gedania, dn. 6 grudnia 2005 roku