Szanowni Scholandczycy!

 

Mam wielki zaszczyt powiedzieć kilka słów na temat Muzeum Morza w Internetii, które stanowi wielki krok naprzód w kierunku rozwoju naszej wspólnej scholandzkiej kultury. Jest to również muzeum specyficzne, albowiem jest ono ściśle związane z prowincją Arden i Inselii, a szczególnie z jej stolicą – Internetią. Fascynacja morzem stanowi podstawę tożsamości starożytnych i współczesnych mieszkańców tej nadmorskiej prowincji. Sławni kupcy z Inselii i odważni rybacy z Arden stworzyli swoisty „kult morza”, który przetrwał aż do naszych czasów.  Historyczne krainy - Arden i Inselia zawsze czerpały swoje siły z morza, które je żywiło i utrzymywało. Starożytni mieszkańcy tych okolic: żądni sławy, odważni podróżnicy Rzymianie i znani ze zdolności kupieckich Hanzeaci z Lübeck przynieśli na tę ziemię własną kulturę, na fundamencie której została zbudowana obecna tożsamość mieszkańców Arden i Inselii.  Liczne zabytki, sztuka, literatura i zwyczaje mieszkańców Prowincji były związane morzem, z tym wielkim żywiołem, niekiedy łaskawym, a niekiedy surowym dla swoich czcicieli, którymi byli niewątpliwie mieszkańcy Arden i Inselii. Morze było kapryśnym Panem: nieraz łagodne, nieraz również gwałtowne. Morzem była również przesycona mentalność Ardeńczyków i Inselijczyków, a także wszystkie ich dążenia. Wizerunki statków, słony zapach morza, a także nieustający szum fal towarzyszył mieszkańcom tych okolic od urodzenia aż do śmierci. Liczne elementy kultury Prowincji, a szczególnie jej stolicy zostały obecnie zebrane w Muzeum Morza. Mamy nadzieję, że zbiory będą z biegiem czasu coraz obszerniejsze i coraz ciekawsze dla zwiedzających.

Ministerstwo Kultury składa gorące podziękowania wszystkim twórcom muzeum, a szczególnie Prefektowi Prowincji Arden i Inselii, pod patronatem którego Muzeum powstało.

 

Wiktor Koliński

Minister Kultury