WYDANIE NR 31
z dnia 4 lutego 2016 r.
W numerze:
Heinrich Hewret Wettin: Prezydentem Republiki Bialeńskiej
Świat: Integracja ekonomiczna na kontynencie wschodnim
"Kilka pytań do...": Severino Castiglioniego i Macieja Kamińskiego
Wybór numeru


Heinrich Hewret Wettin: Prezydentem Republiki Bialeńskiej
Za nami wybory prezydenckie, rozpisane tuż po odwołaniu w wyniku ogólnokrajowego referendum Pana Prezydenta Alego ibn Abiego Taliba, w których frekwencja wyniosła 75%. Kandydat Bialeńskiej Partii Demokratycznej, popierany przez Wspólnotę Rozwoju (początkowo kandydatem WR był Frederick Hufflepuff, ale na kilka godzin przed głosowaniem wycofał się z wyścigu o fotel Prezydenta) Heinrich Hewret Wettin zdobył w nich 66,7% głosów, jego jedyny kontrkandydat - Fiodor Hristov (vel Social Flash) 23,8% głosów. Oddano również dwa głosy puste (9,5%).
Oficjalne wyniki:

1) Heinrich Hewret Wettin otrzymał 14 głosów, czyli 66,7% wszystkich głosów.
2) Fiodor Hristov otrzymał 5 głosów, czyli 23,8% wszystkich głosów.
3) Oddano 2 głosy puste, czyli 9,5% wszystkich głosów.
Prezydent Wettin złożył już przysięgę i wygłosił dość krótkie, ale spójne i logiczne expose, w którym nakreślił główne osi rozwoju państwa za jego prezydenckiej kadencji. Wyznaczył także kierunki działań swojemu rządowi, który w swym przemówieniu przedstawił opinii publicznej.
Skład Rządu Heinricha Hewreta Wettina:

a) Maciej Kamiński - Minister Spraw Zagranicznych,
b) Konstanty Jerzy Michalski - Minister Spraw Wewnętrznych,
c) Bajtuś - Minister Finansów i Gospodarki,
d) Frederick Hufflepuff - Minister Kultury i Sportu,
e) Adam von Haller - Minister Rozwoju Regionalnego,
f) Iwan Pietrow-Dostojewski - Wiceprezydent.


