Witamy !

Zajrzyj do Kanikogradu, by pospacerować wąskimi uliczkami starego miasta, odwiedzić tajemnicze celtyckie budowle, liczne galerie i muzea oraz spędzić aktywnie czas w jednej z atrakcji sportowych naszego miasta. Kanikograd to miejsce elitarne, mieszkało tu pięciu marszałków parlamentu, może Ty będziesz szósty...? Zapraszamy do zwiedzania i do zamieszkania w stolicy prowincji Dolii i Faerie.


Zostań Mieszkańcem

Decyzja prefekta Dolii i Faerie o nadaniu tytułów "Honorowego mieszkańca Kanikogradu"

Na podstawie Rozporządzenia prefekta Dolii i Faerie o tytule honorowego mieszkańca Kanikogradu nadaję tytuł "honorowego mieszkańca Kanikogradu" Monice Izdebskiej w dowód uznania jej zasług dla rozwoju tegoż miasta:

- aktywny udział w dyskusji na Liście Dyskusyjnej prowincji Dolii i Faerie
- ciągła aktualizacja strony swojego domku w Kanikogradzie
- utworzenie na terenie miasta biura statystycznego Lamstat
- pomoc w tworzeniu galerii i muzeów np. Muzeum Narciarstwa i Galerii Fotografii

Na podstawie Rozporządzenia prefekta Dolii i Faerie o tytule honorowego mieszkańca Kanikogradu nadaję tytuł "honorowego mieszkańca Kanikogradu" Januszowi Lisowi w dowód uznania jego zasług dla rozwoju tegoż miasta:

- niejednokrotna pomoc prefektowi w aktualizacji stron prowincji
- utworzenie na terenie miasta "Galerii Lisia Nora" i regularna jej aktualizacja
- aktywny udział w dyskusji na Liście Dyskusyjnej prowincji Dolii i Faerie
- wybudowanie na terenie miasta świetnie prosperującej kamienicy i podlinkowanie jej stroną internetową
- pomoc w tworzeniu galerii i muzeów np. Galerii Fotografii

Na podstawie Rozporządzenia prefekta Dolii i Faerie o tytule honorowego mieszkańca Kanikogradu nadaję tytuł "honorowego mieszkańca Kanikogradu" Pawłowi Kot-Kreskowy w dowód uznania jego zasług dla rozwoju tegoż miasta:

- aktywny udział w dyskusji na Liście Dyskusyjnej prowincji Dolii i Faerie
- regularna aktualizacja stron prowincji
- stworzenie wspaniałej strony Kanikogradu
- stworzenie banneru, flagi oraz logo promocyjnego Kanikogradu

Na podstawie Rozporządzenia prefekta Dolii i Faerie o tytule honorowego mieszkańca Kanikogradu nadaję tytuł "honorowego mieszkańca Kanikogradu" Paulowi Yolkowi w dowód uznania jego zasług dla rozwoju tegoż miasta:

- wielkie zangażowanie w prowadzeniu miasta
- budowa metra, muzeum narciarstwa, KAP, ratusza, biura meldunkowego, Galerii Inselii, Kanikograd Golf Club, Galerii Fotografii
- autor wielu tekstów dotyczących prowincji, prezentacji multimedialnej Kanikogradu
- utworzenie i współredagowanie gazety "Życie", redaktor naczelny "Gońca Scholandzkiego"
- inicjator powstania wielu nowych stron w Kanikogradzie
- autor "Geografii Faerie"
- właściciel kilku firm, restaurator

Rozporządzenie prefekta Dolii i Faerie o
"Tytule honorowego mieszkańca Kanikogradu"

Na mocy Art. 18 Ustawy Administracyjnej z dnia 05 grudnia 2004r. postanawia się, co następuje:

Art. 1
W celu wyróżnienia i uhonorowania osób, które poprzez swoją pracę w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju Kanikogradu wprowadza się na jego terenie tytuł "honorowego mieszkańca Kanikogradu".
Art. 2
Tytuł określony w art. 1 niniejszego rozporządzenia przysługuje osobom, których działalność przyczyniła się do rozwoju miasta ( m.in. zwiększenie przyrostu naturalnego, poprawa aktywności obywateli, promocja miasta/prowincji w v-świecie, stworzenie nowych stron internetowych, powiększenie lub poprawę zawartości merytorycznej strony www, praca w organach informacyjnych ).
Art. 3
Osoba, która otrzymuje tytuł "honorowego mieszkańca Kanikogradu" miasta powinna posiadać nieposzlakowaną opinię wśród ogółu mieszkańców.
Art. 4
O nadaniu tytułu decyduje prefekt prowincji Dolii i Faerie specjalnym dekretem.
Art. 5
Godność honorowego mieszkańca miasta nadawana jest dożywotnio.
Art. 6
W szczególnych wypadkach prefektowi, gdy uzna takie działanie za stosowne przysługuje prawo odebrania wcześniej przyznanego tytułu,
Art. 7
Osoba, która zostaje wyróżniona tytułem "honorowego mieszkańca Kanikogradu" otrzymuje nagrodę pieniężną nie niższą niż 50 arminów i nie wyższą niż 200 arminów.

(-) Paul Yolk Prefekt prowincji Dolii i Faerie