jump to navigation

Zmiana ustawy, wybory, polityka zagraniczna sobota, 20 Styczeń, 2007

Posted by kaizer in Cesarstwo Valhalli.
add a comment

Ostatnie dni upłynęły Kaizerowi na przygotowaniach do przeprowadzenia pierwszych w naszym kraju wyborów do Kongresu Cesarskiego. W dniu dzisiejszym rozpoczęło się już zgłaszanie kandydatur. Do zdobycia są 4 mandaty deputowanych.

Jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnego terminu zgłaszania kandydatur w wyborach Kaizer zgłosił pod obrady Rządu Tymczasowego projekt zmiany Ustawy nr 5 – o incompatibilitas, która wprowadza ograniczenie w ilości sprawowanych urzędów dla obywateli Cesarstwa. Ustawa ta miała wejść w życie już 1 lutego, jednakże we wniosku Kaizera zawarto projekt zmiany tego terminu na dzień 15 czerwca. Rząd Tymczasowy stosunkiem głosów 3:1 przyjął proponowaną zmianę. Kaizer zmianę ustawy podpisał.

W zakresie polityki zagranicznej Kaizer finalizuje proces zawierania traktatu z Królestwem Nowej Teutonii – w dniu dzisiejszym otrzymawszy podpisany przez Króla Nowej Teutonii tekst traktatu ratyfikował go i teraz od wejścia w życie traktatu dzieli nas ratyfikacja po stronie przyjaciół z Teutonii i siedmiodniowy okres ustanowiony w tekście traktatu. Kolejną sprawą było udzielenie odpowiedzi na pismo Króla Seniora Królestwa Dreamlandu, który przedstawił Kaizerowi projekt Karty Organizacji Państw Wirtualnych. Kaizer odniósł się do projektu zgłaszając kilka istotnych zastrzeżeń.

W ostatnich dniach Kaizer Fryderyk I von Thorn-Czekański odbył szereg rozmów z Kanclerzem Rządu Księstwa Sarmacji – swoim wirtualnym synem. Pokłosiem tychże rozmów jest przełamanie impasu i rozpoczęcie wyjaśniania pewnych niezgodności stojących na przeszkodzie oficjalnego nawiązania stosunków dyplomatycznych.

Dwa dni wytężonej pracy… wtorek, 16 Styczeń, 2007

Posted by kaizer in Cesarstwo Valhalli.
1 comment so far

Dni 15 i 16 stycznia 2007 roku to dni wytężonej pracy Kaizera Fryderyka I von Thorn-Czekańskiego. Po udanym, choć przechorowanym odpoczynku w niedzielę, od rana 15 stycznia Kaizer zabrał się za pracę. W pierwszej kolejności przygotowane zostało i wygłoszone specjalne, okolicznościowe przemówienie z okazji 100 dni Niepodległości Cesarstwa Valhalli. Kaizer wskazał na potrzebę zaktywizowania mieszkających już w Cesarstwie Valhalli mieszkańców, których liczba zbliża się już do 90 osób.

W tym specjalnym dniu Kaizer Fryderyk I postanowił nagrodzić tytułami szlacheckimi dwóch dobrze zapowiadających się obywateli Naszego Cesarstwa. Panowie Eleven i Bernaciak zostali wyniesieni do godności Junkrów Cesarstwa Valhalli w uznaniu zasług, jakie dotychczas dla Cesarstwa położyli, i jakie w przyszłości z pewnością zostaną położone.

W dalszej części dnia Kaizer podjął wstępne rozmowy z przedstawicielami krajów teutońskich w sprawie budowy wspólnej platformy medialnej, której celem byłoby informowanie o najważniejszych wydarzeniach w tych krajach, i propagowanie najbliższych nam wszystkim idei – honoru, poszanowania hierarchii, władców, więzów krwi. Pomysł wysunięty przez Kaizera spotkał się z ciepłym przyjęciem i aprobatą. Rozmowy były kontynuowane w kolejnym dniu – we wtorek, 16 stycznia 2007 roku.

W dniu dzisiejszym – 16 stycznia 2007 roku, Kaizer rozpoczął dzień pracy od przedstawienia projektu platformy medialnej Prezesowi Rządu Tymczasowego Królestwa Nowej Teutonii. I tym razem projekt został przyjęty z aprobatą. Istnieje przy tym wielka nadzieja, że uda się w niedługim czasie sfinalizować. W dalszej części rozmowy został zakończony temat zawarcia pomiędzy oboma krajami Traktatu Przyjaźni. Kaizer wyznaczył na swego pełnomocnika wicekanclerza Rządu Grafa von Niven-Małuseckiego. Traktat ze strony valhallijskiej został podpisany i oczekuje na podpis strony teutońskiej. Po tym nastąpi ratyfikacja i wymiana dokumentów. Traktat wejdzie w życie w siedem dni od ratyfikowania go.

Kaizer Fryderyk I von Thorn-Czekański rozpoczął w dniu dzisiejszym żmudną pracę zapoznawania się z dawna oczekiwanym projektem Ustawy – Kodeks Karny, którą w dniu dzisiejszym otrzymał od osoby, która wiele godzin na projekt ten poświęciła. Projekt zawiera 294 artykuły, zatem zanim trafi pod obrady Kongresu Cesarskiego, czeka go dokładna analiza ze strony Kaizera i niektórych innych osób, do których został przekazany. Kaizer zapowiedział, że przeanalizowany i poprawiony projekt będzie pierwszym, który trafi pod obrady nowo wybranego Kongresu Cesarskiego.

