Kwiecień 4, 2011

Był sobie Król… – ABDYKACJA

Posted in Bez kategorii @ 3:52 pm - autor: Dziennik Królewski

Jego Królewska Mość Pedro I, dziś w trakcie audiencji poinformował lud, że dzisiejszej nocy ustąpi z tronu. Nowym Królem będzie jego syn – Andreas de Catalan
Zapraszamy do zapoznania się z przemówieniem JKM:

Wysocy Kongresmeni!
Umiłowany Synu mój!
Przyjacielu Carlosie!
Najmilsi poddani!

Nasz kraj – Najjaśniejsze i Najpiękniejsze Królestwo Skarlandu jest krajem niezwykłym i niepowtarzalnym. Miał ogromne szanse rozwinąć się, stworzyć niezwykły klimat, którego nie da się zapomnieć, od którego nie da się uciec i w którym tak bardzo chce się pozostać aż po kres swojego v-życia. Głęboko wierzył w to mój najdroższy ojciec, wspaniały dyplomata i wielki patriota jakich w tym kraju jest jak na lekarstwo. Wierzył w to do końca swoich chwil. Świeć Panie nad Jego Duszą!
Nasza Ojczyzna miała ogromne perspektywy. Należy jednak zadać sobie pytanie: Czy nadal je ma? Boję się odpowiedzieć sobie na to pytanie. Boję się, bo jestem niemalże pewien że odpowiedź mogła by być negatywna. Moi Drodzy! Powoli zatraciliśmy sens i idee mikronacji, która miała okazać się lepszym, przyjaźniejszym światem i zarazem krajem od tego, w którym jest nam dane żyć od narodzin aż do realnej śmierci. Z przykrością muszę stwierdzić, że każdy z nas w mniejszym, bądź większym stopniu przechodząc w wirtualny wymiar zabrał ze sobą swój głęboko zakorzeniony w każdym z nas, ludzki egoizm. Jeszcze raz podkreślam: każdy z nas! Nawet ja nie jestem tu bez winy. Nie zawsze, przytłoczony ciężarem codziennego życia realnego, miałem czas by poświęcić go naszemu krajowi. Nie zawsze zachowywałem stosowny obiektywizm i bezstronność. Nie zawsze moje działania były prowadzone pro publico bono. Przyznaję się do tego szerze i z skruchą. Za wszystko, wszystkich przepraszam.
Nasze samolubstwo i zapatrzenie w własne ego doprowadziło że Ojczyzna stała się tylko miejscem, w którym prowadzimy własne interesy, własną politykę. Miejscem, w którym możemy te własne ego przedstawić – wyłożyć na kram i targować się o jego wartość. Miejscem, które straciło już swój klimat oraz do którego nie żywimy żadnego przywiązania i sentymentu. Stało się pustą, niewiele znaczącą przestrzenią.
Przesłanie to kieruję nie tylko do Skarlandzyków, ale do wszystkich mieszkańców polskiego świata wirtualnego. Obserwuję bowiem, że coraz więcej krajów zmierza w przedstawionym powyżej kierunku.

Pozwólcie, że przedstawię Wielmożnym Państwu wydany dziś dekret:

RD/04/2011/01
Dekret Królewski Jego Królewskiej Wysokości Pedra I
 

1. My Pedro I Catalan, dnia 4 kwietnia 2011 roku, dzień po dwusetnej rocznicy koronacji, postanawiamy ustąpić z tronu Królestwa Skarlandu.
2. W momencie naszej abdykacji nowym królem zostaje Andreas de Catalan.
3. Abdykacja następuje w nocy z dnia 4 kwietnia na 5 kwietnia o godzinie 24.00

Pedro I Catalan

Przemówienie zakończył zawołaniem: Ibi victoria, ubi concordia!

Luty 16, 2011

Dementi nie będzie

Posted in Bez kategorii @ 9:17 pm - autor: Dziennik Królewski

Dziennik Królewski nie będzie tracił czasu na dementowanie wyssanych z palca bredni płynących w mikroświat z gazety El Reino należącej do El Reino Holding S.A., której właścicielem jest pan premier Norbert I Catalan. Na marginesie dodajmy, że jest to niezgodne z Konstytucją z art 47 pkt 3 który mówi wyraźnie że „Członkowie Rządu nie mogą w czasie trwania swojego urzędu pełnić funkcji biznesowych związanych z pomnażaniem własnego majątku ze źródeł innych niż pensja rządowa.”

