Kongres Kontynentu Wschodniego Strona Główna Kongres Kontynentu Wschodniego
Eskwilingrad, maj 2013

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZalogujPoprzedni temat «» Następny temat
Konwencja o Kontynencie Wschodnim
Autor Wiadomość
Cheewazz Khadil

Kraj: Eskwilinia
Posty: 114
Wysłany: 2013-07-11, 14:39   Konwencja o Kontynencie Wschodnim

Ekscelencje,
Na wniosek delegacji austro-węgierskiej tworzę miejsce do dyskusji na temat Konwencji o Kontynencie Wschodnim. Proszę wnioskodawców o przedstawienie swojego projektu.
_________________
El Presidente Rzeczpospolitej Eskwilińskiej
Ostatnio zmieniony przez Cheewazz Khadil 2013-07-11, 14:40, w całości zmieniany 1 raz  
 
   Podziel się na:  
MTI

Kraj: Monarchia Austro-Węgierska
Posty: 32
Wysłany: 2013-07-11, 22:07   

Wasze Ekscelencje,

przedstawiam poniżej projekt Konwencji o Kontynencie Wschodnim. Konwencja ta reguluje podstawy, które właściwie już funkcjonują na zasadzie zwyczajów. W obliczu jednak wątpliwości, które się zrodziły jakiś czas temu uznałem, że warto przemyśleć unormowanie tych kwestii w drodze umowy międzynarodowej, dość ogólnej, do której w razie potrzeby można będzie dołączyć inne umowy/protokoły jak np. regulująca kwestię mapy. Na czerwono zaznaczyłem fragment dyskusyjny i jest on w zasadzie tylko alternatywą.----------------------------------------------------------------------------------
Konwencja o Kontynencie Wschodnim


Państwa Strony niniejszej Konwencji

Mając na względzie wieloletni dorobek kulturowy, gospodarczy i polityczny całego Kontynentu Wschodniego;
Troszcząc się o przyszłe losy swoich państw i zamieszkujących je mieszkańców,
Pragnąc stabilizacji oraz umacniania więzi między sobą,
Chcąc zapewnić pomyślność i pokój we wzajemnych stosunkach,
Dążąc do jednomyślności i porozumienia w podejmowanych decyzjach,

niniejszym uzgadniają, co następuje:

Art.1.
Dla celów niniejszej Konwencji przyjmuje się, że:
1. Państwa Pierwotne Kontynentu Wschodniego to państwa: Królestwo Surmeńskie, Królestwo Victorii, Monarchia Austro-Węgierska, Państwo Kościelne Rotria, Rzeczpospolita Eskwilińska, Trizondal, Zjednoczone Królestwo Brytanii i Wielkich Dominiów.
2. Państwo Kontynentu Wschodniego to Państwa Pierwotne Kontynentu Wschodniego oraz państwa, które swoją stolicę posiadają na Kontynencie Wschodnim, uzyskały zgodę na lokację od wszystkich Państw Kontynentu Wschodniego oraz ratyfikowały niniejszą Konwencję.
3. Zgoda na lokację to jednostronna deklaracja Państwa Kontynentu Wschodniego wobec państwa ubiegającego się o status Państwa Kontynentu Wschodniego wyrażająca brak sprzeciwu co do umiejscowienia państwa ubiegającego się o status Państwa Kontynentu Wschodniego na Kontynencie Wschodnim; zgoda na lokację jest jednocześnie zgodą na przystąpienie do niniejszej Konwencji;
4. Ziemie niczyje to obszar niepodlegający jurysdykcji żadnego państwa;

Art.2.
1. Stronami niniejszej Konwencji są Państwa Kontynentu Wschodniego.
2. Stroną Konwencji może zostać Państwo, które uzyskało zgodę na lokację od wszystkich Państw Kontynentu Wschodniego, zamierza ulokować swoją stolicę na Kontynencie Wschodnim oraz uzyskało zgodę od wszystkich Państw Kontynentu Wschodniego na przystąpienie do Konwencji.
3. Zgoda na lokację ogłaszana jest w trybie przewidzianym przez porządek Państwa-Strony. Kopię zgody na lokację przesyła się również Depozytariuszowi.

