Ziemia Północna

_podstawowe dane

 

KRAINY GEOGRAFICZNE:

Akaja:

Kraina gograficzna na zachodzie Natanii. Z rzadka zamieszkane lesiste równiny oraz pagórki czynia z tego miejsca prawdziwą ostoję spokoju i dzikiej natury. Bardziej zaludnione jest wybrzeże na którym leży największe miasto regiony - założone niedawno przez Jego Królewską Wysokość Patryka I Krolowo. Jak podają dawne legendy niegdyś znajdowało się tu bogate i potężne Księstwo Akai z którego wywodzą sie pierwsi władcy Natanii.

Dutchland - Wybrzeże Wichrów:

Północna część Ziemi Północnej. Obecnie zasiedlona przez Dutchlandzczykow - bratni narod ktory przybyl na Ziemie Północna w chwili gdy przylaczyl swe panstwo do Natanii. Smagane wichrami skały i wrzosowiska, sosnowe lasy, nieskażona natura. Stolicą Dutchlandu jest Cuadrilla - z duzym nakladem srodkow zrekonstruowana na nowej ziemi historyczne miasto, założone przez Asturiańskich magnatów i szlachciców. W Księstwie Dutchland dobrze rozwinięte jest rolnictwo. Uprawia się zboża tj.proso, żyto, jęczmień, pszenicę i kukurydzę. Hoduje się bydło,owce i konie. Rozwija sie przemysł wydobywniczy. Wydobywa się węgiel kamienny i brunatny,siarkę, niewielkie ilosci złota. Występują małe złoża ropy. .

Natania Właściwa:

Kolebka państwowości Natańskiej. Najbogatszy i najbardziej zmieniony przez ludzką cywilzację region Natanii.

Labacja:

Wirtualny organizm państwowy. Jedna z młodszych polskich mikronacji. Dawniej Cesarstwo rządzone przez Patryka I. Obecnie autonomiczna prowincja Królestwa Natanii. Tytuł Cesarza Labacji jest nierozłącznie związany z tronem Natanii.

NAJWAŻNIEJSZE WYSPY:

Natalia:

Wyspa położona na Morzu Natańskim. Jej nazwa według podań ludowych pochodzi od imienia bohaterki legend - Natali Walecznej która uratowała Ziemię Północną przed najazdem wojowników z Lodowych Krajów.

Fauna:

Pokryta mokradłami i podmokłymi puszczami duża wyspa na Morzu Natańskim. Do dzisiejszych czasów bezludna i dzika.

Flora:

Najbardziej wysunieta na zachód część Natanii. Górzysta wyspa z bogatą tradycją metalurgii i wydobycia rudy. W jej najbliższej okolicy leży również kilka mniejszych wysp.

Ydraas:

Niewielka wyspa na północ od Przystanii. Nazwę należy wymawiać przez "y" i przedłużone "a". Rodzinna wyspa klanu Ingawaarów. Słynie z dziwnych, starych riun i występujących tu w stanie naturalnym konopii natańskich zawierających liczne substancje psychoaktywne, głównie THC. Tu powstała najstarsza monoteistyczna religia Natanii - wyznawana powszechnie przed przyjęciem chrześcijaństwa. Wyspa słynna również ze swych tradycji w hodowli drobiu

Wyspy Mgliste:

Archipelag nizinnych, pokrytych torfowiskami wysp na północy Labacji.


Labacja Minor:

Największa wyspa Archipelagu Labackiego. Cenrtum Labacji i jednocześnie jej najgęściej zaludniony region.

Wyspa Patryka I:

Bezludna wyspa na południu Archipelagu Labackiego. Do niedawna bezimienna lub zwana Pustkowiem. Od powstania Cesarstwa Labacji nosi z dumą imię naszego Króla i Cesarza.

MIASTA I WSIE:

Krolowo:

Największe miasto Akai, położone na południowym wybrzeżu Ziemi Północnej. Jest to nowe, rozwijające się miasto, szczególnie bliskie sercu JKW Patryka I - założyciela.

Przystań:

Największe miasto Natanii, położone na wschodzie Ziemi Północnej, w miejscu w którym rzeka Bystra kończy swój bieg. Jest to stare miasto, w swojej najdawniejszej historii siedziba i główna przystań pirackich przywódców. W okresie poźniejszym stolica Natanii. Siedziba władz Królestwa.

Apia:

Stolica i największe miasto Labacji. Słynie z starej zabudowy drewnianej i licznych studni. "Miasto Stu Studni".


Atar:

Jedyna wieś w Natanii, Słynna z uprawy konopii natańskich i hodowli drobiu. Ulubione miejsce wypoczynku elity (nie tylko natańskiej).

SZCZYTY I MASYWY GÓRSKIE:

Mount Natan:

Najwyższa góra Ziemi Północnej. Wznosi się na wysokość 1001 m n.p.m. Masyw Mt. Natan to wspaniałe miejsce do uprawiania sportów zimowych i aktywnej turystyki.

MORZA:


Morze Bezimienne:

Morze oblewające od zachodu Ziemię Północną.. Częśc Oceanu Wirtualnego.

Morze Natańskie:

Morze położone na południu Z. Północnej. Jego granice wyznaczają: od zachodu wyspa Fauna, od północy wybrzeże Natanii, od wschodu Labacja. Na południu przechodzi w Południowy Ocean Wirtualny.


NAJWAŻNIEJSZE RZEKI:

Mętna Woda:

Rzeka na południu Ziemi Północnej. Umowna granica pomiędzy Akają a Natanią Właściwą.


Kathia:

Rzeka na północy Ziemi Północnej. Umowna granica pomiędzy Akają a Wybrzeżem Wichrów.

Bystra:

Rzeka na wschodzie Ziemi Północnej. Umowna granica pomiędzy Wybrzeżem Wichrów a Natanią Właściwą. W miejscu w którym Bystra wpada do morza lezy Przystań - stolica Natanii.

(tan Maar Ingawaar ana Ingawaar 2004-2006 poprawki tan Atarii Ingawaar; infromacje dotyczące Dutchlandu: Książe Felipe Bourbon ana Kroll)

 
tan Atarii Ingawaar © Królestwo Natanii 2006