Posłami Nowej Prawicy Sarmackiej, w Izbie Poselskiej XIX Kadencji są

Tomasz bnt von Thorn-Wołyńczyk.

Tomasz bnt von Thorn-Wołyńczyk, A2784Mieszkaniec Terytorium Koronnego, w KS od 23 grudnia 2004.

Długo apolityczny, od początku związany z Zakonem Sigmara Młotodzierżcy, i żandarmerią KSZ (obecnie w stopniu podpułkownika).

Od 2 września 2006 r. Prezesa PAMP i urząd ten oficjalnie sprawował do końca listopada 2007. Aktywny działacz samorządowy - prowadzi prace nad uruchomieniem miasta zakonnego Anheim.

Od listopada związany się z NPS. Czołowy działacz śp. Suwerena, syriuszowo działający ku chwale Zakonu. Szczęśliwie żonaty z s.d. Mariettą von Thorn-Wołyńczyk z domu Barbescu.

Odznaczony Krzyżem Zasługi z Liliami (I st.), Medalem Pięciolecia, Orderem Wolności - Krzyżem Złotym (kl. I).


Odwiedzono nas

  • 9,575 razy.
NPS jest centroprawicową partią Księstwa Sarmacji, która za cel stawia sobie zrównoważony rozwój Kraju, w oparciu o samorządność, współpracę i budowę silnych relacji wewnątrzsarmackich.Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania lub usuwania komentarzy.