Art. 3.
Państwa Kontynentu Wschodniego wyrzekają się wszelkich roszczeń wobec ziem niczyich i zapewniają, że w przyszłości również takich roszczeń nie będą wysuwały.

Art. 4.
1. Ziemie niczyje podlegają wspólnej opiece i ochronie Państw Kontynentu Wschodniego.
2. Wszelkie decyzje dotyczące ziem niczyich są podejmowane przez Państwa Kontynentu Wschodniego jednogłośnie.

Art. 5.
1. Państwa Kontynentu Wschodniego zbierają się minimum dwa razy raz w ciągu roku kalendarzowego na Kongresie.
2.[Miejsce, termin oraz Organizatora kolejnego Kongresu Państwa Kontynentu Wschodniego ustalają w drodze porozumienia podczas bieżącego Kongresu.]
Miejsce oraz Organizatora kolejnego Kongresu Państwa Kontynentu Wschodniego ustalają w drodze porozumienia podczas bieżącego Kongresu. Termin kolejnego Kongresu Organizator ustala po konsultacjach z Państwami Kontynentu Wschodniego.
3. Na wniosek 2/3 Państw Kontynentu Wschodniego Organizator ma obowiązek zwołać Kongres w terminie 30 dni od dnia złożenia ostatniego wniosku wymaganego do większości 2/3. W przypadku uchylania się od zwołania Kongresu Państwa Kontynentu Wschodniego w drodze porozumienia ustalają nowe miejsce oraz Organizatora. Organizator ten zobowiązany jest do zwołania Kongresu w terminie 30 dni od uzyskania porozumienia między Państwami Kontynentu Wschodniego.

4. Organizator Kongresu zapewnia w szczególności miejsce pod obrady Kongresu. Organizator Kongresu może ustalić przepisy porządkowe obowiązujące w miejscu i czasie trwania Kongresu.
5. Decyzje podejmowane podczas Kongresu są ważne, jeżeli zostaną podjęte przez 2/3 Państw Kontynentu Wschodniego, w tym przez wszystkie Państwa Pierwotne Kontynentu Wschodniego, a następnie zostaną spisane jako Postanowienia Kongresu i ratyfikowane przez przynajmniej połowę Państw Kontynentu Wschodniego, w tym przez wszystkie Państwa Pierwotne Kontynentu Wschodniego.

Art. 6.
Państwa Kontynentu Wschodniego zebrane na Kongresie omawiają bieżącą sytuację Kontynentu Wschodniego i są władne podejmować stosowne decyzje, a w szczególności:
a) uznać konkretne obszary Kontynentu Wschodniego za ziemie niczyje;
b) stanowić o losach ziem niczyich z zastrzeżeniem postanowień art. 4.

Art. 7.
1. Depozytariuszem niniejszej Konwencji jest Monarchia Austro-Węgierska.
2. Depozytariusz, w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie Konwencji, utworzy stronę internetową, na której znajdzie się:
a) aktualny spis Państw Kontynentu Wschodniego;
b) informacje o wydanych zgodach na lokację.

Art. 8.
1. Niniejsza Konwencja podlega ratyfikacji przez państwa przystępujące zgodnie z trybem przewidzianym przez porządek prawny Państwa-Strony.
2. Dokumenty ratyfikacyjne składane będą Depozytariuszowi niniejszej Konwencji.

Art. 9.
1. Niniejsza Konwencja wejdzie w życie czternastego dnia licząc od daty złożenia Depozytariuszowi niniejszej konwencji siódmego dokumentu ratyfikacyjnego.
2. Konwencję niniejszą zawiera się na czas nieokreślony.
3. Po upływie 12 miesięcy obowiązywania Konwencji lub kiedykolwiek po upływie tego okresu Państwa-Strony, na żądanie którejkolwiek z nich, skonsultują się wspólnie w celu dokonania przeglądu traktatu, uwzględniając czynniki, które w tym czasie będą mogły mieć wpływ na funkcjonowanie Konwencji.