Ostatnią sprawą jaką zajął się w dniu 16 stycznia Kaizer było wydanie dwóch postanowień o statusie „persona non grata” dla osób, które w szczególny sposób, nie mieszczący się w granicach dozwolonej krytyki, hańbiły słowami Cesarstwo Valhalli, jego mieszkańców i jego władze. Jedna z dwóch w/w osób była mieszkańcem Cesarstwa, jednak na skutek postanowienia została z kraju wydalona, zaś jej majątek przeszedł na własność Skarbu Cesarstwa.

Dzień 13 stycznia sobota, 13 Styczeń, 2007

Posted by kaizer in Cesarstwo Valhalli.
add a comment

Dzień 13 stycznia był dniem w miarę spokojnym w kancelarii Pałacu Cesarskiego. Zgodnie z zapowiedzią Kaizer pojawił się na okolicznościowym czacie z okazji zbliżających się 100 dni Niepodległości Cesarstwa Valhalli. Na czacie obecni byli mieszkańcy i zagraniczni goście. Przez chwilę pojawił się także Cesarz CK Austro-Węgier.

W dniu dzisiejszym Kaizer odbył także rozmowę z prezydentem Zongyi Zjednoczonej panem Gerardem Szopkowskim w sprawie uznania tego kraju przez Cesarstwo Valhalli – uznania na dzień dzisiejszy Kaizer odmówił. Odbyta została także grzecznościowa rozmowa z Prezesem Rządu Tymczasowego Królestwa Nowej Teutonii.

Kaizer swój pracowity dzień zakończył około godziny 20. udając się na zasłużony odpoczynek (połączony z realną pracą…).

100 dni Cesarstwa i zabiegi dyplomatyczne… sobota, 13 Styczeń, 2007

Posted by kaizer in Cesarstwo Valhalli.
add a comment

Dzień 12 stycznia 2007 roku to 97 dzień istnienia Cesarstwa Valhalli, tylko 3 dni zostały do magicznej bariery 100 dni istnienia. W tym dniu Kaizer zaprosił wszystkich mieszkańców i gości Cesarstwa na okolicznościowy czat, który rozpocznie się w dniu dzisiejszym, tj. 13 stycznia 2007 roku, w sobotę, o godzinie 19.00 na czacie Cesarstwa Valhalli (http://valhalla.net.pl/chat/). Wszyscy będą mile widziani, a zabawa zapowiada się przednia.

W tym samym dniu Kaizer kontynuował rozmowy z decydentami Sojuszu Królestw w sprawie uznania Cesarstwa Valhalli przesz jego członków – Królestwo Dreamlandu, Królestwo Natanii, Królestwo Scholandii. Z uzyskanych informacji wynika, iż uznanie powinno nastąpić lada dzień, i praktycznie nic nie stoi na przeszkodzie tego doniosłego faktu. Co zyskuje na tym Valhalla? Uznanie trzech rozwiniętych i ważnych w wirtualnym świecie krajów, a w szerszym aspekcie, uznanie przez Wielką Trójkę (jak nazywane są Królestwa Dreamlandu, Scholandii i Księstwo Sarmacji).

Trwają także rozmowy z Królestwem Nowej Teutonii w sprawie zawarcia traktatu o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych. Spowoduje to, iż możliwe będzie oficjalne wymienienie dyplomatów, nawiązanie współpracy i w dalszej perspektywie zacieśnianie wzajemnych relacji. Przypomnieć warto, że Cesarstwo Valhalli jako pierwszy wirtualny kraj uznało istnienie Królestwa Nowej Teutonii.

W dniu 13 stycznia, a zatem już w dniu dzisiejszym, Kaizer Fryderyk I von Thorn-Czekański zdecydował o uznaniu państwowości Księstwa Sarmacji (Korony Sarmackiej).

Powitanie sobota, 13 Styczeń, 2007

Posted by kaizer in Cesarstwo Valhalli.
add a comment

Szanowni Państwo,

Nadszedł czas by Kaizer wyszedł nieco do ludzi, do Was. Dotychczas moje działania podejmowane od dnia uruchomienia naszego państwa pozostawały raczej niewidoczne, skupiały się na bieżącym administrowaniu krajem, ewentualnie czasem na załatwianiu czegoś z Wami, bądź z władcami innych krajów wirtualnych. W konsekwencji gro z tych działań nie było znanych, i z czasem zarzucono mi nic nie robienie na rzecz Cesarstwa Valhalli. Owszem, był okres, gdy przez ponad trzy tygodnie moja aktywność była bliska zeru, jednak była to sytuacja wyjątkowa związana z moimi realnymi zobowiązaniami. Dziś sytuacja się zmieniła i czas na świat wirtualny znów się pojawił. Jedną z konsekwencji tego stanu rzeczy jest uruchomienie tego „mini Rzecznika Prasowego”. Ufam, iż taka forma przedstawiania mojej pracy będzie Wam, drodzy czytelnicy, odpowiadała.

Zapraszam serdecznie do śledzenia pojawiających się tu informacji. Z czasem, oprócz opisu spraw w danym dniu załatwionych, pojawiją się tu także komentarze do bieżących wydarzeń politycznych w Cesarstwie Valhalli i w świecie wirtualnym w ogóle.  Oczekuję także, że będziecie komentować pojawiające się tu wiadomości. Dzięki temu uzyskamy platformę wymiany myśli i uwag względem mojej pracy – z pewnością pozytywnie wpłynie to na jej jakość.

Vivat Valhalla!