Jeżeli ktoś chciałby samemu sprawdzić przedstawiane przez El Reino i przez nas fakty zapraszam do Konstytucji oraz do Spisu Firm w Rejestrze Centralnym. Oczywiście nie gwarantujemy że wszechwładny pan premier (który jest administratorem strony) nie sfałszuje powyższych danych zaraz po przeczytaniu tego skromnego artykułu.

Luty 13, 2011

„Oczy szeroko zamknięte” #01

Posted in Oczy Szeroko Zamknięte tagged , , , , @ 12:53 pm - autor: Dziennik Królewski

Dziś rusza nowy, bezpłatny dodatek specjalny do Dziennika Królewskiego zatytułowany „Oczy szeroko zamknięte”. Będzie to cykl krótkich opowiadań fantastycznych dziejących się w średniowiecznym Królestwie Skarlandu, w którym niezbyt miłościwie panuje król Salvator VI (postać fikcyjna). Teksty te będą ukazywać życie, oraz magiczne, tajemnicze i nierzadko szalenie fantastyczne przygody – zarówno zwykłych chłopów, jak i najbliższych współpracowników surowego monarchy.  Życzę miłej lektury.
Czytaj resztę wpisu »

Styczeń 16, 2011

Królewski odpoczynek

Posted in Bez kategorii @ 2:32 pm - autor: Dziennik Królewski

Jego Królewska Mość Pedro I Catalan po bardzo pracowitym tygodniu, który będzie zwieńczony obecnością na Święcie Monarchii w Królestwie Dreamlandu, uda się na odpoczynek do swej rezydencji na wyspie Santa Cruz w Księstwie Móstoles. Na Pałacu Królewskim w Valencii flaga pozostaje opuszczona do połowy masztu, gdyż Król od rana znajduje się w drodze do Królestwa Dreamlandu.

Styczeń 14, 2011

Rady Vaarlandu nie będzie!

Posted in Bez kategorii @ 4:09 pm - autor: Dziennik Królewski

13 stycznia okazał się jednak dniem pechowym. Decyzją przedstawicieli państw Vaarlandu, zgrupowanych na spotkani w skarlandzkim kurorcie Móstoles, nie zostanie powołana Rada Nowego Kontynentu, której projekt zaproponował Rząd Centralny Królestwa Skarlandu oraz Jego Królewska Mość Pedro I Catalan. Jak mówił JKM w swym wstępnym przemówieniu – miała ona „usprawnić komunikację między państwami Vaarlandu, podejmować ważne dla kontynentu decyzje, a przede wszystkim zbliżyć do siebie nasze ukochane państwa.” Jednakże Królestwo Nordii oraz Republika Francuska nie zaaprobowały tego pomysłu. Jego Ekscelencja Lavandier, uzasadniając decyzję Francji napisał iż „cel jest najważniejszy, a dla jego spełnienia nadal nie uważamy, żeby formalizacja stosunków międzynarodowych jakoś szczególnie przyczyniła się do jego realizacji” Dlatego też Król Skarlandu wraz z panią premier Republiki Wielkiej Polondii doszli do wniosku że w świetle zaistniałej sytuacji nie można powołać Rady, która nie zrzeszyła by wszystkich państw kontynentu.
Na wspomnianej wyżej konferencji, nie pojawili się z powodów technicznych, przedstawiciele Rzeczpospolitej Obojga Narodów, mimo to o jej efektach został już powiadomiony JKM Michał II, oraz Kanclerz RON, który przybył w momencie gdy międzynarodowi goście opuszczali już Pałac Książęcy w Móstoles.

informacja dla prasy:
Jeżeli są państwo zainteresowani stenogramami z owego spotkania, prosimy o kontakt z JKM Pedrem I
– gg: 15714150