Świat: Integracja ekonomiczna na kontynencie wschodnim
Orientyckie Forum Ekonomiczne w Rosseln (Elderland/Monderia) ruszyło na początku tego roku i już stało się wydarzeniem, jeśli nie kontrowersyjnym, to przynajmniej godnym uwagi. Tak diuk von Witt, faktyczny organizator i prowadzący OFE, opisuje cele tego spotkania:
Z założenia ma to być pole dla współpracy nie tylko międzypaństwowych delegacji rządowych, ale również przedsiębiorców z zaproszonych państw Kontynentu Wschodniego. O jakich państwach mowa? Oczywiście o Elderlandzie, o Austro-Węgrzech, Trizondalu, Hasselandzie, Pustkowiach Winków, Surmenii, Slawonii i ZSKHiW. Jak widać mamy więc osiem państw, w większości o dość długiej tradycji istnienia. Ile państw przysłało swoich delegatów? Z ośmiu było to pięc krajów: Elderland, Austro-Węgry, Hasseland, Surmenia oraz Trizondal. Ile delegacji jest faktycznie aktywnych? Odpowiedź na to pytanie zależy od definicji aktywności, jednak żeby nie przeszacować w żadną ze stron, można powiedzieć, że są to trzy delegacje: Elderlandu, Trizondalu i Hasselandu (według najnowszych informacji delegat surmeński ma problemy techniczne z zalogowaniem na forum OFE).
Dlaczego pozostałe państwa nie biorą aktywnego udziału w OFE? Trudno powiedzieć, może nie są po prostu zainteresowane integracją ekonomiczną? Przyjrzyjmy się więc o czym się rozmawia na tym forum. Tematami poruszanymi są: rynek walutowy, transport i infrastruktura transportowa (obecnie szczególnie w zakresie kolejowym), teoretyczne aspekty handlu międzynarodowego, mapy gospodarcze, prawo gospodarcze, zasoby naturalne państw Orientyki oraz pomysł uczynienia z Corleone obszaru mandatowego wszystkich państw Kongresu Kontynentu Wschodniego. Faktycznie największym zainteresowaniem cieszą się dyskusje o potrzebie stworzenia wymiany walutowej, propozycje stworzenia wspólnego systemu gospodarczego dla państw Orientyki oraz tematyka transportowa. Udało się także zebrać dane dotyczące gospodarczych regulacji prawnych oraz map niektórych państw.
Czy tematy te w żaden sposób nie są interesujące dla wcześniej wymienionych a na OFE nieaktywnych krajów? Odpowiedź może być zaskakująca, ale najprawdopodobniej właśnie nie są. Nie jest to jednak wina doboru tematów, a faktu problemów wewnętrznych tych państw. Dzięki rankingowi aktywności na forach widzimy, iż ta jest dość niska na Orientyce i jedynie w dwóch krajach w ostatnim rankingu tygodniowym wyniosła powyżej 100 postów (brak danych dla Hasselandu i Pustkowia).
Czy to oznacza, że integracja ekonomiczna jest na naszym kontynencie niechciana lub niemożliwa? Mimo braku systemu wymiany walut czy systemów bankowych w dużej części państw, ta integracja już się odbywa! Najlepszymi przykładami w tym temacie mogą być wspólne projekty kolejowe w wielu państwach KW: Trizondalu, Slawonii, ZSKHiW i Elderlandzie. Jeszcze wyraźniejszymi przykładami są wzajemne narracyjne inwestycje na linii: Trizondal – ZSKHiW (dawniej) oraz Trizondal – Hasseland (obecnie). W ramach tego ostatnio trizondalskie firmy (szczególnie z Zagłębia Rottery) podjęły się uczestniczenia w budowie nowego miasta w Królestwie – Vienbien. Firmy z okolic Rottery będą wznosić wielki port towarowy oraz nowoczesną elektrociepłownie. Wszystko odbywa się, jak już pisaliśmy, w sposób opisowy, ale może i przez to jeszcze bardziej widoczny? Jak więc widać, OFE nie ma przed sobą zadania niemal niemożliwego, jakim byłoby stworzenie procesu integracji od zera, zadaniem Forum jest jedynie pchnięcie tego procesu w stronę pewnych ram. Na uwagę zasługuje tutaj pomysł wspólnego rynku pracy, który de facto oznaczałby możliwość zamawiania realnych usług i produktów (np. stron czy grafik) w innych państwach. Koncepcja ta prowadziłaby do integracji społeczeństw, bo nagle osoby mieszkające w innych krajach byłyby dla zamawiającego równie „ciekawe”, co jego właśni ziomkowie.
Czy debaty w ramach OFE się powiodą? Miejmy nadzieję, że tak.
Autor: Marcel Hans, opublikowany dzięki uprzejmości "Prawdy" - najstarszego czasopisma w Trizondalu.


"Kilka pytań do...": Severino Castiglioniego i Macieja Kamińskiego
SEVERINO CASTIGLIONI:

Jestem... przede wszystkim naukowcem.
Chciałbym być... pozytywnie zapamiętany w mikroświecie.
Nienawidzę... trzech osób w mikroświecie, ale nie zdradzę ich nazwisk.
Uwielbiam... prawo oraz uniwersytecki klimat.
Gdybym nie był sobą, byłbym... inną postacią.
Chcę..., żeby Akademia Libertas była najbardziej znanym i największym mikronacyjnym ośrodkiem naukowym.
MACIEJ KAMIŃSKI:

Jestem... policjantem.
Chciałbym być... najlepszym, jak nigdy dotąd nikt.
Nienawidzę... nienawiści.
Uwielbiam... sztywny humor.
Gdybym nie był sobą, byłbym... opresyjnym dyktatorem.
Chcę... kropek przed emotikonami.