Pytania poselskie!

Wg. danych na podstronie “Władze” witryny Księstwa Sarmacji dowiadujemy się, że Rząd Księstwa Sarmacji składa się z 8 osób - liczba ta uwzględnia podkanclerzych i ministrów, nie uwzględnia wiceministrów, sekretarzy, kancelarii i innego tałatajstwa. Wobec takiej, a nie innej struktury Rządu w imieniu Nowej Prawicy Sarmackiej i swoim własnym pragnę niżej wymienionym członkom rządu zadać pytania poselskie. Mam nadzieję, że odpowiedzi, udzielane na LDKS (a jak nie to przedrukowywane w gazetce NPS) będą rzeczowe i wykażą co rząd przez miniony okres swojej kadencji zrobił.

Zatem, do dzieła!

1. Pytania poselskie do pana Daniela Chojnackiego - Kanclerza Rządu Księstwa Sarmacji.

Panie Kanclerzu, wg. dekretu o rządzie, Rząd kierowany przez Pana ma de facto 3 Kanclerzy - Pan plus dwóch podkanclerzych, którzy formalnie wykonują Pańskie kompetencje w podległych im pionach, zacytuję dekret, by nie było wątpliwości: “Podkanclerzy do Spraw […] wykonuje kompetencje Kanclerza w zakresie zwierzchnictwa, nadzoru lub kontrol”. Wobec tego pierwsze pytania - Dlaczego w ośmioosobowym rządzie Księstwa, potrzeba aż trzech Kanclerzy? Jaki jest faktyczny skład Rządu (proszę wymienić wszystkie osoby) i kompetencje poszczególnych osób?

Wobec braku widocznych rezultatów pańskiej administracji proszę o informację: w jaki sposób rozlicza Pan swoich ministrów i innych członków rządu? Kiedy będziemy mieli pierwsze widoczne rezultaty Pańskich rządów?

2. Pytania poselskie do pana Dariusza Makowskiego - Podkanclerzego do Spraw Administracyjnych.

Panie Podkanclerzy, na początku gratuluję zajmowania tej bardzo ważnej funkcji. Proszę mi jednak odpowiedzieć - co konkretnie Pan zrobił w Rządzie od dnia powołania na swoje stanowisko? Jakie cele ma Pan przed sobą w trwającej kadencji?

3. Pytania poselskie do Pana Michała Łaskiego - Podkanclerzego do Spraw Społecznych.

Panie Marszałku, również gratuluję. I podobnie jak Pan Podkanclerzy ds. Administracyjnych proszę mi odpowiedzieć - co konkretnie Pan zrobił w Rządzie od dnia powołania na swoje stanowisko? Jakie cele ma Pan przed sobą w trwającej kadencji?

4. Pytania poselskie do pana Michaela von Lichtensteina - Ministra Spraw Zagranicznych.

Panie Ministrze, uszanowanie. Proszę o odpowiedzi na następujące pytania: jakie Pan podejmuje działania w sferze polityki zagranicznej, za którą Pan ponosi w rządzie odpowiedzialność? Czy Księstwo Sarmacji dołączy do UKW z racji faktu, iż część naszego terytorium znajduje się na kontynencie, który UKW obejmuje? Dlaczgeo Księstwo Sarmacji toleruje prowadzoną poza głównym nurtem PZ politykę zagraniczną Księstwa Trizondalu? Czy zamierza Pan uruchomić jakąś platformę komunikacji pomiędzy rządem a krajami koronnymi, które zgłaszają potrzeby działań w zakresie PZ?

5. Pytania poselskie do pana Aarona von Lichtenstein-Rozmana - Ministra Spraw Wewnętrznych.

Panie Ministrze, mam pytanie z grubej rury - co Pan w ogóle w tej kadencji zrobił? Na czym koncentrują się Pańskie działania? Jaki przynoszą efekt?

6. Pytania poselskie do pana Emila Potockiego - Ministra Dziedzictwa Narodowego.

Panie Ministrze, uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania - co Pan zrobił jako Minister w ramach MDN od dnia powołania na to stanowisko? Jakie podejmuje Pan działania w celu rozwoju sarmackiej kultury, tudzież zabezpieczenia sarmackiej spuścizny kulturalnej?

Panowie ministrowie, panie Kanclerzu - pragnę szczególnie podkreślić, iż zadane pytania stanowią pytania poselskie, zaś w myśl przepisów o rządzie zobowiązani są Państwo do udzielenia na nie odpowiedzi w terminie dni siedmiu. By ułatwić ustalmy, że liczymy dzień pierwszy od dnia jutrzejrzego, zatem termin upływa w dniu 4 lutego w godzinach nocnych. Z góry uprzejmie dziękuję za udzielone odpowiedzi w imieniu wyborców i swoim własnym.

4 Odpowiedzi do “Pytania poselskie!”


 1. 1 Yaraeh styczeń 28, 2008 @ 18:28

  Ja też mam pytanie.
  Nie, żebym jakoś przepadał za SPD, ale powiedz, po co odstawiasz te szopki?
  Bo powiedzmy sobie szczerze: Co w ogóle jakakolwiek władza w Sarmacji robiła?

 2. 2 STanisław Gertald styczeń 28, 2008 @ 19:54

  Niech ktoś nam zarzuci niekonstruktywność…

 3. 3 Arakiel styczeń 29, 2008 @ 9:38

  Zarzucą, poczekaj.

 4. 4 T.Kiechajas styczeń 29, 2008 @ 9:58

  W sprawie Pani Weber? Już teraz mogę ;)

Napisz odpowiedź

Musisz się zalogować by móc komentować.
Odwiedzono nas

 • 8,943 razy.
NPS jest centroprawicową partią Księstwa Sarmacji, która za cel stawia sobie zrównoważony rozwój Kraju, w oparciu o samorządność, współpracę i budowę silnych relacji wewnątrzsarmackich.Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania lub usuwania komentarzy.