Archiwum kategorii 'Projekty' Category

NPS zgłasza pakiet ustaw!

W dniu wczorajszym poseł i jednocześnie lider NPS - Robert Janusz kaw. von Thorn-Czekański złożył w IP pierwszy z trzech projektów zmian w prawie, które wprowadzają zmiany w sarmackim systemie wyborczym. W dniu dzisiejszym zgłoszone zostały pozostałe projekty i tym samym w IP znalazł się pełen pakiet zmian. Oto czego one dotyczą:

- I zmiana ordynacji wyborczej dokonuje zmiany systemu wyłaniania zwycięzców wyborów - projekt zakłada zmianę systemu STV na metodę Hare-Niemeyera (pierwotnie na zmodyfikowaną Sainte-League) - ta metoda promuje średnie i małe ugrupowania polityczne i w lepszym stopniu odzwierciedla preferencje wyborcze społeczeństwa - gwarantuje więc ona zachowanie pluralizmu politycznego. Zmiana dotyczy też usunięcia ciszy wyborczej, która zwyczajnie w KS nie ma racji bytu i była wprowadzona tylko jeden raz.
- II zmiana ordynacji wyborczej dokonuje wprowadzenia sześciu okręgów wyborczych, w których wybierani będą posłowie do IP. Na każdych 20 obywateli w okręgu przypadać będzie jeden mandat. Ta zmiana daje elastyczną możliwość reagowania na zmiany społeczne (zwiększenie liczby obywateli) - wobec stanu na dziś byłoby 8 posłów, z perspektywą realną zwiększenia maksymalnie do 10, dalszy wzrost jest mało prawdopodobny w dość szerokiej perspektywie czasowej.

- zmiana Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadzająca:

* okręgi wyborcze,
* zmienną liczbę posłów wg. modelu opisanego wyżej,
* wprowadza vicehrabiów do IS,
* dokonuje drobnych zmian w inicjatywie ustawodawczej dając prawo inicjatywy senatorom (nie Izbie jak dotychczas) oraz 10%, zamiast 15% obywateli.

Opisane wyżej zmiany są zmianami w zasadzie drobnymi - jeśli spojrzeć na zakres artykułów w prawie - jednak diametralnie zmieniają obraz wyborów w Sarmacji. Zyskujemy na nich wszyscy - głównie samorządy i Sarmacja. My mamy ciekawszą walkę wyborczą i ciekawsze wyniki wyborów - większe zróżnicowanie polityczne służyć będzie ożywieniu i zastopowaniu postępującej nudy na arenie politycznej. Już nawet JKM Piotr Mikołaj woła czasem z balkonu swego pałacu “Więcej krwi!” oraz “Polityka sarmacka jest nudna jak flaki z olejem!”. Przychylamy się do próśb Jego Książęcej Mości!

Projekt zmiany Ordynacji Wyborczej do IP

Szanowni Państwo!

Nowa Prawica Sarmacka ma zaszczyt przedstawić Państwu złożony dziś na ręce Marszałka IP projekt zmiany przepisów Ordynacji Wyborczej do Izby Poselskiej.

Z projektem mogą się Państwo zapoznać pod tym adresem: http://docs.google.com/View?docid=dcppgtrd_16fdqck4cm

W uzasadnieniu do projektu wnioskodawca napisał:

- wykreślenie ust. 2 p. 2 ma na celu wyeliminowanie zagrożenia sytuacją niepoprawną - czyli naganiania znajomych w ostatnich godzinach głosowania do rejestracji i oddania głosu. Wszyscy się chyba zgodzimy, że takie zachowanie jest etycznie naganne i nie licuje z powagą Izby Poselskiej jako organu wybieralnego.
- wykreślenie art. 5a ma na celu powrót do stanu sprzed ostatniej “reformy”, gdy ciszę wyborczą wprowadzono pod kątem jednej i tylko jednej sytuacji, zaś nigdy później nie została użyta, po co nam więc fikcja?
- zmiana w artykule 6 dotyczy dokładnego określenia na co wyborca oddaje głos - do tej pory głosy oddawaliśmy na konkretne nazwiska - dziś ta zmiana ma na celu przekonać wyborców do przeprowadzenia małej zmiany - głosowania na konkretny komitet (SPD, NPS, KW kandydata niezależnego, etc.) - dzięki temu przy zastosowaniu metody liczenia głosów opisanej w kolejnej zmianie (tj. w art. 4 projektu) zyskamy jakościową zmianę w ustalaniu wyniku wyborczego poszczególnych partii - one same po określeniu w wyborach ile mandatów zyskały delegować będą konkretne osoby do IP - mają statutowe władze, które taki wybór mogą przeprowadzić - partie zyskają dodatkowy element motywacji dla swoich członków,
- sama metoda Sainte-League (zmodyfikowana) - metoda polega na znalezieniu największych, kolejno po sobie następujących ilorazów z liczby uzyskanych głosów. Podziału dokonuje się, dzieląc liczbę głosów przypadających każdemu komitetowi wyborczemu przez kolejne liczby nieparzyste: 1, 3, 5, 7, itd., a następnie z tak obliczonych ilorazów dla wszystkich komitetów wybieranych jest tyle największych, ile jest mandatów do obsadzenia. W metodzie zmodyfikowanej pierwszy dzielnik to nie 1, a 1.4. (http://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_Sainte-Lagu%C3%AB)

