NPS przedstawia Państwu założenia programowe, na bazie których w niedługim czasie powstanie kompleksowy program dla Sarmacji.

Wstępne założenia programowe NPS:

 • współpraca samorządów
 • jasne określenie kompetenecji centrala/samorząd
 • zachowanie arystokratycznego senatu
 • poszerzenie IP do 9 osób
 • wprowadzenie odpolitycznionej służby cywilnej
 • budowanie Narodu przy zachowaniu odrębności mniejszości
 • wspieranie Księcia jako gwaranta stabilności Księstwa
 • współpraca międzynarodowa zamiast polityki inkorporacji
 • mały, jasny i czytelny w swym działaniu rząd
 • rozwój kultury i tożsamości narodowej
 • wsparcie KSZ
 • unormowanie prawne rynku prasowego
 • odchudzenie prawa - jest obecnie mało czytelne
 • monarchia na szczeblu centrali, demokracja na szczeblu samorządów
 • wprowadznie okręgów wyborczych w wyborach do parlamentu
 • zmiana ordynacji wyborczej na ordynację większościową (przejrzysta, stabilna)

Naszym celem jest wejście do parlamentu w kolejnej kadencji, wspieranie młodych mieszkańców swoim doświadczeniem a także realizacja programu poprzez uczestniczenie w rządach i realizację inicjatyw społecznych. By Sarmacja lepszą była!


Odwiedzono nas

 • 8,982 razy.
NPS jest centroprawicową partią Księstwa Sarmacji, która za cel stawia sobie zrównoważony rozwój Kraju, w oparciu o samorządność, współpracę i budowę silnych relacji wewnątrzsarmackich.Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania lub usuwania komentarzy.