WYDANIE NR 67
z dnia 13 czerwca 2016r.
W numerze:
Iwan Pietrow-Dostojewski, Wiceprezydent Bialenii, szczerze przyznaje: "Jako Wiceprezydent nie zrobiłem nic"
Kraj: Kontrowersyjna ustawa zostanie przegłosowana?
Kraj: Prawie połowa Bialeńczyków dumna z Powstania Marcowego
Kraj: Hufflepuff znów w duecie z Noqternem we Wspólnocie Rozwoju
Świat: Rzeczpospolita z nowym królem
Wybór numeru


Iwan Pietrow-Dostojewski, Wiceprezydent Bialenii, szczerze przyznaje: "Jako Wiceprezydent nie zrobiłem nic"
Witam Pana Iwana Pietrowa-Dostojewskiego, Wiceprezydenta Bialenii, byłego Ministra Spraw Wewnętrznych.
Witam serdecznie!
 
Jak ocenia Pan Wiceprezydent działania Rządu i Prezydenta począwszy od zaprzysiężenia aż do teraz?
 
Oceniam pozytywnie. Działania Rządu i Prezydenta są jak najbardziej przemyślane i w pełni profesjonalne. Nie mam przeto żadnych zastrzeżeń. Oczywiście, można usłyszeć negatywne komentarze, niektóre osoby mówią, że obecna władza robi mało, ale należy zaznaczyć, że jest to władza stabilna. Prezydent Medici i jego ministrowie robią to, co do nich należy i nie wtrącają się zbędnie tam, gdzie są po prostu niepotrzebni.
 
Co udało się Panu zrealizować na stanowisku Wiceprezydenta, jak układa się Panu współpraca z ministrami i Prezydentem?
 
Lubi Szanowny Redaktor pytać o moją działalność na stanowisku Wiceprezydenta (uśmiecha się). Cóż, na pewno nie realizuję tak wiele, jak Pan w okresie prezydentury Eddarda Noqterna. Całe szczęście, jeszcze bym zaliczył wpadkę prawną... Przechodząc do pytania, na stanowisku Wiceprezydenta nic nie zrealizowałem, bo niby co miałbym realizować? Proszę zajrzeć do Konstytucji, do Ustawy o funkcjonowaniu urzędu Wiceprezydenta i dostanie Szanowny Redaktor odpowiedź... Wiceprezydent ma być przede wszystkim osobą, która w przypadku absencji Prezydenta będzie zapewniała stabilność najwyższych organów władzy. Oznacza to, iż jedynym moim zadaniem na tymże stanowisku, jest po prostu bycie aktywnym. Nie wtrącam się zatem tam, gdzie mnie nie chcą.
 
Do końca kadencji pozostało niewiele czasu. Jak ocenia Pan szanse Alberto de Mediciego na reelekcję?
 
Nie będę oceniał szans Prezydenta Mediciego, gdyż uzyskaliśmy jakiś czas temu informację o tym, że nie będzie ubiegał się o reelekcję.
 
Jak Pan sądzi, kto ma największe poparcie społeczeństwa i kto najprawdopodobniej wygra następne wybory prezydenckie?
 
Myślę, że największe poparcie społeczeństwa ma Ronon Dex, z wiadomych przyczyn. Jest to osoba niezwykle aktywna, bardzo zaangażowana w działalność Bialenii. Tacy ludzie są potrzebni w mikroświecie. Ronon chyba jednak nie będzie startował w wyborach. Wielkie szanse na zwycięstwo ma Andrzej Swarzewski, jeżeli zechce wziąć w nich udział. Kolejną osobą mogącą wygrać, jest Eddard Noqtern. Sądzę jednak, że w starciu Swarzewski-Noqtern, ten drugi zostanie, mówiąc kolokwialnie - zmasakrowany.
 
Jak zaradzić problemowi niskiej frekwencji w wyborach i referendach w Bialenii? Czy ma Pan jakiś pomysł?
 
