WYDANIE NR 07
z dnia 27 sierpnia 2015r.
W numerze:
"Filozofia Dębiarza": Bialenia potentatem międzynarodowym?
"Przegląd Noqterna": Odrodzenie królestwa
Reklama
"Naczelny Felieton": Czas na umiarkowaną radość!
Reklama
Wybór numeru


"Filozofia Dębiarza": Bialenia potentatem międzynarodowym?
Od dłuższego czasu możemy zaobserwować jakby ogólnie mniejsze zainteresowanie oraz przepływ nowych mieszkańców mikroświata. Stwarza to warunki, w których na swoistym "rynku" mogą zostać najsolidniejsze państwa v-świata, które gwarantują kreatywną aktywność oraz stabilizację. W obliczu tego zjawiska na pierwszy plan mogą wyjść mikronacje dotąd nie do końca znane na całym v-globie, które mają nam coś ciekawego i oryginalnego do zaproponowania. Jako, że niewątpliwie taką szansę na sukces ma Bialenia to warto zadać sobie pytanie - czy Bialenia może w przeciągu kilku, czy też kilkunastu miesięcy stać się potentatem międzynarodowym na "rynku mikronacji"?
Jeszcze kilka lat temu takimi państwami, które były najbardziej rozpoznawalne z polskim mikroświatem to przede wszystkim Sarmacja, Dreamland, Austro-Węgry czy też Surmenia. "Oferta", jaką te państwa mogły zaproponować, była na tamte czasy dość szeroko rozwinięta. Wiele z inicjatyw oraz decyzji, jakie wtedy podejmowano, są kontynuowane czy też mają wpływ na dzisiejszy mikroświat. Wszystko sprawiało wrażenie faktycznej możliwości ułożenia wirtualnego życia.
W przeciągu ostatnich kilkunastu miesięcy jednak otrzymujemy co jakiś czas informacje o wielu ambitnych wydarzeniach czy inicjatywach, ale też trafiamy na wiadomości dt. kryzysów, które to dotykają coraz to większą ilość państw. Nawet tych, które kiedyś były uznawane za te "stabilizujące aktywność mikroświata". Nie żeby nie było, że mamy do czynienia z jakąś tragiczną sytuacją - jak dobrze wiemy to takie długowieczne państwa jak Surmenia, Al Rajn czy też wcześniej wspomniana Sarmacja mają się całkiem niezłe i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to jakoś gwałtownie zmienić.
Jednak mikroświat nie znosi próżni i co jakiś czas obserwujemy powstawanie coraz to nowszych państw, które jednak często nie wytrzymują ciśnienia i po 2-3 miesiącach znikają. Bialenia, pomimo tego że do najmłodszych państw nie należy, nadal posiada ogromny potencjał rozwojowy, który może przyłożyć się do sporych zmian w przyszłości. Stabilna, ale nie taka znowu niska ilość obywateli, szerokie spektrum zajęć w państwie (a to od strony kulturowej, a to od strony samorządowej) to elementy, których wiele państw nie ma i nigdy nie osiągnie. Wytwarza się również charakterystyczny klimat wokół Bialenii, który sprawia, że kraj ten jest wart odwiedzenia. Wydaje się, że to nie może się nie udać.
Czy tak się jednak stanie? Jeśli władze postawią zdecydowany krok do przodu, podejdą do tematu we właściwy sposób, utrzymają stopień kreatywności i nie będą szukać jałowych sporów (które nigdy nie przysłużyły się niczemu dobremu) to teza zawarta w pytaniu może w najbliższym czasie stać się faktem. Potrzeba kreatywności jeszcze nie została w mikroświecie nigdy spełniona do końca, a stopień zmian do przeprowadzenia zawsze jest bardzo szeroki - możnowładcom wszystkich aktywnych i szanujących się w świecie państw powinna wystarczyć dobra wola i szczera chęć do tworzenia pomysłów oraz do działania.
RDH


"Przegląd Noqterna": Odrodzenie królestwa
Królestwo Hasselandu – jedno z najstarszych państw mikroświata, moja ojczyzna. W obecnej chwili Królestwo zamieszkiwane jest przez 7 aktywnych osób. Wszystkimi trzema głównymi miastami zarządzają dość aktywni menadżerowie. Słynną „klątwę Angemont” przełamał wreszcie Anszlus, zajmując się stolicą już od paru dobrych miesięcy. Shimontsen ma, aż dwóch działaczy – niestety jednego nieaktywnego. Natomiast Luczeng silną ręką zarządzane jest ponownie przez Arne von Heima.
Oczywiście zawsze mogło by być lepiej, ale przypomnijmy sobie co działo się jeszcze nie tak dawno – 2 miesiące temu. Aż strach wracać do tamtych wydarzeń. „Aktywnie” działających osób było w pewnym momencie tylko 2… Ja oraz Król… W państwie praktycznie nic, a nic się nie działo. Razem z Królem doszliśmy, więc do drastycznego wniosku – musimy się stowarzyszyć. Naszym wyborem była oczywiście Bialenia, nasz najbardziej zaprzyjaźniony sąsiad (przez morze). Planem B była jeszcze Surmenia. Prezydent Bialenii Markus Wettin był bardzo pozytywnie do pomysłu nastawiony, mimo naszej nadszarpniętej reputacji. W ekspresowym tempie Bialenia stała się naszym drugim domem.
Republika Bialenii:
b) roztacza opiekę nad suwerennością i dobrobytem Królestwa Hasselandu;
Fragment umowy stowarzyszeniowej Hasselandu z Bialenią.
Sami odpowiedzcie na pytanie, czy cytat ten zgodny jest z prawdą? Czy stowarzyszanie się, integracja mikronacji ma sens?


