Republika Kukrii przyjęła konstytucję!

konstytucja

Kukryjska Rada Narodowa jednomyślnie przegłosowała w nocy z niedzieli na poniedziałek Ustawę Konstytucyjną Republiki Kukrii — najwyższy akt normatywny w państwie, który określi podstawy ustroju społecznego i gospodarczego państwa, zapewni podstawowe prawa i wolności, wyznaczy dalsze kierunki rozwoju Kukrii oraz przypieczętuje niepodległość Państwa Kukryjskiego.

Na Alejach Braterstwa w Kamankeszu zbierają się tłumy, by świętować uchwalenie Konstytucji. Ludność Kamankeszu spontanicznie wznosi dłonie w geście zwycięstwa skandując: „Cuqrië! Cuqrië!”. Z samochodów, które przejeżdżają bocznymi ulicami, wychylają się ludzie krzyczący z radości. Czuć karnawałowy nastrój, który zapewne potrwa do białego rana.

Projekt konstytucji autorstwa Mehmeta Saraja przeszedł długą — bo trwającą aż dziesięć dni — debatę, podczas której wprowadzono szereg poprawek. Najważniejsza z nich zakłada ustrój federalny oparty o Wspólnoty: Kukriów, Pahasztunów, Albijczyków, Harabów i Serapelów oraz Wspólnoty Surmijczyków. Zapewni to szeroką autonomię wewnętrzną poszczególnych grup etnicznych oraz umożliwi im nieskrępowany rozwój w zgodzie z własną kulturą i w federalnej harmonii z innymi wspólnotami.

konstytucja

Na szczeblu federalnym Kukryjczycy będą wybierali Zgromadzenie Ludowe. Do kompetencji kukryjskiego parlamentu, poza stanowieniem prawa, należeć też będzie wybór Prezydenta Republiki, który — zgodnie z Konstytucją — będzie jednocześnie szefem rządu. Taki model rządów pozwoli władzy ustawodawczej i wykonawczej na ścisłą współpracę, a także zminimalizuje ryzyko destabilizacji politycznej kraju.

Warto również wspomnieć o przywróceniu prawa do posiadania broni. Strzelectwo stanowi wspólny element kultury ludów Kukrii, który do tej pory nie mógł być swobodnie kultywowany z uwagi na restrykcje prawne. Od teraz prawo do posiadania broni przysługuje każdemu, tak aby każdy mógł czuć się bezpiecznie w swojej ojczyźnie.

Co dalej? Ostatnim zadaniem, przed jakim stanie Kukryjska Rada Narodowa, będzie uchwalenie ordynacji wyborczej, na podstawie której będą przeprowadzane wybory do Zgromadzenia Ludowego. Tuż po inauguracji I kadencji parlamentu, KRN ogłosi samorozwiązanie i przekaże wszelkie kompetencje Zgromadzeniu.

Sprostowanie

W tym miejscu znajdował się artykuł „Prześladowania rdzennej ludności na Damakpurze”, który informował, jakoby władze Trizondalu spacyfikowały pokojową demonstrację.

Po przeanalizowaniu źródeł informacji okazało się, że demonstracja miała miejsce, lecz odbyła się wbrew prawu Trizondalu, którego armie stacjonują na Damakpurze. Demonstracja nie została wcześniej zgłoszona odpowiednim organom, a wojska trizondalskie, najprawdopodobniej w obawie o zdrowie i życie trizondalskich osadników, uznały, że demonstracja jest próbą rewolty i wyszły w stronę demonstrantów.

Gdy demonstrujący zostali poproszeni o przerwanie akcji i rozejście się do domów, większość zastosowała się do polecenia, jednak kilkoro z nich zareagowało agresywnie i rzuciło się na trizondalskich żołnierzy, pomimo nawoływań reszty demonstrantów o spokój. Wówczas wojsko podjęło decyzję o obezwładnieniu i aresztowaniu czterech agresywnych młodych mężczyzn. Jednemu z nich zrobiono zdjęcie i przesłano do redakcji Kukryjskiej Agencji Prasowej jako rzekomy dowód na prześladowanie lokalnej ludności.

Przepraszamy wszystkich za wprowadzenie w błąd, zwłaszcza kukryjskich i trizondalskich polityków, ponieważ ich późniejsze reakcje mogły zaszkodzić osiągnięciu pokoju. Kukryjska Agencja Prasowa dołoży wszelkich starań, aby treści publikowane na oficjalnej stronie Republiki Kukrii były w stu procentach zweryfikowane. Potępiamy wszelką agresję wobec obcych wojsk stacjonujących na terytoriach Kukrii, wierząc, że tylko pokojowe pertraktacje pozwolą na osiągnięcie trwałego pokoju w Republice.