Mogłoby się wydawać, że w okresie wyborów i ważnych decyzji, aktywność obywatelska znacznie wzrasta, co jednocześnie przenosi się na wysokie frekwencje. Ostatnie referendum pokazało jednak, że tak nie jest. Tak naprawdę nie mogę przedstawić dobrego pomysłu na poprawę tej sytuacji, ponieważ to obywatele powinni chcieć głosować i brać udział w życiu politycznym swego kraju. Być może obecna formuła przeprowadzania głosowań znudziła się większości? Może nowa poprawka do OW (Ordynacji Wyborczej - przyp.red.) coś zmieni?
 
Jest Pan Wiceprezydentem, co nie oznacza, że nie ma Pan nic do powiedzenia w sprawie polityki zagranicznej, prawda? Z jakim państwem Republika powinna utrzymać najbliższe relacje? Jaki ma Pan stosunek do Sarmacji?
 
Mówiąc szczerze, to polityka zagraniczna jest tematem, o którym chciałbym najmniej rozmawiać, najlepiej wcale. Mikroświat zmienił się na przestrzeni dwóch lat mego wirtualnego życia. Wydaje mi się, że teraz możemy zaobserwować zamykanie się różnych mikronacji na kontakty z innymi. Oczywiście, istnieje cała gama międzymikronacyjnych konkursów, ale osobiście wydaje mi się, że nie mają one takiej skali, jak chociażby dwa lata temu, kiedy zawitałem w mikroświecie. Wydawałoby się, że dwa lata, to niewiele, ale jednak...
Bialenia także należy do grupy tych "zamkniętych" mikronacji. Polityka zagraniczna nie odgrywa w niej wielkiej roli. Popatrzmy chociażby na dział MSZ - ostatni post z 31 maja br. Z kim zatem moglibyśmy współpracować i utrzymywać najbliższe relacje? Nie wiem, wpierw ktoś musiałby chcieć z nami współpracować... Dlatego mam inne rozwiązanie. Machnijmy ręką na inne kraje i skupmy się na sobie, na rozwijaniu współpracy na linii Bialenia-Brodria-Hasseland.
O Sarmacji nie będę się wypowiadać, to państwo kompletnie mnie nie interesuje. Nawet nie mam tam konta.
 
Niedawno został Pan Carem Brodrii. W jakim stanie przejmuje Pan państwo po poprzedniku, co trzeba naprawić i jak poprawić znacząco aktywność w tym kraju?
 
Brodrię przejąłem w stanie dobrym - państwo jest stabilne, dzięki Bialenii ma stabilne forum, jest także kilku aktywnych obywateli. Nie jest to jednak wynik zadowalający, gdyż nasz sąsiad - Hasseland, może pochwalić się lepszym rezultatem. Dlatego od samego początku mówię o potrzebie przeprowadzenia reform. Powoli zmieniam Carstwo i kształtuję je według swojej wizji. Myślę, że osiągniemy sukces.
 
Jak reaguje Pan na ostre wypowiedzi Fiodora Swirydiuka, wymierzone w Hasseland i Wspólnotę Rozwoju?
 
Jestem zawiedziony tym, że takie zachowanie wciąż możemy zaobserwować na terenie Bialenii. Tak naprawdę, tylko Fiodor mówi źle o WR i Hasselandzie. Nie wiem jednak, dlaczego. Wierzę jednak w to, że trwająca przerwa od RB będzie dla niego dobrą okazją do przemyślenia swego zachowania, do poprawy.
 
Dziękuję za spotkanie.
 
Również dziękuję.
 
Wywiad przeprowadził redaktor naczelny Frederick Hufflepuff.