Festyn Ostatniego Tygodnia wakacji w Shimontsen 2015
FOTY odbędą się już drugi raz w historii. Jest to wielki festyn, który skupia na siebie uwagę dużej części mikroświata. Wydarzenie odbywa się w Shimontsen - przepięknej, portowej miejscowości Królestwa Hasselandu. W tym roku formuła festyn pozostanie niezmieniona. Składać się on będzie z trzech elementów:
1) Prezentacji stoisk
2) Wystąpień wielkich ludzi
3) Trzech konkursów
PREZENTACJA STOISK
Każdy chętny mikronauta może założyć tutaj maksymalnie dwa swoje stoiska. Stoiska te mogą prezentować i reklamować:
mikronacje
regiony i miejscowości, dzielnicy
wszelke organizacje, instytucje, media mikronacyjne
przedsiębiorstwa i firmy
Stoiska mogą przybrać różnorodne - po prostu krótkie opisy, zdjęcia, rysunki, czy też ulotki i plakaty. Dlaczego warto założyć stoisko? Ano dlatego, że to świetna szansa na reklamę i pokazanie sie z dobrej strony, ale także niezła zabawa.
Co ważne - wszystkie stoiska biorą udział w konkursie na najlepsze stoisko.
Stoiska zakładamy w dniach 24-29.08.2015r. (czym wcześniej tym lepiej). Wyniki konkursu - 30.08.15r.
WYSTĄPIENIA WIELKICH LUDZI
W trzecim konkursie oceniać będą wszyscy mikronauci. Dokonamy wyboru najlepszej mikronacji na wakacje 2015. Wszystkie chętne do udziału mikronacje mogą zgłaszać się do dnia 26.08. Co trzeba będzie robić? Ano przekonać, że to właśnie wy jesteście najlepszą mikronacją. Jak? Za pomocą stosik, a także prezentacji oraz metod własnych. Kreatywność mile widziana. Zachęcamy wszystkich do udziału.
KONKURS NA NAJLEPSZĄ MIKRONACJĘ NA WAKACJE 2015
W trzecim konkursie oceniać będą wszyscy mikronauci. Dokonamy wyboru najlepszej mikronacji na wakacje 2015. Wszystkie chętne do udziału mikronacje mogą zgłaszać się do dnia 26.08. Co trzeba będzie robić? Ano przekonać, że to właśnie wy jesteście najlepszą mikronacją. Jak? Za pomocą stosik, a także prezentacji oraz metod własnych. Kreatywność mile widziana. Zachęcamy wszystkich do udziału.
Regulamin zakładania stoisk na FOTach 2015 w Shimontsen
1. Stoisko może dotyczyć pojedynczej mikronacji, dowolnego regionu, miasta, dzielnicy, miejscowości, organizacji, przedsiębiorstwa itp. funkcjonujących w polskim mikroświecie.
2. Jedna osoba może stworzyć maksymalnie dwa stoiska.
3. Formą stoiska może być:
a) obrazek przedstawiający dany obiekt/ nawiązujący do danego tematu oraz opis dotyczący danego tematu (nie dłuższy niż 30 wersów),
b) pojedyncza grafika - ulotka, zawierająca obrazki oraz krótki opis - wszystko dotyczącego danego tematu, dopuszczalne spore rozmiary, ale z umiarem.
4. Treść zawarta w stoisku musi być zgodna z prawem bialeńskim i hasselandzkim (nie zawierać wulgaryzmów, pornografii itp.).
5. Stoisko może założyć każdy mieszkaniec mikroświata z wyłączeniem członków jury konkursu na najlepsze stoisko na FOTach 2015 w Shimontsen.
6. Uprasza się, aby stoiska państwowe, czy regionalne zakładała osoba upoważniona do tego przez miejscowe władze.
7. Stosika można zakładać w dniach 24-29.09.2015r.
Regulamin konkursu na najlepsze wystąpienie na FOTach 2015 w Shimontsen
1. W konkursie biorą udział wszystkie osoby zaproszone przez organizatorów, które wygłosiły przemówienie na zaproponowany temat.
2. Oceny wystąpień dokona 3-osobowe, bezstronne jury, którego skład zostanie ogłoszony do dnia 23.08.2015r.
3. Każdy z członków Jury przyzna każdemu wystąpieniu od 1 do 10 punktów.
4. Zwycięzcy.
a) Konkurs wygra osoba, której wystąpienie otrzyma najwyższą liczbę punktów.
b) Osoby, które za swoje wystąpienie otrzymają drugi i trzeci najwyższy wynik otrzymają wyróżnienie.
5. Zwycięzcy oraz wyróżnieni goście otrzymają nagrody przewidziane przez sponsorów.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 30.08.2015r.
Regulamin konkursu na najlepszą mikronację na wakacje na FOTach 2015 w Shimontsen
1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie polskie mikronacje, które zgłoszą taką chęć do 26.08.2015r. organizatorowi.
2. Biorące udział w konkursie mikronacje mają za zadanie przekonać jak najwięcej mikronautów do swojej racji za pomocą prezentacji, opisów, własnych stoisk oraz innych metod.
3. Głosowanie odbędzie się poprzez otwartą ankietę w dniach 28-29.08.2015r.
4. Zwycięzcy.
a) Konkurs wygra mikronacja, która otrzyma najwyższą liczbę głosów
b) Mikronacje, które otrzymają drugi i trzeci najwyższy wynik otrzymają wyróżnienie.
5. Zwycięska oraz wyróżnione mikronacje otrzymają nagrody przewidziane przez sponsorów. Zwycięska mikronacja może oficjalnie tytułować się najlepszą mikronacją na wakacje FOTY 2015.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 30.08.2015r.