Art. 10.
1. Państwo-Strona może wypowiedzieć Konwencję w drodze pisemnej notyfikacji, złożonej Depozytariuszowi. Wypowiedzenie nabiera mocy po upływie jednego miesiąca od daty przyjęcia notyfikacji przez Depozytariusza. Depozytariusz bez zbędnej zwłoki informuje pozostałe Państwa-Strony niniejszej Konwencji o otrzymanej notyfikacji.

Na dowód powyższego Państwa-Strony podpisały niniejszą Konwencję.

Konwencję zawarto w Eskwilingradzie dnia .... lipca 2013 roku.
Ostatnio zmieniony przez MTI 2013-09-10, 15:18, w całości zmieniany 11 razy  
 
   Podziel się na:  
Viktorjos P. 
Król Surmenii

Kraj: Surmenia
Posty: 65
Wysłany: 2013-07-11, 23:08   

Dostojni Delegaci!

W Królestwie Surmeńskim zakończyły się właśnie wybory do Eklezji XXVI kadencji. Żadna partia nie uzyskała bezwzględnej większości oraz nie jest jeszcze wiadome jaka zawiąże się koalicja rządząca. Co za tym idzie, nie jest pewne jaki nastrój będzie miała przyszła Rada Tesmotetów do powyższej propozycji. Pozwolę sobie wstrzymać się od wypowiedzi do czasu rozmowy z przyszłym Archontem lub Tesmotetą Dyplomacji.
_________________

Jego Królewska Mość
Viktorjos Paulosigos,
król Surmenii, książę Urbino,
pan na Archipelagu Surmeńskim, etc., głowa dynastii apo Zep
 
 
   Podziel się na:  
William V 
Król

Kraj: UK
Posty: 9
Wysłany: 2013-07-18, 16:14   

Zjednoczone Królestwo nie ma zastrzeżeń
_________________
Jego Królewska Mość William V z Bożej Łaski Król Anglii, Walii, Szkocji, Irlandii i Kanady Brytyjskiej; Lord Wyspy Man. Przewodniczący Kościoła anglikańskiego w Anglii i Wspólnoty anglikańskiej.
 
   Podziel się na:  
Cheewazz Khadil

Kraj: Eskwilinia
Posty: 114
Wysłany: 2013-07-18, 23:23   

Oto eskwilińskie zastrzeżenia do Konwencji:

1. Poprawka redakcyjna służąca doprecyzowaniu- art.1, pkt.4 po słowie ,,obszar” dodać ,,leżący na Kontynencie Wschodnim”,
2. Art. 2 pkt. 2- zmienić na ,,Stroną Konwencji może zostać Państwo, które uzyskało zgodę na lokację od wszystkich Państw Kontynentu Wschodniego i zamierza ulokować swoją stolicę na Kontynencie Wschodnim". Skoro wg. definicji legalnej z art.1 pkt.3 zgoda na lokację jest jednocześnie zgodą na przystąpienie do konwencji to po co rozdzielać te kwestie?
3. Art. 5 pkt. 1-Uważamy, iż minimum spotkań powinno być określone jako raz w roku. Zauważmy, że chodzi tu o minimum. Nie wiem czy KW ma tyle interesów aby spotykać się tak często. Oddaje to pod rozwagę Szanownych Delegatów.
4. Art.5 pkt.2- Uważamy, iż miejsce powinno być ustalane w trakcie Kongresu, natomiast termin spotkania powinien leżeć w gestii wyznaczonych gospodarzy, którzy ustalają go po konsultacji z pozostałymi Państwami Kontynentu Wschodniego zgodnie z art.5 pkt.1.
Co do reszty Rzeczpospolita Eskwilińska nie ma zastrzeżeń. Akceptujemy też wszystkie kwestie oznaczone jako ,,sporne” :)
_________________
El Presidente Rzeczpospolitej Eskwilińskiej
 
   Podziel się na:  
MTI

Kraj: Monarchia Austro-Węgierska
Posty: 32
Wysłany: 2013-07-19, 11:21   

Co do punktu 1 - tutaj celowo nie użyłem dopisku "leżący na Kontynencie Wschodnim". Z dwóch powodów. Po pierwsze - sama konwencja mówi o Kontynencie Wschodnim. Po drugie - niedoprecyzowanie daje nam międzynarodową podstawę prawną (przynajmniej pośród naszych państw) by również mianem "ziemi niczyjej" nazywać tereny, które nie są podległe jurysdykcji żadnego państwa, a leżą na innych kontynentach.

