W NPS powstała Rada Programowa!

W dniu trzeciego stycznia 2008 roku I Zjazd Nowej Prawicy Sarmackiej jednogłośnie przyjął uchwałę Zjazdu na temat powołania do życia Rady Programowej NPS. W skład RP wejdzie pięć osób, które zostaną wybrane przez Zjazd, na trzymiesięczną kadencję.

Uchwała Zjazdu NPS nr 2 - o Radzie Programowej

§ 1.
Powołuje się do życia Radę Programową NPS, zwaną dalej Radą.

§ 2.
1. Rada zostaje powołana w celu przeprowadzenia dyskusji i uzgodnienia założeń programowych NPS.
2. W skład Rady wchodzi pięciu członków powoływanych na 3 miesięczną kadencję przez Zjazd NPS.
3. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, wybierany przez członków Rady spośród swego grona.
4. W skład Rady może wejść każdy członek NPS posiadający obywatelstwo Księstwa Sarmacji.

§ 3.
1. Uzgodniony przez Radę program NPS jest przedstawiany do akceptacji Przewodniczącemu NPS, a następnie po uzyskaniu akceptacji jest przedstawiany wraz z omówieniem Zjazdowi NPS w celu zatwierdzenia.
2. W przypadku, gdy Przewodniczący NPS wchodzi w skład Rady, pomija się krok uzyskania akceptacji i przygotowany dokument od razu przedkłada się Zjazdowi NPS w celu zatwierdzenia.
3. Zatwierdzony i przyjęty w drodze uchwały Zjazdu program NPS stanowi wiążący dokument programowy Nowej Prawicy Sarmackiej.

§ 4.
Zmiana założeń programowych odbywa się w drodze zgłoszenia projektu zmian Radzie, która następnie rozpoczyna dyskusję i ewentualne zmiany wprowadza do dokumentu programowego. Każda zmiana dokumentów programowych wymaga przejścia procedury określonej w § 3. niniejszej uchwały.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie w dniu przyjęcia.

Uchwała określa kompetencje Rady Programowej, a także, co ważne, tryb przyjmowania i modyfikowania założeń programowych Nowej Prawicy Sarmackiej - to kolejna ważna zmiana w funkcjonowaniu NPS - do tej pory program uzgadniał Przewodniczący w konsultacji z pozostałymi członkami partii. Autorem uchwały i propozycji zmiany tego trybu jest właśnie Przewodniczący - Robert Janusz von Thorn-Czekański.

W tej chwili I Zjazd NPS obraduje nad kolejnym punktem programu obrad - a mianowicie nad wyborem pięciu członków nowo powstałego organu - Rady Programowej. Kolejny punkt to wybór nowych władz Nowej Prawicy Sarmackiej. O dalszych decyzjach Zjazdu NPS będziemy Państwa informować na bieżąco.

3 Odpowiedzi do “W NPS powstała Rada Programowa!”


  1. 1 A0611 styczeń 6, 2008 @ 12:52

    To wielki sukces NPS, gratulacje!

  2. 2 A0611 styczeń 6, 2008 @ 12:56

    Mój poprzedni komentarz był odrobinkę ironiczny, ale teraz szczerze napiszę, że po lekturze całej witryny NPS jestem pod wrażeniem. Nie poglądów ani dokonań Panów Posłów (choć są całkiem interesujące), ale tego, co udało się Wam wyciągnąć z WordPressa. Tak strona jest naprawdę ładna. Idę knuć coś przeciwko Waszej partii, pozdrawiam!

  3. 3 A0611 styczeń 6, 2008 @ 12:57

    Mój poprzedni komentarz był odrobinkę ironiczny, ale teraz szczerze napiszę, że po lekturze całej witryny NPS jestem pod wrażeniem. Nie poglądów ani dokonań Panów Posłów (choć są całkiem interesujące), ale tego, co udało się Wam wyciągnąć z WordPressa. Tak strona jest naprawdę ładna. Idę knuć coś przeciwko Waszej partii, pozdrawiam!

Napisz odpowiedź
Odwiedzono nas

  • 8,685 razy.
NPS jest centroprawicową partią Księstwa Sarmacji, która za cel stawia sobie zrównoważony rozwój Kraju, w oparciu o samorządność, współpracę i budowę silnych relacji wewnątrzsarmackich.Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania lub usuwania komentarzy.