Informacje [nr 1]

Nowa frakcja polityczna w Kukrii. [10.09.2015]
Nasrallah Singh z Akcji Narodowo-Agrarnej poinformował o konsolidacji swojego ugrupowania ze Stronnictwem Albijskim. Nowo powstała frakcja przyjęła nazwę Front Konserwatywno-Narodowy. Przewodniczący KRN Ali Nišar zaprosił członków FKN do współpracy w Radzie Narodowej.

Dyskusje nad konstytucją [11.09.2015]
Kukryjska Rada Narodowa prowadzi intensywne prace nad uchwaleniem Ustawy Konstytucyjnej Republiki Kukrii. Obecny projekt zakłada federalny podział państwa na cztery równe wobec prawa wspólnoty etniczne, a także gwarantuje szeroki zakres swobód, praw człowieka oraz zabezpieczeń socjalnych. Front Konserwatywno-Narodowy postuluje dodatkowo liberalizację prawa do broni poprzez usunięcie z projektu konstytucji wymogu posiadania pozwolenia na broń, a także zwrócił uwagę na uściślenie definicji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.

Czy Kukria przyjmie nowe symbole narodowe? [11.09.2015]
Przewodniczący KRN Ali Nišar w wystąpieniu do narodu zaproponował przyjęcie przez Kukrię nowych symboli narodowych, „z którymi mógłby się utożsamić każdy obywatel Kukrii”. Kukria tymczasowo korzysta z symboliki islamskich Kukriów stanowiących około 52% mieszkańców Republiki. Mehmet Saray złożył na ręce Nišara projekt etnicznie neutralnych symboli narodowych, które zostały wstępnie zaakceptowane przez przewodniczącego. Członkowie FKN nie zabrali jeszcze głosu na temat projektu.

Proponowana flaga Republiki Kukrii
Proponowana flaga Republiki Kukrii
Proponowana pieczęć Kukrii
Proponowana pieczęć Republiki Kukrii

Republika Kukrii z oficjalnym forum

kukria

W dniu dzisiejszym zostało założone oficjalne forum dyskusyjne Republiki Kukrii, na którym będzie toczyło się życie odrodzonego państwa.

Forum dostępne jest pod adresem: www.kukria.vhn.pl.

Prosimy wszystkich obywateli Republiki Kukrii o zarejestrowanie się na oficjalnym forum. Lista użytkowników forum traktowana będzie jako oficjalny spis obywateli, mieszkańców i gości Republiki Kukrii.

Pierwszy dzień niepodległej Republiki Kukrii

Panorama Kamankeszu, stolicy Kukrii
Panorama Kamankeszu, stolicy Kukrii

„Nigdy nie straciliśmy wiary w sen, że oto pewnego dnia staniemy wśród wolnych narodów Mikroświata. I oto jesteśmy. Kukria nigdy więcej nie będzie rządzona przez Morwan, Surmenię, ani żadne inne państwo obce”, powiedział Ali Niszar, przewodniczący KRN, w przemówieniu telewizyjnym z okazji proklamacji niepodległości przez Republikę Kukrii na terenach dawnej kolonii morwańskiej.

Ali Niszar zaapelował również o powrót kukryjskich uchodźców i ich rodzin do odrodzonej Kukrii. „Nie mamy jeszcze kontroli nad drogowymi przejściami granicznymi. Na to musimy cierpliwie zaczekać. Jednak z dniem dzisiejszym przejęliśmy skuteczną kontrolę nad portami w Newie, Peczewie i Wolorcierzu. Każdy, kto zechce przybyć do Kukrii drogą morską, zostanie przez nas przyjęty”, zapewnił przewodniczący KRN.

Jak dotąd deklaracja niepodległości Kukrii nie wywołała żadnych starć etnicznych. Minionej nocy w całej stolicy Kamankeszu mieszkańcy wystrzeliwali sztuczne ognie, wymachując flagami nowej Kukrii. Surmeńskie Siły Obronne, które w imieniu Morwanu pilnowały porządku w byłej kolonii, wzmocniły swoje siły przed deklaracją, by zapewnić, że większość kukryjska i pozostałe mniejszości nie wejdą sobie w drogę.

