NPS - Nowa Prawica Sarmacka - jest partią polityczną działającą na terenie Księstwa Sarmacji. Naszym celem jest budowanie silnego państwa w oparciu o współpracę wszystkich jego podmiotów.

Dziś Księstwo Sarmacji jest o wiele bardziej skomplikowanym tworem, niż było jeszcze rok temu. Niełatwa współpraca wszystkich wchodzących w jego skład podmiotów (prowincji, krajów koronnych, terytoriów) wymusza zupełnie inne, od dotychczasowego, podejście do problemów państwa. Nie możemy tylko skupiać się na Grodzisku i jego okolicach, musimy patrzeć globalnie - jakie skutki przyniosą podnoszone rozwiązania dla innych części kraju - w tym dla Sclavinii, Loardii, czy Trizondalu.

Niewątpliwie jednym z najtrudniejszych problemów z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć jest doprowadzenie do zacieśnienia więzów pomiędzy krajami Korony. Nowa Prawica Sarmacka zamierza podjąć się trudnej misji zbliżania i budowania dobrych relacji między samorządami a centralą. Doświadczenia lidera NPS z pewnością będą tu przydatne.

Nie jest sztuką inkorporować nowe kraje. Sztuką jest je utrzymać.

Inne cele NPS to przede wszystkim zmiany prawne w zakresie powołania apolitycznej służby cywilnej, która swoim profesjonalizmem i fachowością, wolna od nacisków politycznych i nie narażona na krytykę opozycji, będzie sprawować funkcje do których została powołana. NPS przygotowała już projekt ustawy w tej materii.

Nowa Prawica Sarmacka dążyć także będzie do zmiany przepisów wyborczych, i do wprowadzenia podziału kraju na okręgi wyborcze, poszerzenia Izby Poselskiej do 9 osób. Naszym celem są wybory większościowe, zaś okręgi wyborcze mają zapewnić należytą reprezentację parlamentarną wszystkich podmiotów Księstwa.

W pierwszych dniach grudnia 2007 r. Nowa Prawica Sarmacka połączyła się z Sarmacką Partią Kobiet “Rodzina”, zyskując tym samym dużą grupę nowych członkiń. Pod koniec trwającej kadencji pomimo braku udziału w wyborach NPS ma w 7 osobowej IP dwoje posłów.

Nasza Partia powstała by służyć Księstwu, jego mieszkańcom i by dzielić się zdobytym dotychczas doświadczeniem. NPS jest dla Was!


Odwiedzono nas

  • 8,982 razy.
NPS jest centroprawicową partią Księstwa Sarmacji, która za cel stawia sobie zrównoważony rozwój Kraju, w oparciu o samorządność, współpracę i budowę silnych relacji wewnątrzsarmackich.Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania lub usuwania komentarzy.