Kraj: Kontrowersyjna ustawa zostanie przegłosowana?
Wiele wskazuje na to, że budząca szereg kontrowersji tzw. ustawa defaszyzacyjna, będąca ustawą o zmianie Kodeksu Wykroczeń z 30 lipca 2014 r., zostanie wkrótce przegłosowana przez Parlament XXI Kadencji. Głosy "za" oddali już dwaj przedstawiciele Obywatelskiego Przymierza Bialenii - Andrzej Swarzewski, twórca projektu, i Iwan Pietrow-Dostojewski, oraz szef Bialeńskiej Partii Demokratycznej Maciej Kamiński. Propozycja, nad którą głosują posłowie, znacząco różni się od pomysłu przedstawionego u podłoża debaty przez Swarzewskiego. Na prośby Ronona Dexa, zmieniono treść artykułu 2. Wedle ustawy, kary śmierci nie będzie można stosować w stosunku do obywatela bialeńskiego, a ponadto Prezydent Republiki będzie mógł od tej chwili cofnąć karę śmierci (również w przypadku, gdy została zastosowana przed wejściem w życie ustawy), ale to Sąd zdecyduje, czy uniewinniona osoba będzie mogła powrócić na forum, a jeśli tak, to na jakich zasadach. Zasady ustawy skrytykował Frederick Hufflepuff, który zauważył, że łamie podstawową regułę zakazu retroaktywności prawa, oraz Piotr Paweł I.
Frederick Hufflepuff, redaktor naczelny


Kraj: Prawie połowa Bialeńczyków dumna z Powstania Marcowego
W poprzednim, 66. wydaniu gazety "wBialenii", w ankiecie zadaliśmy pytanie "Jak oceniasz Powstanie Marcowe i jego wpływ na powstanie współczesnego państwa bialeńskiego?". W badaniu wzięło udział 13 Bialeńczyków. Zaledwie (biorąc pod uwagę znaczenie Powstania Marcowego) 46,2% z nich zaznaczyło opcję "pozytywnie", prawie 31% - "neutralnie", zaś nieco ponad 23% - "negatywnie". Niewątpliwy wpływ na wyniki ma sprzyjająca Powstaniu Marcowemu i jego mitowi polityka władz - Prezydenta Alberto de Mediciego i jego Rządu. Wkrótce planowana jest wielka konferencja na temat tego narodowego zrywu, podczas której omówione zostaną bezpośrednie przyczyny, skutki oraz zarysowany przebieg powstania. O swoich doświadczeniach powstańczych opowiedzą świadkowie i pomysłodawcy, m.in. Jan Kaniewski.
Frederick Hufflepuff, redaktor naczelny


Kraj: Hufflepuff znów w duecie z Noqternem we Wspólnocie Rozwoju
Podczas trwającego, VI Wielkiego Kongresu Wspólnoty Rozwoju, padło wiele propozycji zmian w bialeńskim prawie i pomysłów dotyczących funkcjonowania kraju. Frederick Hufflepuff, który na kongresie został ogłoszony Wiceliderem i Rzecznikiem partii, mówił o propozycjach reform w Kodeksie Cywilno-Karnym, a także o konieczności sprawdzenia w praktyce rozwiązań nowej Ordynacji Wyborczej. Eddard Noqtern podkreślił, że władze państwowe muszą przywiązywać większą wagę do wyborów i referendów tak, aby zwiększyć frekwencję. Zarówno Hufflepuff, jak i Noqtern zgodzili się, że Wiceprezydent musi posiadać większe kompetencje i uprawnienia. Piotr Paweł I zaproponował zwiększenie roli samorządów i państw stowarzyszonych z Bialenią oraz rozbudowę bialeńskich miast pod względem narracyjnym. Kongres ugrupowania jest przygotowaniem do nadchodzących wyborów prezydenckich i impulsem do aktywizacji struktur.
Frederick Hufflepuff, redaktor naczelny


Świat: Rzeczpospolita z nowym królem
Szlachta Rzeczypospolitej Obojga Narodów jednogłośnie wybrała Wielmożnego Wojewodę Bydgoskiego, dotychczasowego władcę, Sebastiana von Tauera na stanowisko Króla. Łącznie oddano 11 głosów - wszystkie "za" kandydaturą von Tauera. Jedynym przeciwnikiem starego-nowego monarchy w elekcji był książę Abachazji, były kandydat na Prezydenta Bialenii Tomasz Dostojewski, który tuż przed rozpoczęciem wyborów wykazał się brakiem elementarnej wiedzy na temat państwa, którym chciał zarządzać. Sebastian von Tauer w poprzedniej kadencji wykazał się świetnymi umiejętnościami organizatorskimi i mądrymi decyzjami wewnętrznymi.
Frederick Hufflepuff, redaktor naczelny