Muzeum Neptuna

 

Odwiedzających Internetię od dawna intrygowały ruiny, znajdujące się na północny wschód od miasta, gdzie niegdyś w starożytności znajdowała się cytadela starej Internetii. Archeolodzy z Międzynarodowego Instytutu Badań Historycznych w Scholopolis podjęli się zbadania ruin. Wykopaliska pozwoliły na odsłonięcie pozostałości jednej z najwspanialszych budowli starożytnej Internetii. Aż do dnia dzisiejszego można podziwiać białe kolumny i potężne kamienie pozostałości niegdyś najsłynniejszej na terenach dzisiejszego Arden świątyni – Templum Neptuni (Świątynia Neptuna).

           

 

 

         W starożytności Arden najważniejszym partnerem handlowym Internetii było Savargene – rzymska stolica Inselii. Nic więc dziwnego, że zarówno rzymska kultura jak też rzymska religia opanowały miasta handlowe Wybrzeża. Morze było od zawsze podstawą egzystencji mieszkańców tych terenów. Dlatego też najważniejszymi bóstwami były bóstwa morskie. Ze względu na wpływy rzymskie mieszkańcy Internetii zbudowali w cytadeli na wzgórzu piękną świątynię Neptuna. Zamiłowanie inselijskich Rzymian do bóstw morskich wiązało się również z tym, że byli oni w większości potomkami legionistów, pochodzących z Krety. Według rzymskiej mitologii Neptun (łac. Neptunus) był bóstwem wód – początkowo słodkich. Było to zrozumiałe, albowiem Rzymianie początkowo nie mieli żadnego kontaktu z morzem. Dopiero później, po podboju przez Rzymian Grecji Neptun został utożsamiony z Posejdonem – greckim bóstwem morza.

   Tradycyjnie przedstawia się Neptuna w postaci brodatego, potężnie zbudowanego mężczyzny z trójzębem w ręku. Było to tradycyjne narzędzie rybaków antycznych, służące do polowania na ryby, swoisty harpun.

Neptun był uznawany przez rybaków Wybrzeża za bóstwo najważniejsze, był on ich opiekunem, który pozwalał na połów    ryb i chronił rybaków w czasie burzy. Równie duże znaczenie odgrywał kult Neptuna wśród kupców, przewożących towary morzem, kursujących pomiędzy Savargene w Inselii, Internetią w Arden i Foros w Delcie. Tradycyjnie po udanej podróży kupcy kierowali się do Świątyni Neptuna, aby złożyć ofiary za ocalenie na morzu. Kapłani Neptuna składali ofiary przed ołtarzem, który znajdował się przed posągiem Neptuna, replikę którego można aż do dnia dzisiejszego podziwiać w Muzeum.

            Jest to posąg Neptuna, nazywanego w języku łacińskim Neptunus Deus Aquae Tranquillae (Neptun Bóg Spokojnej Wody). Jego twórcą był nieznany rzeźbiarz, pochodzący prawdopodobnie z rodziny Rzymian, osiadłych w Internetii. Władca morza jest przedstawiony w postawie półsiedzącej, w ręce trzyma on róg wypełniony wodą, której pozwala powoli i łagodnie spływać (stąd nazwa posągu). Legenda mówi o cudownym uratowaniu miasta Internetii w okresie szczególnie niszczącej burzy, gdy fale zalewały już samo miasto. Ludzi opowiadali, że widzieli samego Neptuna, który swoim trójzębem uspokajał wodę, która raptem przestała wzbierać i wróciła w swoje brzegi. Wdzięczni mieszkańcy miasta zamówili posąg Neptuna, który odtąd był uznawany za boskiego patrona i opiekuna miasta, a także wszystkich jego mieszkańców.

            Bogactwa Świątyni Neptuna płynęły również z prywatnych datków kupców i rybaków, którzy się uratowali podczas burz, bardzo częstych na Oceanie Wschodnim. Znaleziono więc w czasie wykopalisk wielką ilość przedmiotów i inskrypcji wotywnych, poświęconych Neptunowi. Jedna z nich brzmi następująco:

 

Dziękczynienie Neptunowi

Heksametr ardeński

(tekst wotywny, inskrypcja, znaleziona wśród ruin świątyni Neptuna w Internetii)

 

Burza przemija i wnet statek do miasta żegluje

Cieszą się tłumy i blask słońca powrócił zza chmur

Morze łagodne jest dziś, statek kołysząc faluje

Burza skończyła się, tam miasta widnieje już mur

 

Neptun wspaniały, nasz bóg, morze trójzębem wygładził

Śpieszmy się, ofiar już czas, gdzie świątynia Neptuna i moc

Kapłan przed ołtarzem wstał, byków już setkę sprowadził

Hekatombę złożyliśmy tu i na uczcie witany jest gość

 

            Kupcy, uratowani ze szczególnie srogiej burzy złożyli Neptunowi „Hekatombę”, czyli sto byków na ofiarę i z ich mięsa została przyrządzona uczta ofiarna, na którą kupcy zaprosili wszystkich chętnych.

            Neptun, morze, woda, ryby i statki stanowią więc podstawowe symbole Internetii i całego Arden od czasów starożytności aż do dnia dzisiejszego.

 

Prof. Dr Jerzy Golowanow

Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Badań Historycznych w Scholopolis

(http://www.mibh.prv.pl/)