Stadion - "Dostojewscy 1"
Iżniewsk

Stadion ten powstał w 1871, w rok po zbudowaniu tego ze stolicy. Jest to obiekt przystosowany do gry w różnorakie sporty - od piłki nożnej, przez siatkówkę, aż po pięciobój, co zapewnia mu źródło utrzymania. W czasach Federacji władza umyślnie zaprzestała dbania o niego, gdyż był on symbolem rządów carskich. Szczęśliwie, dzięki ciężkiej pracy robotników i stanowczości władzy udało się go przywrócić do dawnej świetności. Może on pomieścić 70 tysięcy ludzi.