1.
Carstwo Brodryjskie
2.
Chattycja i Shania
3.
Królestwo Elderlandu
4.
Republika La Palma
5.
Samban Zachodni