Odpowiedź na punkt 2 jest na skrzynce WE.

Punkt 3 - jeśli chodzi o mnie to zgoda. Poproszę jeszcze Prezydenta Ministrów o zajęcie stanowiska.

Punkt 4 - jeśli chodzi o termin, to oczywiście nie miałem na myśli ustalania dokładnej daty. Chodziło raczej o coś w rodzaju "Zwołajmy następny kongres jakoś na początku roku/pod koniec roku, aby omówić to, to oraz to".
Proponuję zatem poprawkę do art. 5 ust. 2 w brzmieniu:
"2. Miejsce oraz Organizatora kolejnego Kongresu Państwa Kontynentu Wschodniego ustalają w drodze porozumienia podczas bieżącego Kongresu. Termin kolejnego Kongresu Organizator ustala po konstulacjach z Państwami Kontynentu Wschodniego."
Zastanawiam się jeszcze nad jednym punktem, tj.
"Na wniosek 2/3 Państw Kontynentu Wschodniego Organizator ma obowiązek zwołać Kongres w terminie 30 dni od dnia złożenia ostatniego wniosku wymaganego do większości 2/3. W przypadku uchylania się od zwołania Kongresu Państwa Kontynentu Wschodniego w drodze porozumienia ustalają nowe miejsce oraz Organizatora. Organizator ten zobowiązany jest do zwołania Kongresu w terminie 30 dni od uzyskania porozumienia między Państwami Kontynentu Wschodniego.". Chodzi o to, że nie możemy wszystkiego przewidzieć, czy np. dane państwo nie upadnie, jakie będą władze, etc. Taki przepis zabezpieczający.
 
   Podziel się na:  
MBVII

Kraj: ZSKHiW
Posty: 4
Wysłany: 2013-07-19, 13:58   

Konwencja dotyczy też kwestii nowych państw KW, zatem jako przedstawiciel państwa czyniącego starania mające na celu dołączeniu do tego zacnego grona mam prawo się wypowiedzieć.

Na początku pragnę zapytać czy tworzenie kategorii państw kontynentu jest zasadne? Konwencja ta wprowadza państwa lepsze 'pierwotne' i gorsze zwykłe. Już abstrahując od tego, że dwa z państw 'pierwotnych' aż tak długo na KW nie leżą co czyni określenie co najmniej dyskusyjnym, jaką korzyść dla Kontynentu Wschodniego wnosi wprowadzenie takiego podziału?

Pragnę się też odnieść do Art.5.4. Nie dość, że rozwleka proces decyzyjny to stwarza realne zagrożenie. Mówię o konieczności przyjęcia i ratyfikacji każdej decyzji kongresu przez wszystkie państwa 'pierwotne'. Wystarczy, że przedstawiciel jednego, osamotnionego państwa X stwierdzi 'nie, bo nie' i kwestia o której dyskutowano przez wiele tygodni przepadnie. To samo może robić z każdą decyzją kongresu całkowicie go blokując, istne liberum veto. Zaszkodzi to Kontynentowi Wschodniemu, gdyż jego kongresy będą skrajnie narażone na prywatę ze strony pojedynczych państw oficjalnie należących do grona lepszych. Stuprocentowo skuteczną prywatę warto dodać.
_________________
(-) Mistrz Budzimir VII Bartosz Derikor
 
   Podziel się na:  
Marcel Hans

Kraj: Trizondal
Posty: 44
Wysłany: 2013-07-20, 11:59   

Wasze Ekscelencje!
W związku ze zbliżającą się ku końcowi kadencją mojego rządu, składam wniosek o przedłużenie dyskusji aż do czasu zajęcia stanowiska przez mojego następcę. Mam nadzieję, że Wasze Ekscelencje przychylą się do tego, zwłaszcza, iż podobny wniosek wystosowało Królestwo Surmeńskie.
_________________
(-) Marcel Hans,
 
