Złote myśli filozofów Natańskich


"Niewiele jest rzeczy, które wyrządziły światu tyle szkód, co przekonanie różnych jednostek czy grup, że tylko oni są wyłącznymi posiadaczami prawdy."

"Współcześni władcy wywodzą się zwykle z tych dzieci, którym nie dane było rządzić w piaskownicy."

"Demokracja jest przedsięwzięciem, które gwarantuje, że otrzymujemy nie lepsze rządy niż te, na które zasługujemy."

"Demokracja polega na tym, że trzeba innym pozwolić się wygadać."

"Demokracja to sprawowanie rządów poprzez dyskusje, ale efektywna jest tylko wtedy, kiedy dyskusje udaje się uciszyć. "

Aleksander


"Gdybyśmy stanęli u kresu naszego losu, zobaczylibyśmy, że często Dobro przybiera postać Zła, ale wciąż jest Dobrem."

"Jeżeli jesteś czegoś pewien, to spójrz na to z innej strony."

"Czyż nie wiesz, mój synu, jak mało trzeba rozumu do rządzenia światem?"
Pauleta Starszy


"Wielkie tłumy mają potężną moc, mogą burzyć porządek świata; ale tylko wielkie jednostki mogą ten porządek budować."

"Częściej grzeszymy nie czynem, ale zaniechaniem."

"Wolności nie można otrzymać, można ją tylko zdobyć."

"Cóż z tego, że wygrałeś bitwę, jeśli w przeddzień obraziłeś dziejopisa?"

Pauleta Młodszy


"Początkiem i końcem każdej wojny są bieda, krew i łzy."

"Bądź wolnym i szanuj wolność każdego człowieka jako swego brata. Tylko niewolnik, nie znający wolności, może nastawać na wolność innych."

"Będziecie silniejsze, o ile będziecie żyć w zgodzie. Jeśli zaś rozdzieli was niezgoda, łatwo ulegniecie wrogom."

"Bywają bardzo dobre prawa wydane w złą porę."

"Choć wróg twój jest rzędu mrówki, zaliczaj go mimo to do słoni!"
Tutmozis Wielki


Królestwo Natanii