Witamy na stronie Pomnika Narodu Eskwilińskiego!

Herb Rzeczypospolitej Eskwilińskiej

Esto perpetua! – Niech trwa wiecznie!

W VII wieku przed Chrystusem, z terenów dzisiejszych Austro-Węgier i Surmenii, na najdalej na północ wysuniętą wyspę Archipelagu Tyrenckiego przybyły plemiona germańskie, dając początek grupie ludów nazwanych lata później Eskwinianami. Przez całe stulecia klany Eskwinian toczyły ze sobą boje. W ogniu walk wykuwał się Naród Eskwiliński, który po dziś dzień zamieszkuje Wyspę w połowie drogi pomiędzy Orientyką a Vaarlandem.

22. maja 2009 roku dwaj wybitni Eskwilińczycy – Aureliusz Łuczak oraz Marcin Wilczyński – podpisali i proklamowali Deklarację Niepodległości, wskrzeszając po wiekach Państwo Eskwilińskie jako rzeczpospolitą. Tak rozpoczęła się droga Narodu Eskwilińskiego do postaci, w jakiej znany jest dzisiaj: zupełnie unikatowej i zjawiskowej społeczności, zjednoczonej wokół struktur państwowych.

Niniejszy pomnik jest hołdem złożonym suwerenowi Rzeczypospolitej Eskwilińskiej, dokumentującym jego historię oraz dokonania. Qui habet aures audiendi, audiat!

Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.