   Podziel się na:  
Poul Morthensen 
Lord Szambelan

Kraj: Hasseland
Posty: 14
Wysłany: 2013-07-22, 13:40   

Ekscelencje,
Pragnę wyrazić zdziwienie, że Konwencja tworzona jest w sposób, który uprzywilejowuje niektóre państwa Kontynentu Wschodniego, nie zauważając państw które powstały jeszcze przed debatą nad tym dokumentem.
Królestwo Hasselandu nie rości sobie praw do uznawania się za jakiegoś założyciela Kontynentu Wschodniego i nie zamierza ubiegać się o uznanie za Państwo Pierwotne, ale też nie rozumiemy motywów, czemu już przy tworzeniu Konwencji ktokolwiek zakłada, że my mamy ubiegać się o lokację, jeśli faktycznie jesteśmy umiejscowieni na wyspach niedaleko od Kontynentu.
JKMość Piotr Paweł I zapewne dołączy do tej debaty, ale prosił mnie o przekazanie uprzejmego przypomnienia, że gdy powstawał Hasseland - w 2001 r. - istniało niewiele z obecnych Państw Pierwotnych.
To oczywiście decyzja JKMości, Rządu i parlamentu Królestwa Hasselandu, ale raczej trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy się mieli ubiegać o lokację, skoro zajmujemy wyspy Razuri i Zegiesa w sposób całkowicie legalny, a istnienie tych wysp jest formalnie potwierdzone.
_________________
Sir Poul Morthensen
Poseł Nadzwyczajny i Minister Pełnomocny
Królestwa Hasselandu
 
   Podziel się na:  
Aluś

Kraj: Ciprofloksja
Posty: 62
Wysłany: 2013-07-22, 13:49   

W tym kształcie tego nie podpiszę.
_________________
Aluś, książę Solium
 
   Podziel się na:  
Cesare Medici 

Kraj: Państwo Kościelne Rotria
Posty: 14
Wysłany: 2013-08-05, 10:58   

Czy proponowane poprawki zostaną naniesione? Kiedy możemy spodziewać się ostatecznej wersji dokumentu?
 
   Podziel się na:  
MTI

Kraj: Monarchia Austro-Węgierska
Posty: 32
Wysłany: 2013-08-12, 17:10   

Zmiany zostały naniesione, niebieski kolor - tekst dodany, biały kolor - tekst usunięty.

EDITED:
Wydaje mi się, że można wykreślić Victorię z Konwencji. [LINK]
Ostatnio zmieniony przez MTI 2013-08-12, 19:28, w całości zmieniany 1 raz  
 
   Podziel się na:  
Cheewazz Khadil

Kraj: Eskwilinia
Posty: 114
Wysłany: 2013-08-28, 00:40   

Przepraszam Ekscelencje za tak długi okres mojej absencji na obradach tego kongresu, choć jak widzę- nie tylko mi udzieliła się jego senna atmosfera.

Mimo wszystko będę się upierał w kwestii pierwszej zgłoszonej przeze mnie poprawki.
Cytat:
Co do punktu 1 - tutaj celowo nie użyłem dopisku "leżący na Kontynencie Wschodnim". Z dwóch powodów. Po pierwsze - sama konwencja mówi o Kontynencie Wschodnim.

Sama konwencja faktycznie mówi o Kontynencie Wschodnim, jednak nie przeszkodziło to wielokrotnym powtarzaniu nazwy ,,Kontynent Waschodni” w innych definicjach zawartych w art.1. Dlatego nie przyjmuje tego tłumaczenia i uważam, iż dopisek ,,leżący na kontynencie Wschodnim" powinien się pojawić.
Cytat:
Po drugie - niedoprecyzowanie daje nam międzynarodową podstawę prawną (przynajmniej pośród naszych państw) by również mianem "ziemi niczyjej" nazywać tereny, które nie są podległe jurysdykcji żadnego państwa, a leżą na innych kontynentach.

Bzdura. Tworzymy Kontynent Wschodni i mamy prawo decydować o losach naszego kontynentu. Nie rozszerzałbym tej jurysdykcji na ziemie leżące poza naszym kontynentem.

