Odbudować Surmenię?

Przedostatni artykuł w „Narodowej Surmenii”, który powstał w lutym tego roku, mówił o Surmenii jako liderze Istokii, aktywnej i rozwijającej się. Stojące za nim argumenty szybko zostały jednak zweryfikowane przez rzeczywistość. Zamiast potęgi był napompowany przez klony balon – w którego przekłuciu sam wziąłem udział – i nie żałuję, gdyż nigdy nie byłem i nie…

O konserwatywnym republikanizmie

O konserwatywnym republikanizmie Petros Domestosigos Moją koncepcję polityczną dla Surmenii można określić wieloma sformułowaniami. Osobiście preferuję termin „konserwatywny republikanizm”, choć oczywiście można do niego dodać wiele dodatkowych przymiotników: „narodowy”, „chrześcijański”, „demokratyczny” – czy też, idąc tropem określeń anglosaskich (nie rozpowszechnionych w naszym kręgu kulturowym) „współczujący” („compassionate”). Określenia te to jednak tylko forma. A formie można…

Geniusz Dury cz. 1

Kiedy Dura przejął władzę w 1870 roku, Surmenia, mimo swojej wielkości terytorialnej jest zacofanym, prowincjonalnym kraikiem o słabej gospodarce, przestarzałych stosunkach społecznych, w dodatku wstrząsanym licznymi kryzysami. Klasa polityczna nie spełnia swoich zadań – stąd tzw. „krótkie republiki”, czyli okres, w którym kolejni wybrani Przewodniczący Rady obiecują „nową, lepszą republikę”. Są to obietnice bez pokrycia,…