Surmenia póki co nie zareagowała na deklarację niepodległości. Z nieoficjalnych informacji Kukryjskiej Rady Narodowej wiadomo, że po uporządkowaniu najbardziej pilnych spraw w samej Kukrii, do Surmenii wysłany zostanie specjalny delegat KRN, który będzie starał się uzyskać uznanie Demokracji Surmeńskiej dla nowych władz Kukrii.

Deklaracja niepodległości

Spisano w Mieście Kemankeš,
w as-sabt: 21. Dhu l-Kada 1436,
tj. sobotę 5 września 2015 roku

DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW KUKRII

Bi ismi Allahi al rahmani al rahim!
W imię Boga Miłosiernego i Litościwego!

Przez długie wieki ludność Kukrii żyła pod panowaniem obcych ludów, lecz naród nasz nie stracił nigdy woli życia jako naród wolny od wszelkiego ucisku, z pokolenia na pokolenie podtrzymując ukrytą nadzieję na wybicie się na niepodległość, al hamdu li Allah.

Teraz, w obliczu stagnacji obecnej władzy powierniczej będącej nad nami, nadszedł ten czas.

W tej godzinie Kukryjska Rada Narodowa, jako prawny przedstawiciel naszej Ziemi i Ludu, w jednomyślnej zgodzie wszystkich kukryjskich partii i organizacji politycznych, z Bożą pomocą, korzystając z prawa do samostanowienia narodów, uznała za konieczne, by podjąć zdecydowane kroki dla ratowania naszej przyszłości.

KUKRIA, w obrębie swoich historycznych i etnicznych granic, ogłasza się w dniu dzisiejszym NIEPODLEGŁĄ REPUBLIKĄ DEMOKRATYCZNĄ. Republika Kukrii obejmuje swą najwyższą władzą ziemie niegdyś zwane Związkiem Kukryjskim. Z dniem dzisiejszym ogłasza się koniec kolonializmu w Kukrii.

Republika Kukrii pragnie utrzymać absolutną neutralność polityczną wobec wszystkich sąsiadujących państw i narodów – oczekując, że one będą również respektować naszą neutralność.

Do czasu wyłonienia władz w drodze demokratycznych, tajnych, bezpośrednich wyborów proporcjonalnych, Kukryjska Rada Narodowa ogłasza, co następuje:

  1. Wszyscy obywatele Republiki Kukrii, bez względu na ich religię, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, będą korzystać z jednakowej ochrony na mocy prawa i sądów Republiki.
  2. Wszystkie mniejszości etniczne i religijne mają zagwarantowane prawo do autonomii.
  3. Wszystkie wolności obywatelskie, wolność słowa, prasy, wyznania, zgromadzeń, zrzeszania się i wolności do strajku, a także nienaruszalności jednostki i domu, będą respektowane przez władze Republiki Kukrii. Do czasu uchwalenia narodowego prawa, stosuje się prawo dawnej kolonii.
  4. Dla utrzymania porządku publicznego powołuje się Milicję Ludową, która niezwłocznie zorganizuje samoobronę obywatelską w miastach i na obszarach wiejskich. Milicja Ludowa jest tymczasowym organem porządku publicznego.
  5. Wzywa się byłe kolonialne władze, które znajdują się na terenie byłej kolonii, do niezwłocznego uznania Republiki Kukrii.
  6. Rząd tymczasowy skupiony w Kukryjskiej Radzie Narodowej jest zobowiązany do niezwłocznego rozpoczęcia prac na rzecz stworzenia fundamentalnych ustaw, które pozwolą rozpisać wybory i znieść przejściowy okres władzy tymczasowej.

KUKRIOWIE!

Stoicie u progu świetlanej przyszłości, w której będziecie wolni i niezależni w kierowaniu własnym losem. Rozpocznijcie budowę własnego Domu, w którym panować będzie ład i porządek, aby być godnym członkiem rodziny cywilizowanych narodów Mikroświata. Synowie i Córki naszej Ojczyzny, łączcie się jak jeden mąż w świętym zadaniu budowania naszej Ojczyzny! Pot i krew przelane przez naszych przodków dla tego kraju wymagają tego od nas. Nasze nadchodzące pokolenia zobowiązują nas do tego celu.

Niech Allah czuwa nad Kukrią i obficie jej błogosławi.

Niech żyje niepodległa, demokratyczna Republika Kukrii!

Niech Żyje pokój między narodami!

Allahu Akbar!
Bóg jest Największy!

Członkowie Kukryjskiej Rady Narodowej:
(-) Ali Nišar
(-) Mehmet Saray
(-) Nikoš Qëmqë