Styczeń 5, 2011

„Nie traćcie Ducha” – Skarland vs. Samunda

Posted in Bez kategorii @ 6:23 pm - autor: Dziennik Królewski

„Nie traćcie ducha! Naszym krajem rządzą doświadczeni i rozważni dyplomaci, którzy nigdy nie pozwolą by imperialistyczne zapędy innych, zaborczych krajów mogły wpłynąć na integralność naszego państwa.” Tak apelował do Skarlandzyków Jego Królewska Wysokość Pedro I Catalan w opublikowanym dziś na forum oświadczeniu. Pod koniec podkreślił że wierzy w dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu, jednakże nie wyklucza innych działań, takich jak np. wymówienie ZKS traktatu o wzajemnym uznaniu.
Natomiast Jego Książęca Wysokość Thorgautr Gvandoya w Sali Plenarnej Organizacji Polskich Mikronacji napisał: „Jeżeli chodzi o teren Skarlandzi, to jest on bardzo niestabilny i tylko dzięki pokojowej interwencji w postaci budowy bazy mamy szanse się bronić przed złem nacierającym z tego regionu!” Co trafnie skomentował Jego Ekscelencja mjr Timoteos Stefanosigos – Archont Królestwa Surmeńskiego i pomysłodawca „Rezolucji ws. działań Samundy”, a mianowicie: „Wasza Ludobójcza Ekscelencjo (…) Równie dobrze mógłby WLE mówić o zagrażającej inwazji demonów z Helheimu… Nacierające zło, dobre sobie.”
Jak udało się dowiedzieć dziennikowi rząd Królestwa Skarlandu prowadzi rozmowy z Zjednoczonym Królestwem Samundy, które postawiło zaskakujące warunki. Jak się dowiedzieliśmy, ZKS domaga się zapewnienia że Królestwo Skarlandu nie będzie budować swoich baz i prowadzić manewrów wojskowych przy jej granicach.
Zauważmy że przodownikiem w budowaniu baz i prowadzeniu manewrów jest nie żadne inne państwo, tylko Samunda. Ja widać Samunda mierzy wszystkich własną miarą.

link do królewskiego oświadczenia

Grudzień 31, 2010

Życzenia Noworoczne

Posted in Bez kategorii @ 11:41 am - autor: Dziennik Królewski

Z okazji Sylwestra redakcja „Dziennika Królewskiego” życzy wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku.
Życzymy by ten zbliżający rok był dla wszystkich pasmem niekończących się sukcesów oraz czasem ,który mile będziecie wspominać.

Redakcja

Listopad 15, 2010

Skarland ma regenta

Posted in Bez kategorii @ 8:27 pm - autor: Dziennik Królewski

Wbrew fałszywym plotkom jakie obiegły microświat dzięki gazecie „El Reino”, król Pedro I nie był przetrzymywany przez jednostki Guardia Civil. W momencie przeprowadzania zamachu stanu oraz buntu w Walencji, za który król senior Norbert I odpowie przed sądem, król Pedro I był w Klinice Kardiologicznej w Centrum Zdrowia w Tossa de Mar. Podczas zamieszek w stolicy podżeganych przez byłego króla oraz działań Gwardii Obywatelskiej zginęło trzech bezbronnych członków dworu królewskiego, a wielu mieszkańców zostało poważnie rannych. Ponieważ buntownikom nie udało się osiągnąć celu (z powodu nieobecności króla w zamku) postanowili oni użyć propagandy, dlatego w gazecie El Reino umieszczono fałszywe wiadomości.

Obecnie król, cały i zdrowy przebywa w swoim pałacu wczasowym w południowym Móstoles, który jest pilnie strzeżony przez Wojska Królestwa Skarlandu. W trosce o swe bezpieczeństwo, oraz bezpieczeństwo kraju, król postanowił że powoła regenta. Na to stanowisko desygnował swojego bliskiego współpracownika – komandora Carlosa de Sactio.

Listopad 14, 2010

Komunikat Kancelarii Koronnej

Posted in Bez kategorii @ 10:26 pm - autor: Dziennik Królewski

Z polecenia Jego Królewskiej Mości Pedra I Kancelaria Koronna przygotowała następujący komunikat.

