Sukces NPS! Ustawa o partiach wchodzi w życie!

Już jutro, 8 grudnia 2007 roku, po 14 dniowym okresie vacatio legis wchodzi w życie ustawa o partiach politycznych. Ustawa te została napisana oraz zgłoszona w Izbie Poselskiej w obecnej kadencji przez Nową Prawicę Sarmacką, zaś jej przyjęcie, wraz z przyjęciem pomniejszych poprawek, przebiegło nad wyraz sprawnie. To wielki sukces NPS!

Z tekstem samej ustawy możecie się Państwo zapoznać pod tym adresem: http://www.sarmacja.org/dziennik/akt,1997.html

Ustawa ta reguluje najważniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem partii politycznych w Księstwie Sarmacji. Zakazuje istnienia partii odwołujących się do zbrodniczych reżimów, porządkuje różne przepisy, uzupełnia je, oraz, co ważne, wprowadza brakujący do tej pory element w postaci ochrony prawnej znaków, nazw i skrótów partii politycznych. Od jutra nie będzie możliwa sytuacja powstania dwóch partii mających taką samą nazwę, czy choćby taki sam skrót literowy.

Istniejące partie polityczne Księstwa Sarmacji, działające na szczeblu centralnym, ale także te lokalne, będa miały obowiązek, w ciągu 14 dni liczonych od jutra na dokonanie wpisów w serwisie organizacji (http://organizacje.sarmacja.org) bądź uzupełnienie wymaganych ustawą danych. Tylko partie znajdujące się w ewidencji będą mogły korzystać z uprawnień ustawowych przewidzianych dla partii politycznych.

Z wpisem NPS w serwisie organizacji zapoznacie się Państwu tu: http://organizacje.sarmacja.org/NPS/

Warto przy tej okazji wspomnieć, iż oprócz ustawy o partiach politycznych Nowa Prawica Sarmacka zgłosiła także projekty tak ważnych kodyfikacji, jak ustawa o służbie cywilnej, ustawa o prawie medialnym, zmiana ustawy o funkcjonariuszach publicznych i inne. Nasze uwagi i pomysły dotyczące obecnego ustroju wyborczego Księstwa stały się przyczynkiem do bardzo poważnej debaty politycznej, w której biorą udział wszystkie siły polityczne, na temat modyfikacji konstytucji oraz prawa wyborczego. Liczymy, że wkład NPS w życie Księstwa, przejrzyste reguły, i przede wszystkim prostrze życie wszystkich mieszkańców, będzie w dalszym ciągu rósł i przynosił wszystkim nam korzyści.

1 Odpowiedź do “Sukces NPS! Ustawa o partiach wchodzi w życie!”


  1. 1 Yaraeh grudzień 7, 2007 @ 15:10

    Nie ma to jak powszechna egzaltacja…

Napisz odpowiedź

Musisz się zalogować by móc komentować.
Odwiedzono nas

  • 9,591 razy.
NPS jest centroprawicową partią Księstwa Sarmacji, która za cel stawia sobie zrównoważony rozwój Kraju, w oparciu o samorządność, współpracę i budowę silnych relacji wewnątrzsarmackich.Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania lub usuwania komentarzy.