Jeśli chodzi o kwestię wykluczenia Victorii z grona państw pierwotnych KW to prosiłbym Waszą Cesarską i Królewską Mość o podanie konkretnych argumentów za tym przemawiających, bo z tego co widzę to sytuacja w tym państwie się normalizuje.
_________________
El Presidente Rzeczpospolitej Eskwilińskiej
 
   Podziel się na:  
Arkadiusz Filip

Kraj: ZSKHiW
Posty: 10
Wysłany: 2013-08-31, 17:23   

Proszę wybaczycie Panowie, że się wtrącę, lecz temat uznaję za bezpośrednio dotyczący interesów mojego państwa. Sam Kongres jest obecnie dosyć senny, co może poniekąd świadczyć o sytuacji całego Kontynentu.

Na samym początku pragnę stwierdzić, że nieporozumieniem wydaje mi się idea wprowadzenia tzw. państw pierwotnych. Jest to nic innego jak dzielenie mikronacji na lepsze i gorsze. Niczemu to nie służy prócz wzmocnieniu biurokracji, a ostatnie miesiące pokazały, iż "państwa pierwotne" znikają równie szybko, jak cała reszta. Wprowadzanie tegoż pojęcia jest zatem zupełnie zbędne.
Pozwolą Wasze Ekscelencje, że posłużę się przykładem z "własnego podwórka". Jak zapewne wszystkim wiadomo ZSKHiW, którego rząd reprezentuję już ponad rok czyni starania o sformalizowanie swojej lokacji na Kontynencie Wschodnim. Zgodnie z wymaganiami rozpoczęliśmy negocjacje z poszczególnymi członkami Wspólnoty. Podczas gdy rozmowy z Władzami Królestwa Surmeńskiego oraz Państwa Kościelnego Rotria zakończyły się wydaniem stanowiska, to na obiecane stanowisko Monarchii Austro-Węgierskiej przyszło mi oraz memu rządowi czekać już dobre kilka miesięcy. Od władz brytyjskich nie otrzymaliśmy natomiast żadnej odpowiedzi.

Zatem rodzi się pytanie: jak w takiej sytuacji nowe państwo ma mieć możliwość choćby poznania stanowiska rządów wszystkich państw KW? Tego przecież wymagają zapisy art. 2. niniejszej Konwencji.

Dochodząc do końca- jakiś czas temu JE baró Mortuus stwierdził, iż Hirshbergia i Weerland może stać się "niebezpiecznym precedensem". Zastanawiam mnie jedynie jakim zagrożeniem dla Orientyki może być jedno aktywne państwo, ulokowane na ziemiach leżących odłogiem. Obecna sytuacja i tak wymaga, by kandydat na członka Wspólnoty uzyskał zgodę państw, które albo są kolokwialnie mówiąc "uśpione", bądź też z różnych przyczyn nie mają możliwości wydania rzeczonej zgody.

Dziękuję,
_________________
(-) Arkadiusz Filip von Wettin
Ostatnio zmieniony przez Arkadiusz Filip 2013-09-02, 12:58, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
   Podziel się na:  
MTI

Kraj: Monarchia Austro-Węgierska
Posty: 32
Wysłany: 2013-09-10, 15:21   

Jeszcze jedna autopoprawka wykreślająca jedno państwo. Brak jest kontaktu z Zjednoczonym Królestwem, brak widocznej aktywności. Nie zamyka to rzecz jasna im drogi do przystąpienia do traktatu.

Odpowiadając po kolei (i przepraszając za nieobecność; od tej chwili jestem dostępny już standardowo):


Jeśli chodzi o konkretne argumenty - http://forum.krolestwo-victorii.cba.pl/
Victoria się rozwiązała.

Co do punktu 1 - raz jeszcze wspomnę, że art. 1 ust. 4 tworzy nam definicję legalną. Tak przyjęta definicja, mimo iż sama Konwencja dotyczy KW, nie musi dotyczyć wyłącznie ziem położonych na tym kontynencie. Wszak na innych kontynentach "obszar niepodlegający jurysdykcji żadnego państwa" możemy również uznać za "ziemie niczyje". Ów obszar, którego nie sięga jurysdykcja żadnego z państw pozostanie ziemią niczyją niezależnie od tego, czy będzie on leżał na KW, czy nie.