W Królestwie Skarlandu obecnie trwa przejściowy problem z komunikacji na linii Król – JKW Norbert I. Jednakże wraz z powrotem Jego Królewskiej Mości do pełnej aktywności problem ten zostanie całkowicie rozwiązany.
Chciałbym także przy tym uciąć wszelkie plotki rozsiewane przez gazetę „El Reino”.
Takie rozgłaszanie nieprawdziwych informacji nie służy interesom Królestwa Skarlandu.
Jeszcze raz pragnę podkreślić iż sytuacja w moim kraju jest dobra.
Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie związane z Królestwem Skarlandu proszę pytać na kancelariakoronna@interia.pl
Dziękuje wszystkim za uwagę.

/-/ komandor Carlos de Sactio
Prezes Kancelarii Koronnej
Minister Obrony

Listopad 3, 2010

Wywiad z Premierem Guru

Posted in Bez kategorii @ 9:27 pm - autor: Dziennik Królewski

– Witam Panie Premierze.

– Witam Pana.

Panie Premierze co można zrobić w ciągu 15 dni ?

W ciągu tych dwóch tygodni mogę zrobić dużo i jeszcze więcej. Chcę zrealizować kilka moich pomysłów. Fakt tylko kilka, lecz mam zbyt mało czasu aby zrealizować ich więcej. Nie będę się tu o nich rozpisywał. Wszystko nadejdzie w swoim czasie.

Stronnictwo Królewskie nie raz było u władzy. Czy Pańska partia może jeszcze coś dać obywatelom nowego ?

Mam tego świadomość że Stronnictwo Królewskie było wiele razy u władzy w Skarlandzie. Wiem też że ma ono swoich zagorzałych zwolenników jak i przeciwników. Co może dać ? Może dać wiele. Przede wszystkim wcześniej SK miało innego Szefa, teraz jestem ja z liczbą planów rozwoju Skarlandu jaką nie miał mój poprzednik. Może dać wiele rzeczy nowych których nie ma ani w naszym Królestwie ani w pozostałych v-państwach. Zrobiłem małe rozeznanie w innych mikronacjach i stwierdziłem że to co mówię w poprzednim zdaniu to absolutna prawda

Czemu warto głosować na Pana ?

Głosować można na mnie z wielu powodów. Przede wszystkim jestem osobom, która jak postawi coś sobie na celu to musi to zrobić. Mam wiele pomysłów które chcę wprowadzić i dzięki czemu Skarland może się stać „najlepszym v-państwem”. Nie będę się o nich tu rozpisywał bo z każdą minutą pomysł ten w mojej głowie jest coraz bardziej doskonały. Jeśli tego chcecie to zagłosujcie na mnie. Jeśli zaś nie zagłosujecie wiedzcie jak dużo tracicie.

Czy rozważa Pan możliwość nawiązania koalicji ze Partią Demokratyczną w przyszłym parlamencie ?

Nie myślałem o koalicji z PD i raczej wykluczam taką możliwość.

Czy także Pan Premier jest za ograniczeniem władzy królewskiej w Skarlandzie ?

Jeśli chodzi o ograniczenie władzy królewskiej to nie mam zdania. Tępię opinię innych którzy twierdzą że Król ma być tylko „maskotką kraju” do uroczystych przemówień i reprezentowania państwa. Przede wszystkim Król jako głowa państwa powinien dawać innych obywatelom przykład i wywołać u nich chęć przysłużenia się krajowi. Król też powinien kontrolować swój kraj i nie doprowadzić do tego aby obywatele go potępiali. Ale jeśli pewne grono osób potępia Króla to za równo jedna jak i druga strona powinny przemyśleć czemu.

Czy 1000 dni Skarlandu będzie ciekawym wydarzeniem na które warto przybyć ?

Będzie wydarzeniem niezwykłym na skalę całego mikroświata. Planujemy wielką imprezę, która wypromuje nas jako kraj który jest niezwykle rozwinięty, jak i kraj który umie się bawić. Mam nadzieje że dzięki temu ściągniemy rzeszę obywateli do Skarlandu i pomożemy go rozwinąć.

– Dziękuje za możliwość przeprowadzenia wywiadu Panie Premierze.

– To dla mnie sama przyjemność.

Następna strona