Panie Marszałku, Panowie Posłowie - metoda STV, niewątpliwie ciekawa, jest jednak metodą wysoce nieczytelną dla przeciętnego wyborcy i kandydata. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie oddajemy głos w STV myląc go zupełnie z innymi metodami głosowania - promuje ona zdecydowanie zwarte i karne szeregi, które gremialnie popierają z góry określoną listę kandydatów - nijak się to ma do zwiększenia reprezenatywności parlamentu.

Zmiana proponowana przez NPS jest z pewnością pierwszym z serii kroków zmierzających do zmiany przepisów wyborczych Księstwa Sarmacji - dzięki temu IP stanie się miejscem ożywionej debaty politycznej, zamiast zdominowanego przez monopartię nieróbstwa.

Ps. W toku dalszych przemyśleń autor projektu zgłosił autopoprawkę w projekcie zakładającą zmianę metody z Sainte-League na metodę Hare-Niemeyera, która w jeszcze większym stopniu promuje mniejsze i średnie komitety wyborcze.

Projekt ustawy o Służbie Cywilnej KS

Szanowni Państwo!

NPS przedstawia Państwu kolejny projekt z serii projektów zmieniających porządek prawny Księstwa Sarmacji.

Pod adresem: http://docs.google.com/Doc?id=dcppgtrd_6hcd6sk zapoznać się Państwo mogą z projektem ustawy wprowadzającej Służbę Cywilną. Ustawa:

 • wprowadza apolityczną służbę cywilną podległą bezpośrednio Księciu,
 • PASI, PAMP i SOM (służba obsługi mieszkańców) stają się częścią służby cywilnej, i od tej pory są wolne od nacisków politycznych,
 • wprowadza pojęcie korpusu służby cywilnej,
 • określa podstawy procesu rekrutacyjnego do służby,
 • porządkuje przepisy prawne dotyczące PASI, PAMP oraz Ministerstwa Spraw Obywatelskich.

Zapraszam do zainteresowania się projektem!

Projekt ustawy o partiach politycznych

Szanowni Państwo!

NPS przygotowała pierwszy projekt z serii projektów zmieniających porządek prawny Księstwa Sarmacji.

Pod adresem: http://docs.google.com/Doc?id=dcppgtrd_7dzhc6n dostępny jest już projekt ustawy o partiach politycznych, który:

 • zastępuje i uzupełnia dotychczasowe przepisy Kodeksu Cywilnego w odniesieniu do partii politycznych,
 • ustanawia prawną ochronę takich cech partii jak jej nazwa, skrót, czy symbol graficzny,
 • wprowadza zakaz istnienia partii odwołujących się do zbrodniczych reżimów politycznych,
 • wprowadza zakaz tworzenia nazw, skrótów czy symboli graficznych podobnych, czy wręcz takich samych do obecnie istniejących partii,
 • wprowadza możliwość zakazu przynależności partyjnej - co normowane będzie innymi ustawami.

Zapraszam chętnych do zapoznania się z projektem!


Odwiedzono nas

 • 9,669 razy.
NPS jest centroprawicową partią Księstwa Sarmacji, która za cel stawia sobie zrównoważony rozwój Kraju, w oparciu o samorządność, współpracę i budowę silnych relacji wewnątrzsarmackich.Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania lub usuwania komentarzy.