WYDANIE NR 15
z dnia 14 listopada 2015r.
W numerze:
Naczelny felieton": Wielki powrót wielkiego pisma
Reklama
Wybór numeru


Naczelny felieton": Wielki powrót wielkiego pisma
Szanowni Czytelnicy!
Do Waszych rąk trafia piętnaste wydanie najbardziej poczytnej i najaktywniejszej gazety w historii Republiki Bialeńskiej - "wBialenii". Wydanie jest tym bardziej wyjątkowe, że wracamy do Państwa po dość długiej jak na mikroświatowe realia przerwie, spowodowanej brakiem czasu redaktora naczelnego i zmniejszeniem się chęci do pisania świetnych felietonów ze strony "wBialeńskich" autorów.
Mam nadzieję, że taka przerwa nie wpłynęła negatywnie na Czytelników i że lektura pisma będzie teraz jeszcze ciekawsza i lepsza niż kiedykolwiek wcześniej.
W czasie, w którym nie wydawano gazety, wiele się wydarzyło. Lider centrowej Wspólnoty Rozwoju został prezydentem, jego bliski współpracownik Frederick Hufflepuff - Wiceprezydentem, został powołany nowy rząd i w wyniku wyborów, wyłoniony Parlament XVI kadencji.
To, że Noqtern zostanie następcą Andrzeja Swarzewskiego, było pewne już na wiele dni przed wyborami. Zdecydowanie zmęczony obowiązkami wynikającymi z funkcji Swarzewski od dawna przekonywał, że nie będzie ubiegał się o reelekcję. Eddard Noqtern jawił się więc jako naturalny kandydat z dwóch powodów. Po pierwsze - tak zapisane jest w partyjnym prawie. Po drugie - był i jest najsilniejszej bialeńskiej partii politycznej - Wspólnoty Rozwoju. Noqtern zdobył w elekcji ponad 66% głosów, bijąc tym samym na głowę swojego jedynego rywala - Konstantego Jerzego Michalskiego, który uzyskał 33% głosów.
Zwycięzca szybko potem powołał nowy rząd. W jego skład weszli: Piotr Paweł I, Hasselandczyk "z krwi i kości", jako Minister Spraw Zagranicznych i Promocji, Maciej Kamiński, jednej z najpopularniejszych Bialeńczyków w historii, jako Minister Spraw Wewnętrznych i Gospodarki, odpowiedzialny za swoje działania i mający jasno określone poglądy Mikołaj Patryk Dostojewski, jako Minister Kultury i Sportu, kontrowersyjny Markus Wettin, jako Minister Rozwoju Regionalnego i Iwan Pietrow Dostojewski, wojskowy o miękkim sercu, jako Minister Obrony Narodowej oraz ojca założyciela Santanii i Burgii i doświadczonego polityka Fredericka Hufflepuffa jako Wiceprezydenta. 12 listopada 2015 r. Wettin podał się do dymisji.
W połowie października wyłoniono skład Parlamentu XVI kadencji. Mandat zdobyli:
1. Maciej Kamiński (KW Bialeńska Partia Demokratyczna)
2. Mikołaj Patryk Dostojewski (KW Wspólnota Rozwoju)
3. Guliano Montini (KWW Szczęść Boże!)
4. Piotr Paweł I de Zaym (KW Wspólnota Rozwoju)
5. Konstanty Jerzy Michalski (KW Bialeńska Partia Demokratyczna)
6. Iwan Pietrow-Dostojewski (KW Partia Pracy Bialenii)
7. Frederick Hufflepuff (KW Wspólnota Rozwoju)
Wiele emocji w Parlamencie wzbudził projekt Wiceprezydenta Hufflepuffa "Projekt ustawy o związkach małżeńskich i adopcji na terenie Republiki Bialeńskiej", skrytykowany przez większą część społeczeństwa, w tym przez prezydenta Swarzewskiego. Wg dokumentu, mianem małżeństwa powinno się określać związek osób różnych płci, a związki jednopłciowe, zawarte już w Bialenii, miały tracić swoją moc. Hufflepuff wycofał jednak projekt swojej ustawy. Jednogłośnie przez Parlament "przeszedł" pakiet ustaw gospodarczych i okołogospodarczych, zaproponowany przez ministra Kamińskiego. W kwestii głosowania nad pakietem we Wspólnocie Rozwoju obowiązywała nawet dyscyplina partyjna.
Zgłoszony ostatnio przez posła Gulianego Montiniego "Konkordat z Państwem Kościelnym Obediencji Galicyjskiej" spotkał się ze sporym zainteresowaniem i wywołał dość ciekawą dyskusję. Na chwilę obecną projekt poparli Montini, Hufflepuff i Dostojewski. Przeciw opowiedzieli się Kamiński i Pietrow-Dostojewski.
Republika Bialeńska nieuchronnie zbliża się do obchodów II Rocznicy jej istnienia. Przygotowania do tego ważnego momentu trwały już od dawna. Z okazji rocznicy, w Wolnogradzie, organizowany jest Festyn, a w Sali Wejściowej Pałacu Prezydenckiego można wpisywać się do wyjątkowej Księgi Pamiątkowej. Ponadto - planowana jest duża impreza na bialeńskim czacie (IRC-u) i oryginalna I Wystawa o Nagrodę Publiczności, którą organizuje Ministerstwo Kultury i Sportu.
Frederick Hufflepuff


Szanowni Bialeńczycy!
Pragnę Wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji zbliżającej się wielkimi krokami II Rocznicy Republiki Bialeńskiej! Dziękuję, że obdarzyliście swoim zaufaniem Wspólnotę Rozwoju i Pana Prezydenta Eddarda Noqterna! Vivat Republika!
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej Frederick Hufflepuff