HOTELE

Royal-Shimon
w Shimontsen

Hotel „Alex”
Sankt Aleksandrov
Royal-Shimon
w Angemont
Hotel „Endrju”
w Iżniewsku
     
Hotel „Para Carsko-Królewska”
w Port Dostojewsk
 
Hotel "Hilton" w Sofii
 
Hotel Prezydencki w Wolnogradzie
 
Hotel "Cocacabana" w Tomaszewie
 
Hotel Przyjaźni Międzynarodowej w Bengazi
 
Hotel w Wetyburgu
 
Hotel im. Ojców Założycieli Santanii i Burgii
w Nowym Abdorscie