Nie otrzymałem natomiast wiadomości co do jeszcze jednej sprawy od Ekscelencji.

Jeśli chodzi o ZSKHiW - zaręczam, że w Monarchii (w stosunku do ZSKHiW) wszystko jest na dobrej drodze. Proszę dać Monarchii chwilę czasu, co jest związane z drobnymi zmianami w samym państwie.


Jednocześnie po naniesionych zmianach przedstawiam chyba już końcowy projekt i nie wiem, czy nie warto byłoby poddać go pod głosowanie, aby z czymś z tego Kongresu wyjść. Nie jest to projekt rewolucyjny, właściwie potwierdza dotychczasową praktykę i wprowadza drobne definicje. A wierzę, że po przyjęciu Konwencji będziemy mieli już jakieś ramy działania. Ponadto rozwieje kilka wątpliwości. A do samej Konwencji można będzie dodawać kolejne protokoły (jak chociażby o wspólnej mapie, jeśli taki zostanie wypracowany), czy po prostu z czasem zmienić samą konwencję.-------------------------- P R O J E K T --------------------------

Konwencja o Kontynencie Wschodnim


Państwa Strony niniejszej Konwencji

Mając na względzie wieloletni dorobek kulturowy, gospodarczy i polityczny całego Kontynentu Wschodniego;
Troszcząc się o przyszłe losy swoich państw i zamieszkujących je mieszkańców,
Pragnąc stabilizacji oraz umacniania więzi między sobą,
Chcąc zapewnić pomyślność i pokój we wzajemnych stosunkach,
Dążąc do jednomyślności i porozumienia w podejmowanych decyzjach,

niniejszym uzgadniają, co następuje:

Art.1.
Dla celów niniejszej Konwencji przyjmuje się, że:
1. Państwa Pierwotne Kontynentu Wschodniego to państwa: Królestwo Surmeńskie, Monarchia Austro-Węgierska, Państwo Kościelne Rotria, Rzeczpospolita Eskwilińska, Trizondal.
2. Państwo Kontynentu Wschodniego to Państwa Pierwotne Kontynentu Wschodniego oraz państwa, które swoją stolicę posiadają na Kontynencie Wschodnim, uzyskały zgodę na lokację od wszystkich Państw Kontynentu Wschodniego oraz ratyfikowały niniejszą Konwencję.
3. Zgoda na lokację to jednostronna deklaracja Państwa Kontynentu Wschodniego wobec państwa ubiegającego się o status Państwa Kontynentu Wschodniego wyrażająca brak sprzeciwu co do umiejscowienia państwa ubiegającego się o status Państwa Kontynentu Wschodniego na Kontynencie Wschodnim; zgoda na lokację jest jednocześnie zgodą na przystąpienie do niniejszej Konwencji;
4. Ziemie niczyje to obszar niepodlegający jurysdykcji żadnego państwa;

Art.2.
1. Stronami niniejszej Konwencji są Państwa Kontynentu Wschodniego.
2. Stroną Konwencji może zostać Państwo, które uzyskało zgodę na lokację od wszystkich Państw Kontynentu Wschodniego, zamierza ulokować swoją stolicę na Kontynencie Wschodnim oraz uzyskało zgodę od wszystkich Państw Kontynentu Wschodniego na przystąpienie do Konwencji.
3. Zgoda na lokację ogłaszana jest w trybie przewidzianym przez porządek Państwa-Strony. Kopię zgody na lokację przesyła się również Depozytariuszowi.

Art. 3.
Państwa Kontynentu Wschodniego wyrzekają się wszelkich roszczeń wobec ziem niczyich i zapewniają, że w przyszłości również takich roszczeń nie będą wysuwały.

Art. 4.
1. Ziemie niczyje podlegają wspólnej opiece i ochronie Państw Kontynentu Wschodniego.
2. Wszelkie decyzje dotyczące ziem niczyich są podejmowane przez Państwa Kontynentu Wschodniego jednogłośnie.

