Jeśli powiedziane jest, że to, co polityczne, stanowi konstytutywny rys życia ludzkiego, innymi słowy, że człowiek przestaje być człowiekiem, gdy usunie wymiar polityczności ze swojego życia, twierdzenie znaczy to dokładnie tyle, iż człowiek przestaje być ludzki, porzucając to, co polityczne.

Leo Strauss

 

 

 

 

O Klubie Republikańskim

 

Klub Republikański jest partią polityczną,   a w zamierzeniu również instytucją idei (think tank),  działającą od jesieni 2009 r. w przestrzeni publicznej Królestwa Dreamlandu – społeczności internetowej o charakterze mikronacji. Aktywność Klubu ogranicza się do świata wirtualnego.

Pierwszoplanowym celem Klubu jest działanie na rzecz odnowienia życia publicznego Królestwa poprzez promowanie wartości wpisujących się w tradycję klasycznej myśli republikańskiej – z unikaniem rozwiązań skrajnych, realizmem, niechęcią do demagogii socjalnej, poszanowaniem prawa, zaangażowaniem, odpowiedzialnością i troską o dobro wspólne na czele. Wierzmy, że już samo wymówienie powyższych pojęć czyni człowieka szlachetniejszym.

Wśród celów statutowych Klubu znajduje się również "odbudowa wiary w sens osobistego zaangażowania w szeroko pojmowany projekt mikronacyjny". Przyjmujemy za fakt oczywisty, że obchodzący w 2008 r. swoje dziesięciolecie świat polskojęzycznych państw wirtualnych czekają poważne przeobrażenia związane z metamorfozą samego środowiska globalnej sieci. Bez naszego dalszego zaangażowania wspomniany projekt po prostu traci swój sens.

Zmienia się internet, a my zmieniamy się wraz z nim. A jednak wbrew pesymistycznym prognozom socjologów i kulturoznawców, którzy w internaucie jutra widzą jedynie sprawnego manualnie, ale jednak wtórnego analfabetę, z nadzieją wyglądamy przyszłości.  Wierzymy,  że pewne standardy przetrwają próbę czasu.

 Działania Klubu nie ograniczają się do talmudycznych spekulacji. W zgodzie z duchem wspomnianej tradycji i mając na uwadze słowa cytowanego już Leo Straussa, który cierpliwie przestrzegał przed niemęską pogardą w stosunku do polityki, klubowicze, w miarę swoich skromnych możliwości, starają się uczestniczyć w życiu politycznym Królestwa.

                                                                                                           Jacques de Brolle

Kontakt

klub.republikanski@interia.pl 


 

Marcus Tullius Cicero, epoka przedinternetowa

 

 

 

 

 

     

        
Jacques de Brolle  ©  2009