Stadion Narodowy (Galaktyczny)
Wolnograd

Budowa obiektu rozpoczęła się pod koniec lat 80. Wspierały ją prywatne firmy i zagraniczni inwestorzy. W latach 90. inwestycję przejęło Ministerstwo Kultury i Sztuki. Stadion oficjalnie otwarto w 1995 r. Jego przebudowy nastąpiły w 2000 r., 2005 r. i 2010 r. Pojemność to 40 000 osób. Obiekt podzielono na 6 sektorów i strefę specjalną.