"Naczelny Felieton": Czas na umiarkowaną radość!
Drodzy Czytelnicy, właśnie trzymacie w rękach co prawda niejubileuszowe, acz równie dobre jak jubileuszowe i wszystkie inne poprzednie, kolejne wydanie najlepszej i najczęściej wydawanej bialeńskiej gazety "wBialenii". Zapewne przechadzacie się ulicami pięknej, odrestaurowanej, zadbanej i dość bogatej stolicy, odpoczywacie w blasku wiejskiego, zachodzącego Słońca lub jesteście na spotkaniu ze znajomymi w jednej z shimontenowskich tawern. Choć wielu z Was wiedzie dostatnie v-życie, to pewna rzesza chciałaby więcej zarabiać i wygodniej żyć. Każda polska mikronacja zmaga się z określonymi problemami. Republika Bialeńska, trzecia największa wirtualna nacja w Polsce, również. Brakuje nam rozwiniętej gospodarki, dopracowanego systemu informatycznego (strony głównej), a wreszcie jeszcze liczniejszej grupy mądrych i odważnych do wcielania swoich pomysłów w v-światowe życie mieszkańców.
Czas jednak na zauważenie wielu pozytywnych aspektów państwa. Nieustannie się rozwijamy, możemy pochwalić się zarówno sporą liczbą obywateli, jak i sporą liczbą poruszanych wątków na forum czy spraw już rozstrzygniętych. Posiadamy kompetentnych ministrów, resorty spraw zagranicznych, wewnętrznych i edukacji rosną w siłę, a nie kuleje przecież też kultura i sport, a także rozsądnego Prezydenta, który, co wynika z zebranych przez nas informacji, najprawdopodobniej nie wystartuje w najbliższej elekcji prezydenckiej. Nie mniej, nie należy wątpić, że zastąpi go osoba gorzej do tego przygotowana czy nieodpowiedzialna. Stanie się tak zwłaszcza podczas ewentualnej wygranej Eddarda Noqterna, który na swoją pozycję w RB pracuje ciężko i wytrwale.
Najgorszym zachowaniem byłoby zaprzepaszczenie szansy, jaka stoi przed Bialenią, poprzez pychę, konflikty, rewolucję lub kryzys aktywności. Dlatego musimy pracować, pracować i jeszcze raz pracować. Po cichu możemy się radować. Ale po cichu i umiarkowanie...


Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy!
Wkrótce w wyborach parlamentarnych wybierzemy swoich przedstawicieli do Parlamentu Republiki Bialeńskiej XV kadencji. Wybrańcy Narodu muszą spełniać odpowiednie kryteria - muszą być rozsądni, mądrzy, odpowiedzialni i odważni. Takich ludzi ma w swoich szeregach największa i najsilniejsza bialeńska partia polityczna - Wspólnota Rozwoju. Jeśli na nas zagłosujecie, nie będziecie mieli się czego obawiać. Parlament będzie działał bardzo sprawnie, a państwo nadal będzie prężnie się rozwijało. Zaufajcie nam!
(-) Eddard Noqtern, lider Wspólnoty Rozwoju
(-) Frederick Hufflepuff, rzecznik Wspólnoty Rozwoju