Art. 5.
1. Państwa Kontynentu Wschodniego zbierają się minimum raz w ciągu roku kalendarzowego na Kongresie.
2.Miejsce oraz Organizatora kolejnego Kongresu Państwa Kontynentu Wschodniego ustalają w drodze porozumienia podczas bieżącego Kongresu. Termin kolejnego Kongresu Organizator ustala po konsultacjach z Państwami Kontynentu Wschodniego.
3. Na wniosek 2/3 Państw Kontynentu Wschodniego Organizator ma obowiązek zwołać Kongres w terminie 30 dni od dnia złożenia ostatniego wniosku wymaganego do większości 2/3. W przypadku uchylania się od zwołania Kongresu Państwa Kontynentu Wschodniego w drodze porozumienia ustalają nowe miejsce oraz Organizatora. Organizator ten zobowiązany jest do zwołania Kongresu w terminie 30 dni od uzyskania porozumienia między Państwami Kontynentu Wschodniego.
4. Organizator Kongresu zapewnia w szczególności miejsce pod obrady Kongresu. Organizator Kongresu może ustalić przepisy porządkowe obowiązujące w miejscu i czasie trwania Kongresu.
5. Decyzje podejmowane podczas Kongresu są ważne, jeżeli zostaną podjęte przez 2/3 Państw Kontynentu Wschodniego, w tym przez wszystkie Państwa Pierwotne Kontynentu Wschodniego, a następnie zostaną spisane jako Postanowienia Kongresu i ratyfikowane przez przynajmniej połowę Państw Kontynentu Wschodniego, w tym przez wszystkie Państwa Pierwotne Kontynentu Wschodniego.

Art. 6.
Państwa Kontynentu Wschodniego zebrane na Kongresie omawiają bieżącą sytuację Kontynentu Wschodniego i są władne podejmować stosowne decyzje, a w szczególności:
a) uznać konkretne obszary Kontynentu Wschodniego za ziemie niczyje;
b) stanowić o losach ziem niczyich z zastrzeżeniem postanowień art. 4.

Art. 7.
1. Depozytariuszem niniejszej Konwencji jest Monarchia Austro-Węgierska.
2. Depozytariusz, w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie Konwencji, utworzy stronę internetową, na której znajdzie się:
a) aktualny spis Państw Kontynentu Wschodniego;
b) informacje o wydanych zgodach na lokację.

Art. 8.
1. Niniejsza Konwencja podlega ratyfikacji przez państwa przystępujące zgodnie z trybem przewidzianym przez porządek prawny Państwa-Strony.
2. Dokumenty ratyfikacyjne składane będą Depozytariuszowi niniejszej Konwencji.

Art. 9.
1. Niniejsza Konwencja wejdzie w życie czternastego dnia licząc od daty złożenia Depozytariuszowi niniejszej konwencji siódmego dokumentu ratyfikacyjnego.
2. Konwencję niniejszą zawiera się na czas nieokreślony.
3. Po upływie 12 miesięcy obowiązywania Konwencji lub kiedykolwiek po upływie tego okresu Państwa-Strony, na żądanie którejkolwiek z nich, skonsultują się wspólnie w celu dokonania przeglądu traktatu, uwzględniając czynniki, które w tym czasie będą mogły mieć wpływ na funkcjonowanie Konwencji.

Art. 10.
1. Państwo-Strona może wypowiedzieć Konwencję w drodze pisemnej notyfikacji, złożonej Depozytariuszowi. Wypowiedzenie nabiera mocy po upływie jednego miesiąca od daty przyjęcia notyfikacji przez Depozytariusza. Depozytariusz bez zbędnej zwłoki informuje pozostałe Państwa-Strony niniejszej Konwencji o otrzymanej notyfikacji.

Na dowód powyższego Państwa-Strony podpisały niniejszą Konwencję.

Konwencję zawarto w Eskwilingradzie dnia .... września 2013 roku.
Ostatnio zmieniony przez MTI 2013-09-10, 15:33, w całości zmieniany 1 raz  
 
   Podziel się na:  
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
wxv.pl - załóż forum dyskusyjne za darmo

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - SITEMAP - anime