Herb

W herbie Kanikogradu widzimy dąb. Jest on związany z druidami - kapłanami wśród plemion celtyckich, które niegdyś zamieszkiwały te tereny. Jednak, aby zrozumieć ten symbol trzeba przeanalizować samo słowo "druid". Pierwsza sylaba znaczy "dąb" (aryjskie - daur, walijskie - derw). Druga sylaba pochodzi z języka indoeuropejskiego: wid - wiedzieć.
Czyli w sumie: "drzewny mędrzec" lub "ten, który posiada mądrość dębu". Druidzi byli nie tylko kapłanami, ale dzięki swej pozycji odgrywali rolę w sądownictwie, edukacji i nauce. Zajmowali się przepowiadaniem przyszłości, a w swoich pustelniach zgłębiali tajemnice natury, działanie różnych naturalnych substancji, obserwowali ruchy gwiazd i zajmowali się filozofią. Głosili istnienie głównego Boga, nazywanego Be'al., podobnie jak bóg fenicki Baal. Mieli święte miejsca, były to ogromne, kamienne okręgi, które usytuowane były w pobliżu strumieni lub olbrzymich dębów. Właśnie w hołdzie druidom w herbie Kanikogradu przedstawiony jest dąb.

Flaga

Flaga Kanikogradu ma prostokątny kształt i jest dwukolorowa. Po lewej i prawej stronie widzimy dwa niebieskie pasy, które są metaforami rzeki Scholii przepływającej przez miasto. Na środku widzimy zaś beżowy pas symbolizujący jeden z kanikogradzkich mostów. Projektant flagi chciał zapewne podkreślić to, jak ważna dla Kanikogradu była rzeka. Stanowiła ona drogę handlową oraz była niezbędna dla rozwoju rolnictwa i gospodarki na tym terenie. Kolejnym zamierzeniem projektanta było zaakcentowanie znaczenia mostów, które od wieków pozwalały rozwijać Kanikograd po obu stronach rzeki. Obecnie są one wizytówką miasta znaną w całym v-świecie.
Kolory na fladze są jednocześnie oficjalnymi barwami miejskimi.

Logo Promocyjne

Jest to logo wykorzystywane przy wszelkiego rodzaju kampaniach promocyjnych poza granicami miasta.
Niebieska linia symbolizuje rzekę Scholię przepływającą przez Kanikograd, natomiast linie beżowe oraz pomarańczowa symbolizują kanikogradzkie mosty
.