Deklaracja z 12.05.2005r.

Drodzy Baridajczycy i Solardyjczycy!
Od paru dni na linii Cracoffia - Viktoria trwają konsultacje w sprawie Konfederacji. Wynikiem tych rozmów są wstępne ustalenia zawarte w poniższym oświadczeniu.
My, niżej podpisani, stanowiący najwyższą władzę w Księstwie i Republice łączymy nasze państwa w konfederacji. Powołujemy do życia Konfederacje Juweńską, konfederacje państw równych, przyjacielskich i partnerskich. Celem nadrzędnym naszych państw jest rozwój poprzez ciężką pracę, pokojowe współistnienie na arenie międzynarodowej oraz stabilizacja. Dlatego prosimy wszystkich Obywateli, by dziś połączyli się w braterskim uścisku albowiem od dziś jesteśmy sobie bliżsi niż kiedykolwiek wcześniej a jednocześnie mamy przed sobą długą drogę.

(-) Jan hidem Mausch
Prezydent Republiki Baridas
(-) Morfeusz Tyler
Książę Solardii

Designed by Agencja Reklamowo-Wydawnicza | Created by Eryk & Morfeusz Tyler | Copyrights by Solardia